Exodul  


Capitolul 6
 • Izbăvirea făgăduită
 • 1 Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mână puternică* îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească** din ţara lui.”
 • * Exod 3:19; ** Exod 11:1; Exod 12:31; Exod 12:33; Exod 12:39;
 • 2 Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu sunt Domnul.
 • 3 Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul* cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca ‘Domnul’**.
 • * Gen 17:1; Gen 35:11; Gen 48:3; ** Exod 3:14; Ps 68:4; Ps 83:18; Ioan 8:58; Apoc 1:4;
 • 4 De asemenea, Mi-am* încheiat legământul Meu cu ei ca să** le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini.
 • * Gen 15:18; Gen 17:4; Gen 17:7; ** Gen 17:8; Gen 28:4;
 • 5 Acum însă am* auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i ţin egiptenii în robie, şi Mi-am adus aminte de legământul Meu.
 • * Exod 2:24;
 • 6 De aceea, spune copiilor lui Israel: ‘Eu* sunt Domnul. Eu vă voi** izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi.
 • * Exod 6:2; Exod 6:8; Exod 6:29; ** Exod 3:17; Exod 7:4; Deut 26:8; Ps 81:6; Ps 136:11; Ps 136:12; Exod 15:13; Deut 7:8; 1 Cron 17:21; Neem 1:10;
 • 7 Vă voi* lua ca popor al Meu; Eu voi** fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii.
 • * Deut 4:20; Deut 7:6; Deut 14:2; Deut 26:18; 2 Sam 7:24; ** Gen 17:7; Gen 17:8; Exod 29:45; Exod 29:46; Deut 29:13; Apoc 21:7; Exod 5:4; Exod 5:5; Ps 81:6;
 • 8 Eu vă voi duce în ţara pe care am jurat* că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.’”
 • * Gen 15:18; Gen 26:3; Gen 28:13; Gen 35:12;
 • 9 Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea şi robia aspră în care se aflau i-au împiedicat* să-l asculte pe Moise.
 • * Exod 5:21;
 • 10 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 11 „Du-te de vorbeşte lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din ţara lui.”
 • 12 Moise a răspuns în faţa Domnului: „Iată că nici copiii lui Israel nu m-au* ascultat. Cum are să m-asculte Faraon pe mine**, care n-am o vorbire uşoară?”
 • * Exod 6:9; ** Exod 6:30; Exod 4:10; Ier 1:6;
 • 13 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel şi cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din ţara Egiptului pe copiii lui Israel.
 • Spiţa neamului lui Moise şi Aaron
 • 14 Iată căpeteniile familiilor lor.Fiii* lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben.
 • * Gen 46:9; 1 Cron 5:3;
 • 15 Fiii lui Simeon*: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar; şi Saul, fiu născut dintr-o femeie canaanită. Acestea sunt familiile lui Simeon.
 • * Gen 46:10; 1 Cron 4:24;
 • 16 Iată numele fiilor* lui Levi, după spiţa neamului lor: Gherşon, Chehat şi Merari. Anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi şapte de ani.
 • * Gen 46:11; Num 3:17; 1 Cron 6:1; 1 Cron 6:16;
 • 17 Fiii* lui Gherşon: Libni şi Şimei şi familiile lor.
 • * 1 Cron 6:17; 1 Cron 23:7;
 • 18 Fiii lui Chehat*: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel. Anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci şi trei de ani.
 • * Num 26:57; 1 Cron 6:2; 1 Cron 6:18;
 • 19 Fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi. Acestea sunt familiile lui Levi, după spiţa neamului lor.
 • * 1 Cron 6:19; 1 Cron 23:21;
 • 20 Amram* a luat de nevastă pe mătuşă-sa Iochebed şi ea i-a născut pe Aaron şi pe Moise. Anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte de ani.
 • * Exod 2:1; Exod 2:2; Num 26:59;
 • 21 Fiii lui* Iţehar: Core, Nefeg şi Zicri.
 • * Num 16:1; 1 Cron 6:37; 1 Cron 6:38;
 • 22 Fiii lui* Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.
 • * Lev 10:4; Num 3:30;
 • 23 Aaron a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab*, sora lui Nahşon, şi ea i-a născut pe Nadab**, Abihu, Eleazar şi Itamar.
 • * Rut 4:19; Rut 4:20; 1 Cron 2:10; Mat 1:4; ** Lev 10:1; Num 3:2; Num 26:60; 1 Cron 6:3; 1 Cron 24:1;
 • 24 Fiii lui* Core: Asir, Elcana şi Abiasaf. Acestea sunt familiile coriţilor.
 • * Num 26:11;
 • 25 Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel, şi ea* l-a născut pe Fineas. Acestea sunt căpeteniile familiilor leviţilor cu familiile lor.
 • * Num 25:7; Num 25:11; Ios 24:33;
 • 26 Aceştia sunt Aaron acela şi Moise acela, cărora* le-a zis Domnul: „Scoateţi din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oştirile** lor.”
 • * Exod 6:13; ** Exod 7:4; Exod 12:17; Exod 12:51; Num 33:1;
 • 27 Ei sunt aceia care au vorbit* lui Faraon, împăratul Egiptului, ca** să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceştia sunt Moise acela şi Aaron acela.
 • * Exod 5:1; Exod 5:3; Exod 7:10; ** Exod 6:13; Exod 32:7; Exod 33:1; Ps 77:20;
 • 28 Când a vorbit Domnul lui Moise în ţara Egiptului,
 • 29 Domnul a zis lui Moise: „Eu* sunt Domnul. Spune** lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ţi spun.”
 • * Exod 6:2; ** Exod 6:11; Exod 7:2;
 • 30 Şi Moise a răspuns înaintea Domnului: „Iată că eu* nu vorbesc uşor. Cum are să m-asculte Faraon?”
 • * Exod 4:10; Exod 6:12;
  Exodul, capitolul 6