Exodul  


Capitolul 37
 • Facerea chivotului
 • 1 Apoi Beţaleel* a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate; lăţimea, de un cot şi jumătate şi înălţimea, tot de un cot şi jumătate.
 • * Exod 25:10;
 • 2 L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut un chenar de jur împrejur.
 • 3 A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte.
 • 4 A făcut nişte drugi de lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur.
 • 5 A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul.
 • 6 A făcut şi capacul ispăşirii* din aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea, de un cot şi jumătate.
 • * Exod 25:17;
 • 7 A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispăşirii;
 • 8 un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
 • 9 Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor şi uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.
 • Facerea mesei
 • 10 A făcut masa* din lemn de salcâm: lungimea ei era de doi coţi; lăţimea, de un cot şi înălţimea, de un cot şi jumătate.
 • * Exod 25:23;
 • 11 A poleit-o cu aur curat şi i-a făcut un chenar de jur împrejur.
 • 12 I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur.
 • 13 A turnat pentru masă patru verigi de aur şi a pus verigile în cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei.
 • 14 Verigile erau lângă pervaz, şi în ele erau vârâţi drugii pentru ducerea mesei.
 • 15 A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.
 • 16 A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile*, căţuile, potirele şi ceştile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut din aur curat.
 • * Exod 25:29;
 • Facerea sfeşnicului
 • 17 A făcut sfeşnicul* din aur curat; a făcut sfeşnicul din aur curat, bătut; piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui erau dintr-o bucată cu el.
 • * Exod 25:31; Zah 4:1; Apoc 1:12-20; Apoc 4:5;
 • 18 Din amândouă părţile lui ieşeau şase braţe: trei braţe dintr-o latură şi trei braţe din cealaltă latură.
 • 19 Pe un braţ erau trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe un alt braţ, alte trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; aşa era la toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic.
 • 20 Pe fusul sfeşnicului erau patru potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
 • 21 Era o gămălioară sub două braţe care ieşeau din sfeşnic, o gămălioară sub alte două braţe şi o gămălioară sub alte două braţe; aşa era la toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic.
 • 22 Gămălioarele şi braţele sfeşnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat.
 • 23 A făcut apoi cele şapte candele ale lui, mucările şi cenuşarele lui, toate din aur curat.
 • 24 A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.
 • Altarul pentru tămâie
 • 25 Apoi a făcut* altarul pentru tămâie din lemn de salcâm: lungimea lui era de un cot şi lăţimea, de un cot; era în patru muchii, şi înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el.
 • * Exod 30:1; Apoc 8:3; Apoc 8:4;
 • 26 L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât şi laturile de jur împrejur şi coarnele. Şi i-a făcut o cunună de jur împrejur.
 • 27 Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui.
 • 28 A făcut nişte drugi din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur.
 • 29 A făcut untdelemnul* pentru ungerea sfântă şi tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir.
 • * Exod 30:23; Exod 30:34;
  Exodul, capitolul 37