Ezechiel  


Capitolul 1
 • EZECHIEL
 • * Exod 29:43-46; Lev 20:22-24; Lev 20:26; Apoc 21:3;
 • Chemarea lui Ezechiel
 • 1 În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinşii de război de la* râul Chebar, s-au deschis** cerurile şi am avut vedenii dumnezeieşti.
 • * Ezec 1:3; Ezec 3:15; Ezec 3:23; Ezec 10:15; Ezec 10:20; Ezec 10:22; Ezec 43:3; ** Mat 3:16; Fapte 7:56; Fapte 10:11; Apoc 19:11; Ezec 8:3;
 • 2 În a cincea zi a lunii – era în anul al cincilea al robiei* împăratului Ioiachin –,
 • * 2 Imp 24:12; 2 Imp 24:15;
 • 3 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara haldeenilor, lângă râul Chebar, şi acolo a venit mâna* Domnului peste el.
 • * 1 Imp 18:46; 2 Imp 3:15; Ezec 3:14; Ezec 3:22; Ezec 8:1; Ezec 40:1;
 • 4 M-am uitat şi iată că au venit de la miazănoapte* un vânt** năprasnic, un nor gros şi un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.
 • * Ier 1:14; Ier 4:6; Ier 6:1; ** Ier 23:19; Ier 25:32;
 • 5 Tot în mijloc*, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfăţişare** avea o asemănare omenească.
 • * Apoc 4:6; ** Ezec 10:8; Ezec 1:10; Ezec 10:14; Ezec 10:21;
 • 6 Fiecare din ele avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi.
 • 7 Picioarele lor erau drepte şi talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui viţel şi scânteiau* ca nişte aramă lustruită.
 • * Dan 10:6; Apoc 1:15;
 • 8 Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâini* de om şi toate patru aveau feţe şi aripi.
 • * Ezec 10:8; Ezec 10:21;
 • 9 Aripile* lor erau prinse una de alta. Şi când mergeau**, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte.
 • * Ezec 1:11; ** Ezec 1:12; Ezec 10:11;
 • 10 Cât despre chipul* feţelor lor, era aşa: înainte, toate** aveau o faţă de om; la dreapta lor, toate patru aveau câte o faţă de leu; la stânga lor††, toate patru aveau câte o faţă de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o*† faţă de vultur.
 • * Apoc 4:7; ** Num 2:10; Num 2:3; †† Num 2:18; *† Num 2:25;
 • 11 Aripile fiecăreia erau întinse în sus, aşa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două* le acopereau trupurile.
 • * Isa 6:2;
 • 12 Fiecare* mergea drept înainte, şi anume încotro le mâna** duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte.
 • * Ezec 1:9; Ezec 10:22; ** Ezec 1:20; Ezec 1:9; Ezec 1:17;
 • 13 În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de foc aprinşi, care ardeau, şi ceva ca nişte făclii* umbla încoace şi încolo printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare şi din el ieşeau fulgere.
 • * Apoc 4:5;
 • 14 Făpturile vii însă, când alergau* şi se întorceau, erau ca fulgerul**.
 • * Zah 4:10; ** Mat 24:27;
 • 15 Mă uitam la aceste făpturi vii şi iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată* la fiecare din cele patru feţe ale lor.
 • * Ezec 10:9;
 • 16 Înfăţişarea* acestor roţi şi materialul din care erau făcute păreau de crisolit** şi toate patru aveau aceeaşi întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel, încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roţi.
 • * Ezec 10:9; Ezec 10:10; ** Dan 10:6;
 • 17 Când mergeau*, alergau pe toate cele patru laturi ale lor şi nu se întorceau deloc în mersul lor.
 • * Ezec 1:12;
 • 18 Aveau nişte obezi de o înălţime înspăimântătoare şi, pe obezile lor, cele patru roţi erau pline cu ochi* de jur împrejur.
 • * Ezec 10:12; Zah 4:10;
 • 19 Când mergeau* făpturile vii, mergeau şi roţile pe lângă ele şi, când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau şi roţile.
 • * Ezec 10:16; Ezec 10:17;
 • 20 Unde* le mâna duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia duhul, şi împreună cu ele se ridicau şi roţile, căci** duhul făpturilor vii era în roţi.
 • * Ezec 1:12; ** Ezec 10:17;
 • 21 Când* mergeau făpturile vii, mergeau şi roţile; când se opreau ele, se opreau şi roţile; când se ridicau de pe pământ, se ridicau şi roţile; căci duhul făpturilor vii era în roţi.
 • * Ezec 1:19; Ezec 1:20; Ezec 10:17;
 • 22 Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere* a cerului, care semăna cu cristalul strălucitor şi se întindea în aer sus, peste capetele lor.
 • * Ezec 10:1;
 • 23 Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta, şi mai aveau, fiecare, câte două aripi, care le acopereau trupurile.
 • 24 Când* umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca** vâjâitul unor ape mari şi ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios, ca al unei oştiri, iar când se opreau, îşi lăsau aripile în jos.
 • * Ezec 10:5; ** Ezec 43:2; Dan 10:6; Apoc 1:15; Iov 37:4; Iov 37:5; Ps 29:3; Ps 29:4; Ps 68:33;
 • 25 Şi venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor, iar când se opreau îşi lăsau aripile în jos.
 • 26 Deasupra* cerului care era peste capetele lor, era ceva ca** o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el.
 • * Ezec 10:1; ** Exod 24:10;
 • 27 Am* mai văzut iarăşi o lucire de aramă lustruită, ca nişte foc, înăuntrul căruia era omul acesta şi care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus şi de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc şi, de jur împrejur, era înconjurat cu o lumină strălucitoare.
 • * Ezec 8:2;
 • 28 Ca înfăţişarea curcubeului*, care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel** era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea.
 • * Apoc 4:3; Apoc 10:1; ** Ezec 3:23; Ezec 8:4; Ezec 3:23; Dan 8:17; Fapte 9:4; Apoc 1:17;
Ezechiel, capitolul 1