Exodul  


Capitolul 22
 • Legi privitoare la avere
 • 1 Dacă un om fură un bou sau o oaie şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru* oi pentru oaia furată.
 • * 2 Sam 12:6; Prov 6:31; Luca 19:8;
 • 2 Dacă hoţul este prins spărgând* şi e lovit şi moare, cel ce l-a lovit nu** va fi vinovat de omor faţă de el;
 • * Mat 24:43; ** Num 35:27;
 • 3 dar, dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut* rob, ca despăgubire pentru furtul lui.
 • * Exod 21:2;
 • 4 Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găseşte încă viu* în mâinile lui, să dea îndoit** înapoi.
 • * Exod 21:16; ** Exod 22:1; Exod 22:7; Prov 6:31;
 • 5 Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie şi îşi lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul şi via lui.
 • 6 Dacă izbucneşte un foc şi întâlneşte mărăcini în cale şi arde grâul în snopi sau în picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină.
 • 7 Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare şi le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoţul* trebuie să întoarcă îndoit, dacă va fi găsit.
 • * Exod 22:4;
 • 8 Dacă hoţul nu se găseşte, stăpânul casei să se înfăţişeze* înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său.
 • * Exod 21:6; Exod 22:28;
 • 9 În orice pricină de înşelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut, despre care se va zice: ‘Uite-l!’ – pricina* amânduror părţilor să meargă până la Dumnezeu; acela pe care-l va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său.
 • * Deut 25:1; 2 Cron 19:10;
 • 10 Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare să i-l păstreze şi dobitocul moare, îşi strică un mădular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva,
 • 11 să se facă un jurământ*, în Numele Domnului, între cele două părţi, şi cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său; stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta, şi celălalt nu va fi dator să i-l înlocuiască.
 • * Evr 6:16;
 • 12 Dar, dacă dobitocul a fost furat* de la el, va fi dator faţă de stăpânul lui să i-l înlocuiască.
 • * Gen 31:39;
 • 13 Dacă dobitocul a fost sfâşiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă şi nu va fi dator să-i înlocuiască dobitocul sfâşiat.
 • 14 Dacă un om împrumută altuia o vită, şi vita îşi strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui s-o plătească.
 • 15 Dacă stăpânul e de faţă, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, preţul chiriei va fi de ajuns.
 • Necinstirea unei fete
 • 16 Dacă* un om înşală pe o fată nelogodită şi se culcă cu ea, îi va plăti zestrea şi o va lua de nevastă.
 • * Deut 22:28; Deut 22:29;
 • 17 Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint preţul zestrei* cuvenite fetelor.
 • * Gen 34:12; Deut 22:29; 1 Sam 18:25;
 • 18 Pe vrăjitoare* să n-o laşi să trăiască.
 • * Lev 19:26; Lev 19:31; Lev 20:27; Deut 18:10; Deut 18:11; 1 Sam 28:3; 1 Sam 28:9;
 • 19 Oricine* se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea.
 • * Lev 18:23; Lev 20:15;
 • 20 Cine* aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârşire.
 • * Num 25:2; Num 25:7; Num 25:8; Deut 13:1; Deut 13:2; Deut 13:5; Deut 13:6; Deut 13:9; Deut 13:13-15; Deut 17:2; Deut 17:3; Deut 17:5;
 • Legi privitoare la asuprirea celor săraci
 • 21 Să nu chinuieşti pe străin* şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
 • * Exod 23:9; Lev 19:33; Lev 25:35; Deut 10:19; Ier 7:6; Zah 7:10; Mal 3:5;
 • 22 Să nu asupreşti pe văduvă*, nici pe orfan.
 • * Deut 10:18; Deut 24:17; Deut 27:19; Ps 94:6; Isa 1:17; Isa 1:23; Isa 10:2; Ezec 22:7; Zah 7:10; Iac 1:27;
 • 23 Dacă-i asupreşti, şi ei strigă* la Mine după ajutor, Eu le voi** auzi strigătele;
 • * Deut 15:9; Deut 24:15; Iov 35:9; Luca 18:7; ** Exod 22:27; Iov 34:28; Ps 18:6; Ps 145:19; Iac 5:4;
 • 24 mânia* Mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre** vor rămâne văduve şi copiii voştri vor rămâne orfani.
 • * Iov 31:23; Ps 69:24; ** Ps 109:9; Plang 5:3;
 • 25 Dacă* împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar şi să nu ceri camătă de la el.
 • * Lev 25:35-37; Deut 23:19; Deut 23:20; Neem 5:7; Ps 15:5; Ezec 18:8; Ezec 18:17;
 • 26 Dacă iei* zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui,
 • * Deut 24:6; Deut 24:10; Deut 24:13; Deut 24:17; Iov 22:6; Iov 24:3; Iov 24:9; Prov 20:16; Prov 22:27; Ezec 18:7; Ezec 18:16; Amos 2:8;
 • 27 căci este singura lui învelitoare, este haina cu care îşi înveleşte trupul – cu ce are să se culce? Dacă strigă* spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.
 • * Exod 22:23; Exod 34:6; 2 Cron 30:9; Ps 86:15;
 • Întâii născuţi
 • 28 Să nu huleşti pe Dumnezeu* şi să nu blestemi pe mai-marele poporului tău.
 • * Ecl 10:20; Fapte 23:5; Iuda 1:8;
 • 29 Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga* secerişului tău şi a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întâiul născut** din fiii tăi.
 • * Exod 23:16; Exod 23:19; Prov 3:9; ** Exod 13:2; Exod 13:12; Exod 34:19;
 • 30 Să-Mi dai* şi întâiul născut al vacii tale şi al oii tale; să rămână şapte** zile cu mama sa, iar în ziua a opta să Mi-l aduci.
 • * Deut 15:19; ** Lev 22:27;
 • 31 Să-Mi fiţi nişte oameni sfinţi*. Să nu** mâncaţi carne sfâşiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.
 • * Exod 19:6; Lev 19:2; Deut 14:21; ** Lev 22:8; Ezec 4:14; Ezec 44:31;
  Exodul, capitolul 22