Ezechiel  


Capitolul 10
 • 1 M-am uitat şi iată că pe cerul* care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie.
 • * Ezec 1:22; Ezec 1:26;
 • 2 Şi Domnul a zis* omului aceluia îmbrăcat în haine de in: „Vâră-te între roţile de sub heruvimi, umple-ţi mâinile cu** cărbunii aprinşi care sunt între heruvimi şi împrăştie-i peste cetate!” Şi el s-a vârât între roţi sub ochii mei.
 • * Ezec 9:2; Ezec 9:3; ** Ezec 1:13; Apoc 8:5;
 • 3 Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru.
 • 4 Atunci, slava* Domnului s-a ridicat de pe heruvimi şi s-a îndreptat spre pragul casei, aşa încât Templul s-a umplut** de nor şi curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului.
 • * Ezec 10:18; Ezec 1:28; Ezec 9:3; ** 1 Imp 8:10; 1 Imp 8:11; Ezec 43:5;
 • 5 Vâjâitul* aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul** Dumnezeului celui Atotputernic, când vorbeşte.
 • * Ezec 1:24; ** Ps 29:3;
 • 6 Când a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în haina de in să ia foc dintre roţi, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus şi s-a aşezat lângă roţi.
 • 7 Atunci, un heruvim a întins mâna între heruvimi spre focul care era între heruvimi; a luat foc şi l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Şi omul acesta l-a luat şi a ieşit afară.
 • 8 La heruvimi se vedea ceva* ca o mână de om sub aripile lor.
 • * Ezec 1:8; Ezec 10:21;
 • 9 M-am uitat şi iată* că lângă heruvimi erau patru roţi: o roată lângă un heruvim şi o roată lângă celălalt heruvim, dar roţile acestea străluceau ca o piatră de** crisolit.
 • * Ezec 1:15; ** Ezec 1:16;
 • 10 După înfăţişare, toate cele patru roţi aveau acelaşi chip; fiecare roată părea că este în mijlocul altei roţi.
 • 11 Când* mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor şi nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor.
 • * Ezec 1:17;
 • 12 Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor şi aripile lor erau pline de ochi ca şi cele patru roţi dimprejur.
 • 13 Am auzit cu urechile mele că roţile* erau chemate „roţi învârtitoare”.
 • * Ezec 1:18;
 • 14 Fiecare* avea patru feţe: faţa celui dintâi era o faţă de heruvim; faţa celui de-al doilea, o faţă de om; a celui de-al treilea, o faţă de leu şi a celui de-al patrulea, o faţă de vultur.
 • * Ezec 1:6; Ezec 1:10;
 • 15 Şi heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii* pe care le văzusem lângă râul Chebar.
 • * Ezec 1:5;
 • 16 Când* mergeau heruvimii, mergeau şi roţile cu ei, şi când îşi întindeau heruvimii aripile ca să se înalţe de la pământ, nici roţile nu se depărtau de ei.
 • * Ezec 1:19;
 • 17 Când* se opreau ei, se opreau şi ele, şi când se înălţau ei, se înălţau şi ele cu ei, căci duhul făpturilor vii era în ele.
 • * Ezec 1:12; Ezec 1:20; Ezec 1:21;
 • 18 Slava* Domnului a plecat** din pragul Templului şi s-a aşezat pe heruvimi.
 • * Ezec 10:4; ** Osea 9:12;
 • 19 Heruvimii* şi-au întins aripile şi s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat şi roţile cu ei. S-au oprit la intrarea porţii Casei Domnului spre răsărit; şi slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor.
 • * Ezec 11:22;
 • 20 Erau făpturile vii* pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă** râul Chebar, şi am băgat de seamă că erau heruvimi.
 • * Ezec 1:22; Ezec 10:15; ** Ezec 1:1;
 • 21 Fiecare* avea patru feţe, fiecare avea patru aripi şi sub aripile lor era ceva** ca o mână de om.
 • * Ezec 1:6; Ezec 10:14; ** Ezec 1:8; Ezec 10:8;
 • 22 Dar feţele lor erau ca* cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeaşi înfăţişare: erau tot ei. Fiecare** mergea drept înainte.
 • * Ezec 1:10; ** Ezec 1:12;
  Ezechiel, capitolul 10