Exodul  


Capitolul 29
 • Sfinţirea preoţilor
 • 1 Iată ce vei face, pentru ca să-i sfinţeşti şi să-Mi împlinească slujba de preoţi.Ia* un viţel şi doi berbeci fără cusur.
 • * Lev 8:2;
 • 2 Fă cu făină aleasă de grâu nişte azimi*, turte nedospite, frământate cu untdelemn, şi plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn.
 • * Lev 2:4; Lev 6:20-22;
 • 3 Să le pui într-un coş şi să le aduci împreună cu viţelul şi cei doi berbeci.
 • 4 Să aduci apoi pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului întâlnirii şi să-i* speli cu apă.
 • * Exod 40:12; Lev 8:6; Evr 10:22;
 • 5 Să iei* veşmintele; să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul** şi cu pieptarul şi să-l încingi cu brâul efodului.
 • * Exod 28:2; Lev 8:7; ** Exod 28:8;
 • 6 Să-i pui* mitra pe cap şi pe mitră să pui tabla sfinţeniei.
 • * Lev 8:9;
 • 7 Să iei untdelemnul* pentru ungere, să i-l torni pe cap şi să-l ungi.
 • * Exod 28:41; Exod 30:25; Lev 8:12; Lev 10:7; Lev 21:10; Num 35:25;
 • 8 Să aduci* apoi pe fiii lui şi să-i îmbraci cu tunicile.
 • * Lev 8:13;
 • 9 Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia* va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să închini pe Aaron** şi pe fiii lui în slujba Mea.
 • * Num 18:7; ** Exod 28:41; Lev 8:22; Evr 7:28;
 • 10 Să aduci viţelul înaintea cortului întâlnirii şi Aaron* şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul viţelului.
 • * Lev 1:4; Lev 8:14;
 • 11 Să junghii viţelul înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii.
 • 12 Să iei* cu degetul tău din sângele viţelului, să pui pe** coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verşi la picioarele altarului.
 • * Lev 8:15; ** Exod 27:2; Exod 30:2;
 • 13 Să iei* toată grăsimea care acoperă măruntaiele şi prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi să le arzi pe altar.
 • * Lev 3:3;
 • 14 Dar carnea* viţelului, pielea şi balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat.
 • * Lev 4:11; Lev 4:12; Lev 4:21; Evr 13:11;
 • 15 Să iei* pe unul din cei doi berbeci; iar Aaron şi fiii lui să-şi pună** mâinile pe capul berbecului.
 • * Lev 8:18; ** Lev 1:4-9;
 • 16 Să junghii berbecul; să-i iei sângele şi să-l stropeşti pe altar de jur împrejur.
 • 17 Apoi, să tai berbecul în bucăţi şi să-i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui lângă celelalte bucăţi şi lângă capul lui.
 • 18 Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros* plăcut Domnului.
 • * Gen 8:21;
 • 19 * iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul berbecului.
 • * Exod 29:3; Lev 8:22;
 • 20 Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron şi pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropeşti pe altar de jur împrejur.
 • 21 Să iei* din sângele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui şi veşmintele lor. Astfel vor fi închinaţi** Aaron şi veşmintele lui, fiii şi veşmintele lor în slujba Domnului.
 • * Exod 30:25; Exod 30:31; Lev 8:30; ** Exod 29:1; Evr 9:22;
 • 22 Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului;
 • 23 din* coş să iei, din azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn şi o plăcintă.
 • * Lev 8:26;
 • 24 Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi să le legeni* într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
 • * Lev 7:30;
 • 25 Să le* iei apoi din mâinile lor şi să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
 • * Lev 8:28;
 • 26 Să iei şi* pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului şi să-l legeni într-o parte şi în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi** partea ta.
 • * Lev 8:29; ** Ps 99:6;
 • 27 Să sfinţeşti pieptul* legănat şi spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron şi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte şi într-alta, spata înfăţişând-o înaintea Domnului prin ridicare.
 • * Lev 7:31; Lev 7:34; Num 18:11; Num 18:18; Deut 18:3;
 • 28 Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o* lege veşnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare**, şi, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului.
 • * Lev 10:15; ** Lev 7:34;
 • 29 Veşmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după* el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unşi şi când vor fi închinaţi în** slujbă.
 • * Num 20:26; Num 20:28; ** Num 18:8; Num 35:25;
 • 30 Vor fi purtate timp de* şapte zile de acela** dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoţiei şi care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul Locaş.
 • * Lev 8:35; Lev 9:1; Lev 9:8; ** Num 20:28;
 • 31 Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului şi să pui să-i fiarbă* carnea într-un loc sfânt.
 • * Lev 8:31;
 • 32 Aaron şi fiii lui să mănânce, la uşa cortului întâlnirii, carnea berbecului şi pâinea* din coş.
 • * Mat 12:4;
 • 33 Să mănânce* astfel tot ce a slujit la facerea ispăşirii, ca să fie închinaţi în slujbă şi sfinţiţi; nimeni** altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte.
 • * Lev 10:14; Lev 10:15; Lev 10:17; ** Lev 22:10;
 • 34 Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuinţată pentru închinarea în slujbă şi din pâine până dimineaţa, să arzi în foc ce va* rămâne; să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt.
 • * Lev 8:32;
 • 35 Să urmezi, cu privire la Aaron şi la fiii lui, toate poruncile pe care ţi le-am dat. În şapte zile* să-i închini în slujbă.
 • * Exod 40:12; Lev 8:33-35;
 • 36 În fiecare zi* să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire; să curăţeşti altarul, făcând ispăşirea aceasta, şi să-l ungi** ca să-l sfinţeşti.
 • * Evr 10:11; ** Exod 30:26; Exod 30:28; Exod 30:29; Exod 40:10;
 • 37 Timp de şapte zile, să faci ispăşire pentru altar şi să-l sfinţeşti, şi astfel* altarul va fi preasfânt, şi oricine** se va atinge de altar va fi sfinţit.
 • * Exod 40:10; ** Exod 30:29; Mat 23:19;
 • Jertfa necurmată
 • 38 Iată ce să jertfeşti pe altar: doi* miei de un an în fiecare** zi, necurmat.
 • * Num 28:3; 1 Cron 16:40; 2 Cron 2:4; 2 Cron 13:11; 2 Cron 31:3; Ezra 3:3; ** Dan 9:27; Dan 12:11;
 • 39 Un miel să-l jertfeşti dimineaţa*, iar celălalt miel, seara.
 • * 2 Imp 16:15; Ezec 46:13-15;
 • 40 Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin1 de untdelemn de măsline, fără drojdii, şi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.
 • 41 Pe al doilea miel să-l jertfeşti seara* şi să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.
 • * 1 Imp 18:29; 1 Imp 18:36; 2 Imp 16:15; Ezra 9:4; Ezra 9:5; Ps 141:2; Dan 9:21;
 • 42 Aceasta este* arderea-de-tot necurmată, care va fi adusă de urmaşii voştri la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului; acolo** Mă voi întâlni cu voi şi îţi voi vorbi.
 • * Exod 29:38; Exod 30:8; Num 28:6; Dan 8:11-13; ** Exod 25:22; Exod 30:6; Exod 30:36; Num 17:4;
 • 43 Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel şi locul acela va fi sfinţit* de slava Mea.
 • * Exod 40:34; 1 Imp 8:11; 2 Cron 5:14; 2 Cron 7:1; 2 Cron 7:2; 2 Cron 7:3; Ezec 43:5; Hag 2:7; Hag 2:9; Mal 3:1;
 • 44 Voi sfinţi cortul întâlnirii şi altarul; voi* sfinţi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
 • * Lev 21:15; Lev 22:9; Lev 22:16;
 • 45 Eu voi locui* în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor.
 • * Exod 25:8; Lev 26:12; Zah 2:10; Ioan 14:17; Ioan 14:23; 2 Cor 6:16; Apoc 21:3;
 • 46 Ei vor cunoaşte că Eu* sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.
 • * Exod 20:2;
 • 1. O măsură = aprox. trei litri.
  Exodul, capitolul 29