Exodul  


Capitolul 28
 • Îmbrăcămintea preoţească
 • 1 Apropie de tine pe fratele tău, Aaron,* şi pe fiii săi şi ia-i dintre copiii lui Israel şi pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe Aaron şi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
 • * Num 18:7; Evr 5:1; Evr 5:4;
 • 2 Fratelui* tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste şi podoabă.
 • * Exod 29:5; Exod 29:29; Exod 31:10; Exod 39:1; Exod 39:2; Lev 8:7; Lev 8:30; Num 20:26; Num 20:28;
 • 3 Vorbeşte* cu toţi cei destoinici, cărora** le-am dat un duh de pricepere, să facă veşmintele lui Aaron ca să fie sfinţit şi să-Mi împlinească slujba de preot.
 • * Exod 31:6; Exod 36:1; ** Exod 31:3; Exod 35:30; Exod 35:31;
 • 4 Iată veşmintele pe care le vor face: un* pieptar**, un efod, o mantie, o tunicㆆ lucrată la gherghef, o mitră şi un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, şi fiilor săi veşminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot.
 • * Exod 28:15; ** Exod 28:6; Exod 28:31; †† Exod 28:39;
 • 5 Să întrebuinţeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire.
 • Efodul şi brâul
 • 6 Efodul* să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie.
 • * Exod 39:2;
 • 7 Să aibă doi umărari uniţi cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei.
 • 8 Brâul să fie de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi de in subţire răsucit.
 • 9 Să iei apoi două pietre de onix şi să sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
 • 10 şase din numele lor pe o piatră şi alte şase pe a doua piatră, după şirul naşterilor.
 • 11 Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre şi pe peceţi; să le legi într-o ferecătură de aur.
 • 12 Amândouă aceste pietre să le pui pe umărarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel, şi Aaron* le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca** aducere aminte de ei.
 • * Exod 28:29; Exod 39:7; ** Ios 4:7; Zah 6:14;
 • 13 Să faci apoi nişte ferecături de aur
 • 14 şi două lănţişoare de aur curat, pe care să le împleteşti în chip de sfori, şi lanţurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.
 • Pieptarul
 • 15 Să faci* apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeaşi lucrătură ca efodul; să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit.
 • * Exod 39:8;
 • 16 Să fie în patru colţuri şi îndoit; lungimea lui să fie de o palmă şi lăţimea, tot de o palmă.
 • 17 În el să* ţeşi o ţesătură de pietre, şi anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz şi un smarald;
 • * Exod 39:10;
 • 18 în al doilea rând, un rubin, un safir şi un diamant;
 • 19 în al treilea rând, un opal, un agat şi un ametist;
 • 20 în al patrulea rând, un crisolit, un onix şi un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur.
 • 21 Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca nişte peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii.
 • 22 Pentru pieptar să faci nişte lănţişoare de aur curat, împletite ca nişte sfori.
 • 23 Să faci pentru pieptar două verigi de aur, şi aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului.
 • 24 Cele două lanţuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului.
 • 25 Iar celelalte două capete ale celor două lanţuri împletite să le prinzi de cele două ferecături şi să le pui peste umărarii efodului, în partea dinainte.
 • 26 Să mai faci două verigi de aur şi să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod.
 • 27 Şi să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului.
 • 28 Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului şi să nu poată să se mişte de pe efod.
 • 29 Când va intra Aaron în Sfântul Locaş, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna* aducerea aminte de ei înaintea Domnului.
 • * Exod 28:12;
 • 30 Să pui* în pieptarul judecăţii Urim şi Tumim1, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfăţişa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfăţişa înaintea Domnului.
 • * Lev 8:8; Num 27:21; Deut 33:8; 1 Sam 28:6; Ezra 2:63; Neem 7:65;
 • Mantia albastră
 • 31 Mantia de sub efod s-o* faci întreagă de materie albastră.
 • * Exod 39:22;
 • 32 La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului şi gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură ţesută, ca gura unei platoşe, ca să nu se rupă.
 • 33 Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, presărate cu clopoţei de aur:
 • 34 un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur.
 • 35 Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în Locaşul Sfânt înaintea Domnului, şi când va ieşi din el, se va auzi sunetul clopoţeilor, aşa că el nu va muri.
 • Tabla de aur, tunica, mitra şi brâul
 • 36 Să faci* şi o tablă de aur curat şi să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: ‘Sfinţenie Domnului’.
 • * Exod 39:30; Zah 14:20;
 • 37 S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei.
 • 38 Ea să fie pe fruntea lui Aaron şi Aaron va* purta fărădelegile săvârşite de copiii lui Israel când îşi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi** înaintea Lui.
 • * Exod 28:43; Lev 10:17; Lev 22:9; Num 18:1; Isa 53:11; Ezec 4:4-6; Ioan 1:29; Evr 9:28; 1 Pet 2:24; ** Lev 1:4; Lev 22:27; Lev 23:11; Isa 56:7;
 • 39 Tunica s-o faci de in subţire; să faci o mitră de in subţire şi să faci un brâu lucrat la gherghef.
 • 40 Fiilor lui Aaron să le* faci tunici, să le faci brâie şi să le faci scufii, spre cinste şi podoabă.
 • * Exod 28:4; Exod 39:27-29; Exod 39:41; Ezec 44:17; Ezec 44:18;
 • 41 Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron şi pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi*, să-i închini** în slujbă, să-i sfinţeşti, şi-Mi vor sluji ca preoţi.
 • * Exod 29:7; Exod 30:30; Exod 40:15; Lev 10:7; ** Exod 29:9; Evr 7:28;
 • 42 Fă-le izmene* de in, ca să-şi acopere goliciunea, de la brâu până la glezne.
 • * Exod 39:28; Lev 6:10; Lev 16:4; Ezec 44:18;
 • 43 Aaron şi fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar*, ca să facă slujba în Locaşul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi** şi nu vor muri. Aceasta este o lege veşnică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el.
 • * Exod 20:26; ** Lev 5:1; Lev 5:17; Lev 20:19; Lev 20:20; Lev 22:9; Num 9:13; Num 18:22; Exod 27:21; Lev 17:7;
 • 1. Adică: Lumină şi Desăvârşire.
  Exodul, capitolul 28