Exodul  


Capitolul 32
 • Viţelul de aur
 • 1 Poporul, văzând că Moise* zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis**: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!”
 • * Exod 24:18; Deut 9:9; ** Fapte 7:40; Exod 13:21;
 • 2 Aaron le-a răspuns: „Scoateţi* cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine.”
 • * Jud 8:24-27;
 • 3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.
 • 4 El* i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!”
 • * Exod 20:23; Deut 9:16; Jud 17:3; Jud 17:4; 1 Imp 12:28; Neem 9:18; Ps 106:19; Isa 46:6; Fapte 7:41; Rom 1:23;
 • 5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a* strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”
 • * Lev 23:2; Lev 23:4; Lev 23:21; Lev 23:37; 2 Imp 10:29; 2 Cron 30:5;
 • 6 A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire*. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.
 • * 1 Cor 10:7;
 • Mânia lui Dumnezeu
 • 7 Domnul a zis lui Moise*: „Scoală şi coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a** stricat.
 • * Exod 32:1; Exod 33:1; Deut 9:12; Dan 9:24; ** Gen 6:11; Gen 6:12; Deut 4:16; Deut 32:5; Jud 2:19; Osea 9:9;
 • 8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o* poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: ‘Israele**, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’”
 • * Exod 20:3; Exod 20:4; Exod 20:23; Deut 9:16; ** 1 Imp 12:28;
 • 9 Domnul a zis lui Moise: „Văd* că poporul acesta este un popor încăpăţânat.
 • * Exod 38:3; Exod 38:5; Exod 34:9; Deut 9:6; Deut 9:13; Deut 31:27; 2 Cron 30:8; Isa 48:4; Fapte 7:51;
 • 10 Acum*, lasă-Mă; mânia** Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.”
 • * Deut 9:14; Deut 9:19; ** Exod 22:24; Num 14:12;
 • 11 Moise* s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare?
 • * Deut 9:18; Deut 9:26-29; Ps 74:1; Ps 74:2; Ps 106:23;
 • 12 Pentru ce* să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi** lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău.
 • * Num 14:13; Deut 9:28; Deut 32:27; ** Exod 32:14;
 • 13 Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te* pe Tine Însuţi: ‘Voi** înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac.’”
 • * Gen 22:16; Evr 6:13; ** Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:7; Gen 15:18; Gen 26:4; Gen 28:13; Gen 35:11; Gen 35:12;
 • 14 Şi Domnul S-a* lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.
 • * Deut 32:26; 2 Sam 24:16; 1 Cron 21:15; Ps 106:45; Ier 18:8; Ier 26:13; Ier 26:19; Ioel 2:13; Iona 3:10; Iona 4:2;
 • Mânia lui Moise
 • 15 Moise* s-a întors şi s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte şi pe alta.
 • * Deut 9:15;
 • 16 Tablele* erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.
 • * Exod 31:18;
 • 17 Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, şi a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!”
 • 18 Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!”
 • 19 Şi, pe când se apropia de tabără, a văzut* viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de piciorul muntelui.
 • * Deut 9:16; Deut 9:17;
 • 20 A luat* viţelul pe care-l făcuseră ei şi l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa apei şi a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.
 • * Deut 9:21;
 • 21 Moise a zis lui Aaron*: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?”
 • * Gen 20:9; Gen 26:10;
 • 22 Aaron a răspuns: „Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur* ştii că poporul acesta este pornit la rău.
 • * Exod 14:11; Exod 15:24; Exod 16:2; Exod 16:20; Exod 16:28; Exod 17:2; Exod 17:4;
 • 23 Ei mi-au zis*: ‘Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!’
 • * Exod 32:1;
 • 24 Eu le-am zis: ‘Cine are aur să-l scoată!’ Şi mi l-au dat; l-am aruncat în foc şi din el a* ieşit viţelul acesta.”
 • * Exod 32:1;
 • Măcelul
 • 25 Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu*, spre batjocura vrăjmaşilor săi;
 • * 2 Cron 28:19;
 • 26 s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.
 • 27 El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta şi fiecare să* omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.’”
 • * Num 25:5; Deut 33:9;
 • 28 Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
 • 29 Moise* a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”
 • * Num 25:11-13; Deut 13:6-11; Deut 33:9; Deut 33:10; 1 Sam 15:18; 1 Sam 15:22; Prov 21:3; Zah 13:3; Mat 10:37;
 • Moise se roagă pentru popor
 • 30 A doua zi, Moise a zis poporului*: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate** că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru.”
 • * 1 Sam 12:20; 1 Sam 12:23; Luca 15:18; ** 2 Sam 16:12; Amos 5:15; Num 25:13;
 • 31 Moise s-a* întors la Domnul şi a zis: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu** de aur.
 • * Deut 9:18; ** Exod 20:2;
 • 32 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci şterge-mă* din** cartea Ta pe care ai scris-o!”
 • * Ps 69:28; Rom 9:3; ** Ps 56:8; Ps 139:16; Dan 12:1; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 17:8; Apoc 20:12; Apoc 20:15; Apoc 21:27; Apoc 22:19;
 • 33 Domnul a zis lui Moise: „Pe* cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea.
 • * Lev 23:30; Ezec 18:4;
 • 34 Du-te dar şi du poporul unde ţi-am spus. Iată*, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua** răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”
 • * Exod 33:2; Num 20:16; ** Deut 32:35; Amos 3:14; Rom 2:5; Rom 2:6;
 • 35 Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că* făcuse viţelul făurit de Aaron.
 • * 2 Sam 12:9; Fapte 7:41;
  Exodul, capitolul 32