Exodul  


Capitolul 26
 • Cortul
 • 1 Cortul* să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit şi din materii vopsite în albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.
 • * Exod 36:8;
 • 2 Lungimea unui covor să fie de douăzeci şi opt de coţi, iar lăţimea unui covor să fie de patru coţi; toate covoarele să aibă aceeaşi măsură.
 • 3 Cinci dintre aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie, de asemenea, prinse împreună.
 • 4 La marginea covorului cu care se sfârşeşte cea dintâi împreunare de covoare, să faci nişte chiotori albastre; tot aşa să faci şi la marginea covorului cu care se sfârşeşte a doua împreunare de covoare.
 • 5 La cel dintâi covor să faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârşeşte a doua împreunare de covoare să faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele şi să vină faţă în faţă.
 • 6 Apoi să faci cincizeci de copci de aur şi cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, aşa încât cortul să alcătuiască un întreg.
 • 7 * mai faci nişte covoare de păr de capră, ca să slujească de acoperiş peste cort; să faci unsprezece covoare de acestea.
 • * Exod 36:14;
 • 8 Lungimea fiecărui covor să fie de treizeci de coţi şi lăţimea fiecărui covor să fie de patru coţi; toate cele unsprezece covoare să aibă aceeaşi măsură.
 • 9 Pe cinci dintre aceste covoare să le legi împreună deosebit şi pe celelalte şase deosebit, iar pe al şaselea covor să-l îndoieşti în faţa cortului.
 • 10 Să pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşeşte cea dintâi împreunare de covoare şi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşeşte a doua împreunare de covoare.
 • 11 Să faci cincizeci de copci de aramă şi să pui copcile în chiotori. Să împreuni astfel acoperişul cortului, aşa încât să alcătuiască un întreg.
 • 12 Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperişului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului,
 • 13 iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperişului cortului să cadă câte un cot de o parte şi un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, aşa încât să le acopere.
 • 14 * mai faci apoi pentru acoperişul cortului o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roşu şi peste ea o învelitoare de piei de viţel de mare.
 • * Exod 36:19;
 • 15 Apoi să faci nişte scânduri pentru cort; scândurile acestea să fie din lemn de salcâm, puse în picioare.
 • 16 Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece coţi şi lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot şi jumătate.
 • 17 Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta; aşa să faci la toate scândurile cortului.
 • 18 Să faci douăzeci de scânduri pentru cort înspre latura de miazăzi.
 • 19 Sub cele douăzeci de scânduri, să pui patruzeci de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei.
 • 20 Pentru a doua latură a cortului, latura de miazănoapte, de asemenea, să faci douăzeci de scânduri,
 • 21 împreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: câte două picioare sub fiecare scândură.
 • 22 Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci şase scânduri.
 • 23 Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului;
 • 24 să fie câte două la un loc, începând de jos, şi bine legate la vârf cu un cerc; amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel.
 • 25 Vor fi astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică şaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură.
 • 26 Să faci apoi cinci drugi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părţile cortului,
 • 27 cinci drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului şi cinci drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului dinspre apus.
 • 28 Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor.
 • 29 Să poleieşti scândurile cu aur şi verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i poleieşti tot cu aur.
 • 30 Cortul să-l faci* după chipul care ţi s-a arătat pe munte.
 • * Exod 25:9; Exod 25:40; Exod 27:8; Fapte 7:44; Evr 8:5;
 • Cele două perdele
 • 31 Să faci* apoi o perdea albastră, purpurie şi cărămizie şi de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie şi să aibă pe ea heruvimi.
 • * Exod 36:35; Lev 16:2; 2 Cron 3:14; Mat 27:51; Evr 9:3;
 • 32 S-o prinzi de patru stâlpi de salcâm poleiţi cu aur; stâlpii aceştia să aibă nişte cârlige de aur şi să stea pe patru picioare de argint.
 • 33 Să atârni perdeaua de copci, şi în dosul perdelei să vâri chivotul* mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul** Sfânt şi Locul Preasfânt.
 • * Exod 25:16; Exod 40:21; ** Lev 16:2; Evr 9:2; Evr 9:3;
 • 34 Să pui* capacul ispăşirii pe chivotul mărturiei, în Locul Preasfânt.
 • * Exod 25:21; Exod 40:20; Evr 9:5;
 • 35 Masa* s-o pui dincoace de perdea şi sfeşnicul** în faţa mesei, în partea dinspre miazăzi a cortului, iar masa s-o pui înspre partea de miazănoapte.
 • * Exod 40:22; Evr 9:2; ** Exod 40:24;
 • 36 La intrarea cortului, să* mai faci o perdea albastră, purpurie şi cărămizie şi de in subţire răsucit; aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef.
 • * Exod 36:37;
 • 37 Pentru perdeaua aceasta să faci cinci stâlpi* de salcâm şi să-i îmbraci cu aur; stâlpii aceştia să aibă cârlige de aur şi să torni pentru ei cinci picioare de aramă.
 • * Exod 36:38;
  Exodul, capitolul 26