Exodul  


Capitolul 29
 • Sfinţirea preoţilor
 • 1 Iată ce vei face, pentru ca să-i sfinţeşti şi să-Mi împlinească slujba de preoţi.Ia* un viţel şi doi berbeci fără cusur.
 • * Lev 8:2;
 • 2 Fă cu făină aleasă de grâu nişte azimi*, turte nedospite, frământate cu untdelemn, şi plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn.
 • * Lev 2:4; Lev 6:20-22;
 • 3 Să le pui într-un coş şi să le aduci împreună cu viţelul şi cei doi berbeci.
 • 4 Să aduci apoi pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului întâlnirii şi să-i* speli cu apă.
 • * Exod 40:12; Lev 8:6; Evr 10:22;
 • 5 Să iei* veşmintele; să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul** şi cu pieptarul şi să-l încingi cu brâul efodului.
 • * Exod 28:2; Lev 8:7; ** Exod 28:8;
 • 6 Să-i pui* mitra pe cap şi pe mitră să pui tabla sfinţeniei.
 • * Lev 8:9;
 • 7 Să iei untdelemnul* pentru ungere, să i-l torni pe cap şi să-l ungi.
 • * Exod 28:41; Exod 30:25; Lev 8:12; Lev 10:7; Lev 21:10; Num 35:25;
 • 8 Să aduci* apoi pe fiii lui şi să-i îmbraci cu tunicile.
 • * Lev 8:13;
 • 9 Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia* va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să închini pe Aaron** şi pe fiii lui în slujba Mea.
 • * Num 18:7; ** Exod 28:41; Lev 8:22; Evr 7:28;
 • 10 Să aduci viţelul înaintea cortului întâlnirii şi Aaron* şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul viţelului.
 • * Lev 1:4; Lev 8:14;
 • 11 Să junghii viţelul înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii.
 • 12 Să iei* cu degetul tău din sângele viţelului, să pui pe** coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verşi la picioarele altarului.
 • * Lev 8:15; ** Exod 27:2; Exod 30:2;
 • 13 Să iei* toată grăsimea care acoperă măruntaiele şi prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi să le arzi pe altar.
 • * Lev 3:3;
 • 14 Dar carnea* viţelului, pielea şi balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat.
 • * Lev 4:11; Lev 4:12; Lev 4:21; Evr 13:11;
 • 15 Să iei* pe unul din cei doi berbeci; iar Aaron şi fiii lui să-şi pună** mâinile pe capul berbecului.
 • * Lev 8:18; ** Lev 1:4-9;
 • 16 Să junghii berbecul; să-i iei sângele şi să-l stropeşti pe altar de jur împrejur.
 • 17 Apoi, să tai berbecul în bucăţi şi să-i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui lângă celelalte bucăţi şi lângă capul lui.
 • 18 Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros* plăcut Domnului.
 • * Gen 8:21;
 • 19 * iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul berbecului.
 • * Exod 29:3; Lev 8:22;
 • 20 Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron şi pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropeşti pe altar de jur împrejur.
 • 21 Să iei* din sângele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui şi veşmintele lor. Astfel vor fi închinaţi** Aaron şi veşmintele lui, fiii şi veşmintele lor în slujba Domnului.
 • * Exod 30:25; Exod 30:31; Lev 8:30; ** Exod 29:1; Evr 9:22;
 • 22 Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului;
 • 23 din* coş să iei, din azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn şi o plăcintă.
 • * Lev 8:26;
 • 24 Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi să le legeni* într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
 • * Lev 7:30;
 • 25 Să le* iei apoi din mâinile lor şi să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
 • * Lev 8:28;
 • 26 Să iei şi* pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului şi să-l legeni într-o parte şi în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi** partea ta.
 • * Lev 8:29; ** Ps 99:6;
 • 27 Să sfinţeşti pieptul* legănat şi spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron şi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte şi într-alta, spata înfăţişând-o înaintea Domnului prin ridicare.
 • * Lev 7:31; Lev 7:34; Num 18:11; Num 18:18; Deut 18:3;
 • 28 Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o* lege veşnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare**, şi, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului.
 • * Lev 10:15; ** Lev 7:34;
 • 29 Veşmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după* el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unşi şi când vor fi închinaţi în** slujbă.
 • * Num 20:26; Num 20:28; ** Num 18:8; Num 35:25;
 • 30 Vor fi purtate timp de* şapte zile de acela** dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoţiei şi care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul Locaş.
 • * Lev 8:35; Lev 9:1; Lev 9:8; ** Num 20:28;
 • 31 Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului şi să pui să-i fiarbă* carnea într-un loc sfânt.
 • * Lev 8:31;
 • 32 Aaron şi fiii lui să mănânce, la uşa cortului întâlnirii, carnea berbecului şi pâinea* din coş.
 • * Mat 12:4;
 • 33 Să mănânce* astfel tot ce a slujit la facerea ispăşirii, ca să fie închinaţi în slujbă şi sfinţiţi; nimeni** altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte.
 • * Lev 10:14; Lev 10:15; Lev 10:17; ** Lev 22:10;
 • 34 Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuinţată pentru închinarea în slujbă şi din pâine până dimineaţa, să arzi în foc ce va* rămâne; să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt.
 • * Lev 8:32;
 • 35 Să urmezi, cu privire la Aaron şi la fiii lui, toate poruncile pe care ţi le-am dat. În şapte zile* să-i închini în slujbă.
 • * Exod 40:12; Lev 8:33-35;
 • 36 În fiecare zi* să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire; să curăţeşti altarul, făcând ispăşirea aceasta, şi să-l ungi** ca să-l sfinţeşti.
 • * Evr 10:11; ** Exod 30:26; Exod 30:28; Exod 30:29; Exod 40:10;
 • 37 Timp de şapte zile, să faci ispăşire pentru altar şi să-l sfinţeşti, şi astfel* altarul va fi preasfânt, şi oricine** se va atinge de altar va fi sfinţit.
 • * Exod 40:10; ** Exod 30:29; Mat 23:19;
 • Jertfa necurmată
 • 38 Iată ce să jertfeşti pe altar: doi* miei de un an în fiecare** zi, necurmat.
 • * Num 28:3; 1 Cron 16:40; 2 Cron 2:4; 2 Cron 13:11; 2 Cron 31:3; Ezra 3:3; ** Dan 9:27; Dan 12:11;
 • 39 Un miel să-l jertfeşti dimineaţa*, iar celălalt miel, seara.
 • * 2 Imp 16:15; Ezec 46:13-15;
 • 40 Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin1 de untdelemn de măsline, fără drojdii, şi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.
 • 41 Pe al doilea miel să-l jertfeşti seara* şi să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.
 • * 1 Imp 18:29; 1 Imp 18:36; 2 Imp 16:15; Ezra 9:4; Ezra 9:5; Ps 141:2; Dan 9:21;
 • 42 Aceasta este* arderea-de-tot necurmată, care va fi adusă de urmaşii voştri la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului; acolo** Mă voi întâlni cu voi şi îţi voi vorbi.
 • * Exod 29:38; Exod 30:8; Num 28:6; Dan 8:11-13; ** Exod 25:22; Exod 30:6; Exod 30:36; Num 17:4;
 • 43 Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel şi locul acela va fi sfinţit* de slava Mea.
 • * Exod 40:34; 1 Imp 8:11; 2 Cron 5:14; 2 Cron 7:1; 2 Cron 7:2; 2 Cron 7:3; Ezec 43:5; Hag 2:7; Hag 2:9; Mal 3:1;
 • 44 Voi sfinţi cortul întâlnirii şi altarul; voi* sfinţi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
 • * Lev 21:15; Lev 22:9; Lev 22:16;
 • 45 Eu voi locui* în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor.
 • * Exod 25:8; Lev 26:12; Zah 2:10; Ioan 14:17; Ioan 14:23; 2 Cor 6:16; Apoc 21:3;
 • 46 Ei vor cunoaşte că Eu* sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.
 • * Exod 20:2;
 • 1. O măsură = aprox. trei litri.
  Exodul, capitolul 29  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta