Ezechiel  


Capitolul 1
 • EZECHIEL
 • * Exod 29:43-46; Lev 20:22-24; Lev 20:26; Apoc 21:3;
 • Chemarea lui Ezechiel
 • 1 În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinşii de război de la* râul Chebar, s-au deschis** cerurile şi am avut vedenii dumnezeieşti.
 • * Ezec 1:3; Ezec 3:15; Ezec 3:23; Ezec 10:15; Ezec 10:20; Ezec 10:22; Ezec 43:3; ** Mat 3:16; Fapte 7:56; Fapte 10:11; Apoc 19:11; Ezec 8:3;
 • 2 În a cincea zi a lunii – era în anul al cincilea al robiei* împăratului Ioiachin –,
 • * 2 Imp 24:12; 2 Imp 24:15;
 • 3 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara haldeenilor, lângă râul Chebar, şi acolo a venit mâna* Domnului peste el.
 • * 1 Imp 18:46; 2 Imp 3:15; Ezec 3:14; Ezec 3:22; Ezec 8:1; Ezec 40:1;
 • 4 M-am uitat şi iată că au venit de la miazănoapte* un vânt** năprasnic, un nor gros şi un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.
 • * Ier 1:14; Ier 4:6; Ier 6:1; ** Ier 23:19; Ier 25:32;
 • 5 Tot în mijloc*, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfăţişare** avea o asemănare omenească.
 • * Apoc 4:6; ** Ezec 10:8; Ezec 1:10; Ezec 10:14; Ezec 10:21;
 • 6 Fiecare din ele avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi.
 • 7 Picioarele lor erau drepte şi talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui viţel şi scânteiau* ca nişte aramă lustruită.
 • * Dan 10:6; Apoc 1:15;
 • 8 Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâini* de om şi toate patru aveau feţe şi aripi.
 • * Ezec 10:8; Ezec 10:21;
 • 9 Aripile* lor erau prinse una de alta. Şi când mergeau**, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte.
 • * Ezec 1:11; ** Ezec 1:12; Ezec 10:11;
 • 10 Cât despre chipul* feţelor lor, era aşa: înainte, toate** aveau o faţă de om; la dreapta lor, toate patru aveau câte o faţă de leu; la stânga lor††, toate patru aveau câte o faţă de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o*† faţă de vultur.
 • * Apoc 4:7; ** Num 2:10; Num 2:3; †† Num 2:18; *† Num 2:25;
 • 11 Aripile fiecăreia erau întinse în sus, aşa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două* le acopereau trupurile.
 • * Isa 6:2;
 • 12 Fiecare* mergea drept înainte, şi anume încotro le mâna** duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte.
 • * Ezec 1:9; Ezec 10:22; ** Ezec 1:20; Ezec 1:9; Ezec 1:17;
 • 13 În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de foc aprinşi, care ardeau, şi ceva ca nişte făclii* umbla încoace şi încolo printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare şi din el ieşeau fulgere.
 • * Apoc 4:5;
 • 14 Făpturile vii însă, când alergau* şi se întorceau, erau ca fulgerul**.
 • * Zah 4:10; ** Mat 24:27;
 • 15 Mă uitam la aceste făpturi vii şi iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată* la fiecare din cele patru feţe ale lor.
 • * Ezec 10:9;
 • 16 Înfăţişarea* acestor roţi şi materialul din care erau făcute păreau de crisolit** şi toate patru aveau aceeaşi întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel, încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roţi.
 • * Ezec 10:9; Ezec 10:10; ** Dan 10:6;
 • 17 Când mergeau*, alergau pe toate cele patru laturi ale lor şi nu se întorceau deloc în mersul lor.
 • * Ezec 1:12;
 • 18 Aveau nişte obezi de o înălţime înspăimântătoare şi, pe obezile lor, cele patru roţi erau pline cu ochi* de jur împrejur.
 • * Ezec 10:12; Zah 4:10;
 • 19 Când mergeau* făpturile vii, mergeau şi roţile pe lângă ele şi, când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau şi roţile.
 • * Ezec 10:16; Ezec 10:17;
 • 20 Unde* le mâna duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia duhul, şi împreună cu ele se ridicau şi roţile, căci** duhul făpturilor vii era în roţi.
 • * Ezec 1:12; ** Ezec 10:17;
 • 21 Când* mergeau făpturile vii, mergeau şi roţile; când se opreau ele, se opreau şi roţile; când se ridicau de pe pământ, se ridicau şi roţile; căci duhul făpturilor vii era în roţi.
 • * Ezec 1:19; Ezec 1:20; Ezec 10:17;
 • 22 Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere* a cerului, care semăna cu cristalul strălucitor şi se întindea în aer sus, peste capetele lor.
 • * Ezec 10:1;
 • 23 Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta, şi mai aveau, fiecare, câte două aripi, care le acopereau trupurile.
 • 24 Când* umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca** vâjâitul unor ape mari şi ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios, ca al unei oştiri, iar când se opreau, îşi lăsau aripile în jos.
 • * Ezec 10:5; ** Ezec 43:2; Dan 10:6; Apoc 1:15; Iov 37:4; Iov 37:5; Ps 29:3; Ps 29:4; Ps 68:33;
 • 25 Şi venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor, iar când se opreau îşi lăsau aripile în jos.
 • 26 Deasupra* cerului care era peste capetele lor, era ceva ca** o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el.
 • * Ezec 10:1; ** Exod 24:10;
 • 27 Am* mai văzut iarăşi o lucire de aramă lustruită, ca nişte foc, înăuntrul căruia era omul acesta şi care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus şi de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc şi, de jur împrejur, era înconjurat cu o lumină strălucitoare.
 • * Ezec 8:2;
 • 28 Ca înfăţişarea curcubeului*, care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel** era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea.
 • * Apoc 4:3; Apoc 10:1; ** Ezec 3:23; Ezec 8:4; Ezec 3:23; Dan 8:17; Fapte 9:4; Apoc 1:17;
Ezechiel, capitolul 1  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta