Exodul  


Capitolul 25
 • Porunci pentru facerea cortului
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice* om care-l va da cu tragere de inimă.
 • * Exod 35:5; Exod 35:21; 1 Cron 29:3; 1 Cron 29:5; 1 Cron 29:9; 1 Cron 29:14; Ezra 2:68; Ezra 3:5; Ezra 7:16; Neem 11:2; 2 Cor 8:12; 2 Cor 9:7;
 • 3 Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă;
 • 4 materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire şi păr de capră;
 • 5 piei de berbec vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm;
 • 6 untdelemn* pentru sfeşnic, mirodenii** pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;
 • * Exod 27:20; ** Exod 30:23; Exod 30:34;
 • 7 pietre de onix şi alte pietre pentru efod* (umărar) şi pieptar**.
 • * Exod 28:4; Exod 28:6; ** Exod 28:15;
 • 8 Să-Mi facă un* locaş sfânt, şi Eu voi** locui în mijlocul lor.
 • * Exod 36:1; Exod 36:3; Exod 36:4; Lev 4:6; Lev 10:4; Lev 21:12; Evr 9:1; Evr 9:2; ** Exod 29:45; 1 Imp 6:13; 2 Cor 6:16; Evr 3:6; Apoc 21:3;
 • 9 Să faceţi cortul şi toate vasele lui după* chipul pe care ţi-l voi arăta.
 • * Exod 25:40;
 • Chivotul şi capacul ispăşirii
 • 10 Să facă* un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, lăţimea, de un cot şi jumătate şi înălţimea, de un cot şi jumătate.
 • * Exod 37:1; Deut 10:3; Evr 9:4;
 • 11 Să-l poleieşti cu aur curat, să-l poleieşti pe dinăuntru şi pe dinafară şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
 • 12 Să torni pentru el patru verigi de aur şi să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte.
 • 13 Să faci nişte drugi de lemn de salcâm şi să-i poleieşti cu aur.
 • 14 Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului;
 • 15 drugii* vor rămâne în verigile chivotului şi nu vor fi scoşi din ele.
 • * 1 Imp 8:8;
 • 16 Să pui în chivot mărturia* pe care ţi-o voi da.
 • * Exod 16:34; Exod 31:18; Deut 10:2; Deut 10:5; Deut 31:26; 1 Imp 8:9; 2 Imp 11:12; Evr 9:4;
 • 17 Să faci un* capac al ispăşirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui, de un cot şi jumătate.
 • * Exod 37:6; Rom 3:25; Evr 9:5;
 • 18 Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispăşirii;
 • 19 să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
 • 20 Heruvimii* să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.
 • * 1 Imp 8:7; 1 Cron 28:18; Evr 9:5;
 • 21 Să pui capacul* ispăşirii pe chivot** şi în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da.
 • * Exod 26:34; ** Exod 25:16;
 • 22 Acolo* Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre** cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.
 • * Exod 29:42; Exod 29:43; Exod 30:6; Exod 30:36; Lev 16:2; Num 17:4; ** Num 7:89; 1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2; 2 Imp 19:15; Ps 80:1; Ps 90:1; Isa 37:16;
 • Masa cu pâinile pentru punerea înainte
 • 23 Să faci* o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi; lăţimea, de un cot şi înălţimea, de un cot şi jumătate.
 • * Exod 37:10; 1 Imp 7:48; 2 Cron 4:8; Evr 9:2;
 • 24 S-o poleieşti cu aur curat şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
 • 25 Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur.
 • 26 Să faci pentru masă patru verigi de aur şi să pui verigile în cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei.
 • 27 Verigile să fie lângă pervaz, şi în ele se vor vârî drugii, ca să ducă masa.
 • 28 Drugii să-i faci din lemn de salcâm şi să-i acoperi cu aur, şi ei vor sluji la ducerea mesei.
 • 29 Să-i faci* farfurii, căţui, potire şi ceşti, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat.
 • * Exod 37:16; Num 4:7;
 • 30 Să pui* pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.
 • * Lev 24:5; Lev 24:6;
 • Sfeşnicul
 • 31 Să faci* un sfeşnic de aur curat; sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.
 • * Exod 37:17; 1 Imp 7:49; Zah 4:2; Evr 9:2; Apoc 1:12; Apoc 4:5;
 • 32 Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.
 • 33 Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ, trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic.
 • 34 Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
 • 35 Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub alte două braţe şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe care ies din sfeşnic.
 • 36 Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat.
 • 37 Să faci cele şapte candele, care vor fi* puse1 deasupra, aşa ca să lumineze** în faţă.
 • * Exod 27:21; Exod 30:8; Lev 24:3; Lev 24:4; 2 Cron 13:11; ** Num 8:2;
 • 38 Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat.
 • 39 Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.
 • 40 Vezi* să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.
 • * Exod 26:30; Num 8:4; 1 Cron 28:11; 1 Cron 28:19; Fapte 7:44; Evr 8:5;
 • 1. Sau: aprinse.
  Exodul, capitolul 25