Exodul  


Capitolul 27
 • Altarul pentru arderile-de-tot
 • 1 Altarul* să-l faci din lemn de salcâm; lungimea lui să fie de cinci coţi şi lăţimea lui, de cinci coţi. Altarul să fie în patru colţuri şi înălţimea lui să fie de cinci coţi.
 • * Exod 38:1; Ezec 43:13;
 • 2 În cele patru colţuri, să faci nişte coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul şi să-l acoperi cu aramă*.
 • * Num 16:38;
 • 3 Să faci pentru altar oale de scos cenuşa, lopeţi, lighene, furculiţe şi tigăi pentru cărbuni; toate uneltele lui să le faci de aramă.
 • 4 Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de reţea, şi să pui patru verigi de aramă la cele patru colţuri ale reţelei.
 • 5 Grătarul să-l pui sub streaşina altarului, începând de jos, aşa că grătarul să vină până la jumătatea altarului.
 • 6 Să faci apoi nişte drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm, şi să-i acoperi cu aramă.
 • 7 Să vâri drugii în verigi, şi drugii să fie de amândouă părţile altarului când îl vor purta.
 • 8 Să-l faci din scânduri şi gol pe dinăuntru. Să fie făcut aşa* cum ţi s-a arătat pe munte.
 • * Exod 25:40; Exod 26:30;
 • Curtea cortului
 • 9 Curtea cortului* s-o faci astfel. Înspre partea de miazăzi, pentru alcătuirea curţii, să fie nişte pânze de in subţire, răsucit, pe o lungime de o sută de coţi pentru această primă latură,
 • * Exod 38:9;
 • 10 cu douăzeci de stâlpi, care să stea pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor şi beţele lor de legătură să fie de argint.
 • 11 Înspre partea de miazănoapte, să fie, de asemenea, nişte pânze pe o lungime de o sută de coţi, cu douăzeci de stâlpi şi cu cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor şi beţele lor de legătură să fie de argint.
 • 12 Înspre partea de apus, să fie pentru lăţimea curţii nişte pânze de cincizeci de coţi, cu zece stâlpi şi cele zece picioare ale lor.
 • 13 Înspre partea de răsărit, pe lângă cei cincizeci de coţi pentru lăţimea curţii,
 • 14 să mai fie cincisprezece coţi de pânză pentru o aripă, cu trei stâlpi şi cele trei picioare ale lor,
 • 15 şi cincisprezece coţi de pânză pentru a doua aripă, cu trei stâlpi şi cele trei picioare ale lor.
 • 16 Pentru poarta curţii cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coţi, albastră, purpurie şi cărămizie şi de in subţire răsucit, lucrată la gherghef, cu patru stâlpi şi cele patru picioare ale lor.
 • 17 Toţi stâlpii curţii de jur împrejur să aibă beţe de legătură de argint, cârlige de argint şi picioare de aramă.
 • 18 Lungimea curţii să fie de o sută de coţi; lăţimea, de cincizeci de coţi de fiecare parte şi înălţimea, de cinci coţi; pânzele să fie de in subţire răsucit, iar picioarele să fie de aramă.
 • 19 Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toţi ţăruşii lui şi toţi ţăruşii curţii să fie de aramă.
 • Untdelemnul sfânt
 • 20 * porunceşti copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline, fără drojdii, ca să ardă în candele necurmat.
 • * Lev 24:2;
 • 21 Aaron* şi fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii**, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii lor şi pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină.
 • * Exod 26:31; Exod 26:33; ** Exod 30:8; 1 Sam 3:3; 2 Cron 13:11; Exod 28:43; Exod 29:9; Exod 29:28; Lev 3:17; Lev 16:34; Lev 24:9; Num 18:23; Num 19:21; 1 Sam 30:25;
  Exodul, capitolul 27