Exodul  


Capitolul 33
 • Moise se roagă pentru poporul amărât
 • 1 Domnul a zis lui Moise: „Du-te şi porneşte de aici cu* poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: ‘Seminţei** tale o voi da!’
 • * Exod 32:7; ** Gen 12:7; Exod 32:13;
 • 2 Voi* trimite înaintea ta un înger şi voi** izgoni pe canaaniţi, amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi şi iebusiţi.
 • * Exod 32:34; Exod 34:11; ** Deut 7:22; Ios 24:11;
 • 3 Suie-te în* ţara aceasta unde curge lapte şi miere. Dar** Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci eşti un popor†† încăpăţânat.”
 • * Exod 3:8; ** Exod 33:15; Exod 33:17; Exod 32:9; Exod 34:9; Deut 9:6; Deut 9:13; †† Exod 23:21; Exod 32:10; Num 16:21; Num 16:45;
 • 4 Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au* întristat şi** nimeni nu şi-a pus podoabele pe el.
 • * Num 14:1; Num 14:39; ** Lev 10:6; 2 Sam 19:24; 1 Imp 21:27; 2 Imp 19:1; Ezra 9:3; Estera 4:1; Estera 4:4; Iov 1:20; Iov 2:12; Isa 32:11; Ezec 24:17; Ezec 24:23; Ezec 26:16;
 • 5 Şi Domnul a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: ‘Voi* sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă M-aş sui în** mijlocul tău, te-aş prăpădi. Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine, şi voi vedea ce-ţi voi face.’”
 • * Exod 33:3; ** Num 16:45; Num 16:46; Deut 8:2; Ps 139:23;
 • 6 Copiii lui Israel şi-au scos de pe ei podoabele şi au plecat de la muntele Horeb.
 • Moise mergând la cort
 • 7 Moise a luat cortul lui şi l-a* întins afară din tabără, la o depărtare oarecare; l-a numit cortul întâlnirii. Şi toţi cei ce** întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără.
 • * Exod 29:42; Exod 29:43; ** Deut 4:29; 2 Sam 21:1;
 • 8 Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la* uşa cortului său şi urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort.
 • * Num 16:27;
 • 9 Şi când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora şi se oprea la uşa cortului, şi Domnul* vorbea cu Moise.
 • * Exod 25:22; Exod 31:18; Ps 99:7;
 • 10 Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la uşa cortului; tot poporul se scula şi se arunca* cu faţa la pământ la uşa cortului lui.
 • * Exod 4:31;
 • 11 Domnul* vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui. Apoi, Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieşea deloc din mijlocul cortului.
 • * Gen 32:30; Num 12:8; Deut 34:10;
 • Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu
 • 12 Moise a zis Domnului: „Iată*, Tu îmi zici: ‘Du pe poporul acesta!’ Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă Tu ai zis: ‘Eu** te cunosc pe nume şi ai căpătat trecere înaintea Mea!’
 • * Exod 32:34; ** Exod 33:17; Gen 18:19; Ps 1:6; Ier 1:5; Ioan 10:14; Ioan 10:15; 2 Tim 2:19;
 • 13 Acum, dacă* am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi** căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te că neamul acesta este poporul Tău!”
 • * Exod 34:9; ** Ps 25:4; Ps 27:11; Ps 86:11; Ps 119:33; Deut 9:26; Deut 9:29; Ioel 2:17;
 • 14 Domnul a răspuns: „Voi merge Eu Însumi* cu tine şi îţi voi da** odihnă.”
 • * Exod 13:21; Exod 40:34-38; Isa 63:9; ** Deut 3:20; Ios 21:44; Ios 22:4; Ios 23:1; Ps 95:11;
 • 15 Moise i-a zis: „Dacă* nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
 • * Exod 33:3; Exod 34:9;
 • 16 Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu* când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi** deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?”
 • * Num 14:14; ** Exod 34:10; Deut 4:7; Deut 4:34; 2 Sam 7:23; 1 Imp 8:53; Ps 147:20;
 • 17 Domnul a zis lui Moise: „Voi* face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai** căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!”
 • * Gen 19:21; Iac 5:16; ** Exod 33:16;
 • 18 Moise a zis: „Arată-mi* slava Ta!”
 • * Exod 33:20; 1 Tim 6:16;
 • 19 Domnul a răspuns: „Voi* face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă** îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”
 • * Exod 34:5-7; Ier 31:14; ** Rom 9:15; Rom 9:16; Rom 9:18;
 • 20 Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate* omul să Mă vadă şi să trăiască!”
 • * Gen 32:30; Deut 5:24; Jud 6:22; Jud 13:22; Isa 6:5; Apoc 1:16; Apoc 1:17; Exod 24:10;
 • 21 Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.
 • 22 Şi când va trece slava Mea, te voi pune în* crăpătura stâncii şi te voi acoperi** cu mâna Mea până voi trece.
 • * Isa 2:21; ** Ps 91:1; Ps 91:4;
 • 23 Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu* se poate vedea.”
 • * Exod 33:20; Ioan 1:18;
  Exodul, capitolul 33