Exodul  


Capitolul 40
 • Aşezarea şi sfinţirea cortului
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „În ziua întâi a lunii* întâi, să întinzi locaşul** cortului întâlnirii.
 • * Exod 12:2; Exod 13:4; ** Exod 40:17; Exod 26:1; Exod 26:30;
 • 3 Să pui în el* chivotul mărturiei şi, înaintea chivotului, să atârni perdeaua dinăuntru.
 • * Exod 40:21; Exod 26:33; Num 4:5;
 • 4 Apoi să aduci masa* şi să pui** pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci sfeşnicul şi să-i aşezi candelele.
 • * Exod 40:22; Exod 26:35; ** Exod 40:23; Exod 25:30; Lev 24:5; Lev 24:6; Exod 40:24; Exod 40:25;
 • 5 Altarul* din aur pentru tămâie să-l aşezi înaintea chivotului mărturiei şi să atârni perdeaua la uşa cortului.
 • * Exod 40:26;
 • 6 Să aşezi altarul pentru arderile-de-tot înaintea uşii locaşului cortului întâlnirii.
 • 7 Ligheanul* să-l aşezi între cortul întâlnirii şi altar şi să pui apă în el.
 • * Exod 40:30; Exod 30:18;
 • 8 Să aşezi curtea de jur împrejur şi să pui perdeaua la poarta curţii.
 • 9 Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi* cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi să-l sfinţeşti, cu toate uneltele lui, şi va fi sfânt.
 • * Exod 30:26;
 • 10 Să ungi altarul pentru arderile-de-tot şi toate uneltele lui şi să sfinţeşti altarul, şi altarul va fi* preasfânt.
 • * Exod 29:36; Exod 29:37;
 • 11 Să ungi ligheanul cu piciorul lui şi să-l sfinţeşti.
 • 12 Apoi să aduci* pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului întâlnirii şi să-i speli cu apă.
 • * Lev 8:1-13;
 • 13 Să îmbraci pe Aaron cu veşmintele sfinte, să-l ungi* şi să-l sfinţeşti, ca să-Mi facă slujba de preot.
 • * Exod 28:41;
 • 14 Să chemi şi pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunicile
 • 15 şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”
 • * Num 25:13;
 • 16 Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; aşa a făcut.
 • 17 În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul* era aşezat.
 • * Exod 40:1; Num 7:1;
 • 18 Moise a aşezat cortul; i-a pus picioarele, a aşezat scândurile şi verigile şi a ridicat stâlpii.
 • 19 A întins învelitoarea care slujea de acoperiş deasupra cortului şi pe deasupra a pus învelitoarea acoperişului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • 20 Apoi a luat mărturia* şi a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra chivotului.
 • * Exod 25:16;
 • 21 A adus chivotul în cort; a atârnat* perdeaua despărţitoare înaintea lui şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 26:33; Exod 35:12;
 • 22 A aşezat masa* în cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru;
 • * Exod 26:35;
 • 23 şi a pus* pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 40:4;
 • 24 Apoi a aşezat* sfeşnicul în cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului;
 • * Exod 26:35;
 • 25 şi i-a aşezat* candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 40:4; Exod 25:37;
 • 26 Apoi a aşezat altarul* de aur în cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru,
 • * Exod 40:5; Exod 30:6;
 • 27 a ars pe el* tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 30:7;
 • 28 A aşezat* perdeaua la uşa cortului.
 • * Exod 40:5; Exod 26:36;
 • 29 A aşezat altarul* pentru arderile-de-tot la uşa locaşului cortului întâlnirii şi a adus pe** el arderea-de-tot şi jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 40:6; ** Exod 29:38;
 • 30 A aşezat ligheanul* între cortul întâlnirii şi altar şi a pus în el apă pentru spălat.
 • * Exod 40:7; Exod 30:18;
 • 31 Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele în el;
 • 32 când intrau în cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, cum* poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 30:19; Exod 30:20;
 • 33 Apoi* a ridicat curtea împrejurul cortului şi altarului şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.
 • * Exod 40:8; Exod 27:9; Exod 27:16;
 • Slava Domnului
 • 34 Atunci, norul* a acoperit cortul întâlnirii şi slava Domnului a umplut cortul.
 • * Exod 29:43; Lev 16:2; Num 9:15; 1 Imp 8:10; 1 Imp 8:11; 2 Cron 5:13; 2 Cron 7:2; Isa 6:4; Hag 2:7; Hag 2:9; Apoc 15:8;
 • 35 Moise nu putea* să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui şi slava Domnului umplea cortul.
 • * Lev 16:2; 1 Imp 8:11; 2 Cron 5:14;
 • 36 Cât au ţinut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când* se ridica norul deasupra cortului.
 • * Num 9:17; Num 10:11; Neem 9:19;
 • 37 Şi când* nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica.
 • * Num 9:19-22;
 • 38 Norul Domnului* era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.
 • * Exod 13:21; Num 9:15;
  Exodul, capitolul 40