Exodul  


Capitolul 30
 • Altarul tămâierii
 • 1 Să faci apoi un* altar** pentru arderea tămâii, şi anume să-l faci din lemn de salcâm.
 • * Exod 37:25; Exod 40:5; ** Exod 30:7; Exod 30:8; Exod 30:10; Lev 4:7; Lev 4:18; Apoc 8:3;
 • 2 Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea, tot de un cot; să fie în patru colţuri, şi înălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el.
 • 3 Să-i poleieşti cu aur curat atât partea de sus, cât şi pereţii lui de jur împrejur şi coarnele şi să-i faci o cunună de aur de jur împrejur.
 • 4 Dedesubtul cununii, să-i faci două verigi de aur, de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui.
 • 5 Drugii să-i faci din lemn de salcâm şi să-i poleieşti cu aur.
 • 6 Să aşezi altarul în faţa perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în faţa capacului* ispăşirii, care este deasupra mărturiei şi unde Mă voi întâlni cu tine.
 • * Exod 25:21; Exod 25:22;
 • 7 Aaron va arde pe el tămâie* mirositoare; va arde tămâie în fiecare dimineaţă, când va** pregăti candelele;
 • * Exod 30:34; 1 Sam 2:28; 1 Cron 23:13; Luca 1:9; ** Exod 27:21;
 • 8 va arde şi seara când va aşeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam.
 • 9 Să nu aduceţi pe altar altfel* de tămâie, nici ardere-de-tot, nici jertfă de mâncare şi să nu turnaţi pe el nicio jertfă de băutură.
 • * Lev 10:1;
 • 10 Numai o dată pe fiecare an, Aaron* va face ispăşire pe coarnele altarului. Ispăşirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispăşirea păcatului, printre urmaşii voştri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului.”
 • * Lev 16:18; Lev 23:27;
 • Darurile pentru locaş
 • 11 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 12 „Când* vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea** sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nicio urgie, cu prilejul acestei numărători.
 • * Exod 38:25; Num 1:2; Num 1:5; Num 26:2; 2 Sam 24:2; ** Num 31:50; Iov 33:24; Iov 36:18; Ps 49:7; Mat 20:28; Marc 10:45; 1 Tim 2:6; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19; 2 Sam 24:15;
 • 13 Iată ce* vor da toţi cei ce vor fi cuprinşi în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaş, care este** de douăzeci de ghere; o jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.
 • * Mat 17:24; ** Lev 27:25; Num 3:47; Ezec 45:12; Exod 38:26;
 • 14 Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul.
 • 15 Bogatul* să nu plătească mai mult şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea** sufletelor.
 • * Iov 34:19; Prov 22:2; Efes 6:9; Col 3:25; ** Exod 30:12;
 • 16 Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare şi să-l întrebuinţezi* pentru slujba cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte** înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.”
 • * Exod 18:25; ** Num 16:40;
 • Ligheanul de aramă
 • 17 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 18 „Să faci* un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l aşezi între cortul** întâlnirii şi altar şi să torni apă în el,
 • * Exod 38:8; 1 Imp 7:38; ** Exod 40:7; Exod 40:30;
 • 19 ca să-şi spele în el Aaron* şi fiii lui mâinile şi picioarele.
 • * Exod 40:31; Exod 40:32; Ps 26:6; Isa 52:11; Ioan 13:10; Evr 10:22;
 • 20 Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta, ca să nu moară, şi se vor spăla şi când se vor apropia de altar, ca să facă slujba şi ca să aducă Domnului jertfe arse de foc.
 • 21 Îşi vor spăla mâinile şi picioarele ca să nu moară*. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui şi pentru urmaşii lor.”
 • * Exod 28:43;
 • Untdelemnul sfânt şi tămâia
 • 22 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 23 „Ia* din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnă** foarte curată, jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, de scorţişoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie mirositoare,
 • * Cant 4:14; Ezec 27:22; ** Ps 45:8; Prov 7:17; Cant 4:14; Ier 6:20;
 • 24 cinci sute de sicli de* casia, după siclul Sfântului Locaş, şi un hin** de untdelemn de măsline.
 • * Ps 45:8; ** Exod 29:40;
 • 25 Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meşteşugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul* pentru ungerea sfântă.
 • * Exod 37:29; Num 35:25; Ps 89:20; Ps 133:2;
 • 26 Cu el să ungi* cortul întâlnirii şi chivotul mărturiei,
 • * Exod 40:9; Lev 8:10; Num 7:1;
 • 27 masa şi toate uneltele ei, sfeşnicul şi uneltele lui, altarul tămâierii,
 • 28 altarul arderilor-de-tot, cu toate uneltele lui, şi ligheanul cu piciorul lui.
 • 29 Să sfinţeşti aceste lucruri, şi ele vor fi preasfinte; oricine* se va atinge de ele va fi sfinţit.
 • * Exod 29:37;
 • 30 Să ungi*, de asemenea, pe Aaron şi pe fiii lui şi să-i sfinţeşti, ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
 • * Exod 29:7; Lev 8:12; Lev 8:30;
 • 31 Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: ‘Acesta Îmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfântă, printre urmaşii voştri.
 • 32 Să nu se ungă cu el trupul niciunui om şi să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeaşi întocmire; el este* sfânt, şi voi să-l priviţi ca sfânt.
 • * Exod 30:25; Exod 30:37;
 • 33 Oricine* va face un untdelemn ca el sau va unge cu el pe altul va fi nimicit din poporul lui.’”
 • * Exod 30:38; Gen 17:14; Exod 12:15; Lev 7:20; Lev 7:21;
 • 34 Domnul a zis lui Moise: „Ia* mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan şi tămâie curată în aceeaşi măsură.
 • * Exod 25:6; Exod 37:29;
 • 35 Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită* după meşteşugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată şi sfântă.
 • * Exod 30:25;
 • 36 S-o pisezi mărunt şi s-o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde* Mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru** preasfânt.
 • * Exod 29:42; Lev 16:2; ** Exod 30:32; Exod 29:37; Lev 2:3;
 • 37 Tămâie ca aceasta, în aceeaşi întocmire, să nu* vă faceţi, ci s-o priviţi ca sfântă şi păstrată pentru Domnul.
 • * Exod 30:32;
 • 38 Oricine* va face tămâie ca ea ca s-o miroasă va fi nimicit din poporul lui.”
 • * Exod 30:33;
  Exodul, capitolul 30