Exodul  


Capitolul 8
 • Broaştele
 • 1 Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi* slujească.
 • * Exod 3:12; Exod 3:18;
 • 2 Dacă nu* vrei să-l laşi să plece, am să aduc broaşte** pe toată întinderea ţării tale.
 • * Exod 7:14; Exod 9:2; ** Apoc 16:13;
 • 3 Râul va mişuna de broaşte; ele se vor sui şi vor intra în casa ta, în odaia* ta de dormit şi în patul tău, în casa slujitorilor tăi şi în casele poporului tău, în cuptoarele şi în postăvile de frământat pâinea.
 • * Ps 105:30;
 • 4 Ba încă broaştele se vor sui şi pe tine, pe poporul tău şi pe toţi slujitorii tăi.»’”
 • 5 Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron*: ‘Întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie şi peste iazuri şi scoate broaşte din ele peste ţara Egiptului!’”
 • * Exod 7:19;
 • 6 Aaron şi-a întins mâna peste apele Egiptului şi au ieşit* broaştele şi au acoperit ţara Egiptului.
 • * Ps 78:45; Ps 105:30;
 • 7 Dar* şi vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au scos şi ei broaşte peste toată ţara Egiptului.
 • * Exod 7:11;
 • 8 Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi a zis*: „Rugaţi-vă Domnului să depărteze broaştele de la mine şi de la poporul meu, şi am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.”
 • * Exod 9:28; Exod 10:17; Num 21:7; 1 Imp 13:6; Fapte 8:24;
 • 9 Moise a zis lui Faraon: „Hotărăşte-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi şi pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaştele de la tine şi din casele tale! Nu vor mai rămâne decât în râu.”
 • 10 El a răspuns: „Mâine.” Şi Moise a zis: „Aşa va fi, ca să ştii că nimeni* nu este ca Domnul Dumnezeul nostru.
 • * Exod 9:14; Deut 33:26; 2 Sam 7:22; 1 Cron 17:20; Ps 86:8; Isa 46:9; Ier 10:6; Ier 10:7;
 • 11 Broaştele se vor depărta de la tine şi din casele tale, de la slujitorii tăi şi de la poporul tău; nu vor mai rămâne decât în râu.”
 • 12 Moise şi Aaron au ieşit de la Faraon. Şi Moise* a strigat către Domnul cu privire la broaştele cu care lovise pe Faraon.
 • * Exod 8:30; Exod 9:33; Exod 10:18; Exod 32:11; Iac 5:16; Iac 5:17; Iac 5:18;
 • 13 Domnul a făcut cum cerea Moise, şi broaştele au pierit în case, în curţi şi în ogoare.
 • 14 Le-au strâns grămezi, şi ţara s-a împuţit.
 • 15 Faraon, văzând că are* răgaz să răsufle în voie, şi-a** împietrit inima şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
 • * Ecl 8:11; ** Exod 7:14;
 • Păduchii
 • 16 Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: ‘Întinde-ţi toiagul şi loveşte ţărâna pământului, şi se va preface în păduchi1, în toată ţara Egiptului.’”
 • 17 Aşa au făcut. Aaron şi-a întins mâna cu toiagul şi a lovit ţărâna pământului, şi s-a prefăcut în* păduchi pe toţi oamenii şi pe toate dobitoacele. Toată ţărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată ţara Egiptului.
 • * Ps 105:31;
 • 18 Vrăjitorii* au căutat să facă şi ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au** putut. Păduchii erau pe oameni şi pe dobitoace.
 • * Exod 7:11; ** Luca 10:18; 2 Tim 3:8; 2 Tim 3:9;
 • 19 Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: „Aici este* degetul lui Dumnezeu!” Dar inima** lui Faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
 • * 1 Sam 6:3; 1 Sam 6:9; Ps 8:3; Mat 12:28; Luca 11:20; ** Exod 8:15;
 • Musca câinească
 • 20 Domnul a zis lui Moise*: „Scoală-te dis-de-dimineaţă şi du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul**: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească.
 • * Exod 7:15; ** Exod 8:1;
 • 21 Dacă nu vei lăsa pe poporul Meu să plece, am să trimit muşte câineşti împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău şi împotriva caselor tale; casele egiptenilor vor fi pline de muşte şi pământul va fi acoperit de ele.
 • 22 Dar* în ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, unde locuieşte poporul Meu, şi acolo nu vor fi muşte, pentru ca să cunoşti că Eu, Domnul, sunt în mijlocul ţinutului acestuia.
 • * Exod 9:4; Exod 9:6; Exod 9:26; Exod 10:23; Exod 11:6; Exod 11:7; Exod 12:13;
 • 23 Voi face o deosebire între poporul Meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi mâine.»’”
 • 24 Domnul a făcut aşa. A venit* un roi de muşte câineşti în casa lui Faraon şi a slujitorilor lui şi toată ţara Egiptului a fost pustiită de muşte câineşti.
 • * Ps 78:45; Ps 105:31;
 • 25 Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în ţară.”
 • 26 Moise a răspuns: „Nu este deloc potrivit să facem aşa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urâciune pentru egipteni. Şi dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o* urâciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre?
 • * Gen 43:32; Gen 46:34; Deut 7:25; Deut 7:26; Deut 12:31;
 • 27 Vom face mai bine un drum de* trei zile în pustie şi acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum** ne va spune.”
 • * Exod 3:18; ** Exod 3:12;
 • 28 Faraon a zis: „Vă voi lăsa să plecaţi ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie; numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi*. Rugaţi-vă pentru mine.”
 • * Exod 8:8; Exod 9:28; 1 Imp 13:6;
 • 29 Moise a răspuns: „Am să ies de la tine şi am să mă rog Domnului. Mâine, muştele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui şi de la poporul lui. Dar să nu ne* mai înşele Faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului.”
 • * Exod 8:15;
 • 30 Moise a ieşit de la Faraon şi s-a* rugat Domnului.
 • * Exod 8:12;
 • 31 Domnul a făcut cum cerea Moise, şi muştele s-au depărtat de la Faraon, de la slujitorii lui şi de la poporul lui; n-a mai rămas una.
 • 32 Dar Faraon şi de data aceasta şi-a împietrit* inima şi n-a lăsat pe popor să plece.
 • * Exod 8:15; Exod 4:21;
 • 1. Sau: ţânţari.
  Exodul, capitolul 8