Exodul  


Capitolul 24
 • Moise pe muntele Sinai
 • 1 Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab* şi Abihu şi** şaptezeci de bătrâni ai lui Israel şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ.
 • * Exod 28:1; Lev 10:1; Lev 10:2; ** Exod 1:5; Num 11:16;
 • 2 Numai Moise să se apropie* de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.”
 • * Exod 24:13; Exod 24:15; Exod 24:18;
 • 3 Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot* ce a zis Domnul.”
 • * Exod 24:7; Exod 19:8; Deut 5:27; Gal 3:19; Gal 3:20;
 • 4 Moise a* scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre** pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
 • * Deut 31:9; ** Gen 28:18; Gen 31:45;
 • 5 A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot şi să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire.
 • 6 Moise a luat jumătate* din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
 • * Evr 9:18;
 • 7 A luat* cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot** ce a zis Domnul.”
 • * Evr 9:19; ** Exod 24:3;
 • 8 Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată* sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”
 • * Evr 9:20; Evr 13:20; 1 Pet 1:2;
 • Vederea lui Dumnezeu
 • 9 Moise* s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel.
 • * Exod 24:1;
 • 10 Ei au* văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir** străveziu, întocmai ca cerul în curăţia lui.
 • * Gen 32:30; Exod 3:6; Jud 13:22; Isa 6:1; Isa 6:5; Exod 33:20; Exod 33:23; Ioan 1:18; 1 Tim 6:16; 1 Ioan 4:12; ** Ezec 1:26; Ezec 10:1; Apoc 4:3; Mat 17:2;
 • 11 El nu Şi-a întins* mâna împotriva aleşilor copiilor lui Israel. Ei au** văzut pe Dumnezeu, şi totuşi au mâncat şi au băut.
 • * Exod 19:21; ** Gen 16:13; Gen 32:30; Exod 24:10; Exod 33:20; Deut 4:33; Jud 13:22; Gen 31:54; Exod 18:12; 1 Cor 10:18;
 • Moise se suie iarăşi pe munte
 • 12 Domnul a zis lui Moise: „Suie-te* la Mine pe munte şi rămâi acolo. Eu îţi voi da nişte table** de piatră cu Legea şi poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.”
 • * Exod 24:2; Exod 24:15; Exod 24:18; ** Exod 31:18; Exod 32:15; Exod 32:16; Deut 5:22;
 • 13 Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i* slujea, şi Moise s-a** suit pe muntele lui Dumnezeu.
 • * Exod 32:17; Exod 33:11; ** Exod 24:2;
 • 14 El a zis bătrânilor: „Aşteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron şi Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.”
 • 15 Moise s-a suit pe munte, şi norul* a acoperit muntele.
 • * Exod 19:9; Exod 19:16; Mat 17:5;
 • 16 Slava* Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.
 • * Exod 16:10; Num 14:10;
 • 17 Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc* mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.
 • * Exod 3:2; Exod 19:18; Deut 4:36; Evr 12:18; Evr 12:29;
 • 18 Moise a intrat în mijlocul norului şi s-a suit pe munte. Moise* a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
 • * Exod 34:28; Deut 9:9;
  Exodul, capitolul 24