Exodul  


Capitolul 4
 • Şovăirea lui Moise
 • 1 Moise a răspuns şi a zis: „Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: ‘Nu ţi S-a arătat Domnul!’”
 • 2 Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un* toiag.”
 • * Exod 4:17; Exod 4:20;
 • 3 Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el.
 • 4 Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat, şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.
 • 5 „Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă* că ţi S-a arătat Domnul** Dumnezeul părinţilor lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.”
 • * Exod 19:9; ** Exod 3:15;
 • 6 Domnul i-a mai zis: „Bagă-ţi mâna în sân.” El şi-a băgat mâna în sân; apoi a scos-o şi iată că mâna i se acoperise de lepră şi se făcuse albă ca* zăpada.
 • * Num 12:10; 2 Imp 5:27;
 • 7 Domnul a zis: „Bagă-ţi din nou mâna în sân.” El şi-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân şi iată că mâna se făcuse* iarăşi cum era carnea lui.
 • * Num 12:13; Num 12:14; Deut 32:39; 2 Imp 5:14; Mat 8:3;
 • 8 „Dacă nu te vor crede”, a zis Domnul, „şi nu vor asculta de glasul celui dintâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.
 • 9 Dacă nu vor crede nici aceste două semne şi nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu şi s-o torni pe pământ, şi apa* pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ.”
 • * Exod 7:19;
 • 10 Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău, căci vorba şi limba* îmi sunt încurcate.”
 • * Exod 6:12; Ier 1:6;
 • 11 Domnul i-a zis: „Cine* a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?
 • * Ps 94:9;
 • 12 Du-te dar; Eu voi fi cu gura* ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”
 • * Isa 50:4; Ier 1:9; Mat 10:19; Marc 13:11; Luca 12:11; Luca 12:12; Luca 21:14; Luca 21:15;
 • 13 Moise a zis: „Ah, Doamne*, trimite pe cine vei vrea să trimiţi!”
 • * Iona 1:3;
 • 14 Atunci, Domnul S-a mâniat pe Moise şi a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el însuşi vine* înaintea ta şi, când te va vedea, se va bucura în inima lui.
 • * Exod 4:27; 1 Sam 10:2; 1 Sam 10:3; 1 Sam 10:5;
 • 15 Tu îi vei vorbi* şi vei pune** cuvintele în gura lui, şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut.
 • * Exod 7:1; Exod 7:2; ** Num 22:38; Num 23:5; Num 23:12; Num 23:16; Deut 18:18; Isa 51:16; Ier 1:9; Deut 5:31;
 • 16 El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui* Dumnezeu.
 • * Exod 7:4; Exod 18:19;
 • 17 Ia în mână* toiagul acesta cu care vei face semnele.”
 • * Exod 4:2;
 • Moise în Egipt
 • 18 Moise a plecat şi, când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: „Lasă-mă, te rog, să plec şi să mă întorc la fraţii mei, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc.” Ietro a zis lui Moise: „Du-te în pace!”
 • 19 Domnul a zis lui Moise în Madian: „Du-te, întoarce-te în Egipt, căci toţi* cei ce umblau să-ţi ia viaţa au murit.”
 • * Exod 2:15; Exod 2:23; Mat 2:20;
 • 20 Moise şi-a luat nevasta şi copiii, i-a pus călare pe măgari şi s-a întors în ţara Egiptului. Şi-a luat în mână toiagul* lui Dumnezeu.
 • * Exod 17:9; Num 20:8; Num 20:9;
 • 21 Domnul a zis lui Moise: „Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile* pe care ţi le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu** îi voi împietri inima, şi nu va lăsa pe popor să plece.
 • * Exod 3:20; ** Exod 7:3; Exod 7:13; Exod 9:12; Exod 9:35; Exod 10:1; Exod 14:8; Deut 2:30; Ios 11:20; Isa 63:17; Ioan 12:40; Rom 9:18;
 • 22 Tu vei zice lui Faraon: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Israel* este fiul Meu, întâiul** Meu născut.
 • * Osea 11:1; Rom 9:4; 2 Cor 6:18; ** Ier 31:9; Iac 1:18;
 • 23 Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide* pe fiul tău, pe întâiul tău născut.»’”
 • * Exod 11:5; Exod 12:29;
 • 24 În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit* Domnul şi a vrut să-l** omoare.
 • * Num 22:22; ** Gen 17:14;
 • 25 Sefora a luat o piatră ascuţită*, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: „Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.”
 • * Ios 5:2; Ios 5:3;
 • 26 Şi Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: „Soţ de sânge!” din pricina tăierii împrejur.
 • Întâlnirea lui Moise cu Aaron
 • 27 Domnul a zis lui Aaron: „Du-te înaintea* lui Moise în pustie.” Aaron a plecat. A întâlnit pe Moise la muntele** lui Dumnezeu şi l-a sărutat.
 • * Exod 4:14; ** Exod 3:1;
 • 28 Moise a făcut* cunoscute lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, şi toate semnele** pe care-i poruncise să le facă.
 • * Exod 4:15; Exod 4:16; ** Exod 4:8; Exod 4:9;
 • 29 Moise şi Aaron şi-au văzut de drum* şi au adunat pe toţi bătrânii copiilor lui Israel.
 • * Exod 3:16;
 • 30 Aaron* a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise şi Moise a făcut semnele înaintea poporului.
 • * Exod 4:16;
 • 31 Poporul a crezut*. Astfel au aflat că Domnul cercetase** pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa şi s-au plecat†† şi s-au aruncat cu faţa la pământ*†.
 • * Exod 3:18; Exod 4:8; Exod 4:9; ** Exod 3:16; Exod 2:25; Exod 3:7; †† Gen 24:26; Exod 12:27; *† 1 Cron 29:20;
  Exodul, capitolul 4