Exodul  


Capitolul 31
 • Rânduirea meşterilor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Să* ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul** lui Hur, din seminţia lui Iuda.
 • * Exod 35:30; Exod 36:1; ** 1 Cron 2:20;
 • 3 L-am umplut* cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări,
 • * Exod 35:31; 1 Imp 7:14;
 • 4 i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă,
 • 5 să sape în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.
 • 6 Şi iată că i-am dat ca ajutor pe* Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere** în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit:
 • * Exod 35:34; ** Exod 28:3; Exod 35:10; Exod 35:35; Exod 36:1;
 • 7 cortul* întâlnirii**, chivotul mărturiei, capacul ispăşirii care va fi deasupra lui şi toate uneltele cortului;
 • * Exod 36:8; ** Exod 37:1; Exod 37:6;
 • 8 masa* cu uneltele ei**, sfeşnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii;
 • * Exod 37:10; ** Exod 37:17;
 • 9 altarul* arderilor-de-tot cu toate uneltele lui, ligheanul** cu piciorul lui;
 • * Exod 38:1; ** Exod 38:8;
 • 10 veşmintele* pentru slujbă, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti;
 • * Exod 39:1; Exod 39:41; Num 4:5; Num 4:6;
 • 11 untdelemnul* pentru ungere şi tămâia** mirositoare pentru Sfântul Locaş. Le vor face după toate poruncile pe care ţi le-am dat.”
 • * Exod 30:25; Exod 30:31; Exod 37:29; ** Exod 30:34; Exod 37:29;
 • Ţinerea Sabatului
 • 12 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 13 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Să* nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.
 • * Lev 19:3; Lev 19:30; Lev 26:2; Ezec 20:12; Ezec 20:20; Ezec 44:24;
 • 14 Să ţineţi* Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său.
 • * Exod 20:8; Deut 5:12; Ezec 20:12; ** Exod 35:2; Num 15:35;
 • 15 Să lucrezi şase* zile, dar a** şaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea.
 • * Exod 20:9; ** Gen 2:2; Exod 16:23; Exod 20:10;
 • 16 Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat.
 • 17 Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic, căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
 • * Exod 31:13; Ezec 20:12; Ezec 20:20; ** Gen 1:31; Gen 2:2;
 • Tablele Legii
 • 18 Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele* două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
 • * Exod 24:12; Exod 32:15; Exod 32:16; Exod 34:28; Exod 34:29; Deut 4:13; Deut 5:22; Deut 9:10; Deut 9:11; 2 Cor 3:3;
  Exodul, capitolul 31