Ezechiel  


Capitolul 12
 • Robia lui Zedechia şi risipirea poporului
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, tu locuieşti în mijlocul unei case de îndărătnici*, care au ochi** să vadă, şi nu văd, urechi de auzit, şi n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiţi.
 • * Ezec 2:3; Ezec 2:6-8; Ezec 3:26; Ezec 3:27; ** Isa 6:9; Isa 42:20; Ier 5:21; Mat 13:13; Mat 13:14; Ezec 2:5;
 • 3 De aceea, fiul omului, pregăteşte-ţi lucrurile de călătorie şi pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă în faţa lor din locul unde eşti şi du-te în alt loc – poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici.
 • 4 Scoate-ţi lucrurile ca nişte lucruri de călătorie ziua, sub ochii lor, dar pleacă seara, în faţa lor, cum pleacă cei ce se duc în robie!
 • 5 Să spargi zidul sub ochii lor şi să-ţi scoţi lucrurile pe acolo.
 • 6 Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoţi afară pe negură, să-ţi acoperi faţa şi să nu te uiţi la pământ, căci vreau să fii un semn* pentru casa lui Israel.”
 • * Isa 8:18; Ezec 4:3; Ezec 24:24; Ezec 12:11;
 • 7 Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna şi le-am scos pe negură şi le-am pus pe umăr, în faţa lor.
 • 8 Dimineaţa însă, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 9 „Fiul omului, nu ţi-a zis casa lui Israel, această casă* de îndărătnici: ‘Ce** faci?’
 • * Ezec 2:5; ** Ezec 17:12; Ezec 24:19;
 • 10 Spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Prorocia* aceasta priveşte pe domnul care este la Ierusalim şi pe toată casa lui Israel care se află acolo.»’
 • * Mal 1:1;
 • 11 Spune: ‘Eu sunt un semn* pentru voi! Cum am făcut eu, aşa li se va face şi lor: se vor duce** într-o ţară străină, în robie.’
 • * Ezec 12:6; ** 2 Imp 25:4; 2 Imp 25:5; 2 Imp 25:7;
 • 12 Domnitorul* care este în mijlocul lor îşi va pune lucrurile pe umăr şi va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; îşi va acoperi faţa, ca să nu vadă pământul cu ochii.
 • * Ier 39:4;
 • 13 Îmi voi întinde mreaja* peste el şi va fi prins în laţul Meu; îl voi duce** la Babilon, în ţara haldeenilor, dar nu-i va vedea şi va muri acolo.
 • * Iov 19:6; Ier 52:9; Plang 1:13; Ezec 17:20; ** 2 Imp 25:7; Ier 52:11; Ezec 17:16;
 • 14 Pe toţi cei ce stau în jurul lui şi îi sunt de ajutor şi pe toate oştile lui îi voi risipi* în toate vânturile şi voi scoate** sabia după ei.
 • * 2 Imp 25:4; 2 Imp 25:5; Ezec 5:10; ** Ezec 5:2; Ezec 5:12;
 • 15 Atunci vor şti* că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăştia printre neamuri şi îi voi risipi în felurite ţări.
 • * Ps 9:16; Ezec 6:7; Ezec 6:14; Ezec 11:10; Ezec 12:16; Ezec 12:20;
 • 16 Dar voi lăsa* din ei vreo câţiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete şi de ciumă, ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge şi să ştie că Eu sunt Domnul.”
 • * Ezec 6:8-10;
 • 17 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 18 „Fiul omului, îţi vei mânca* pâinea tremurând şi îţi vei bea apa cu nelinişte şi groază.
 • * Ezec 4:16;
 • 19 Spune poporului din ţară: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din ţara lui Israel: «Ei îşi vor mânca pâinea cu nelinişte şi îşi vor bea apa cu groază, căci ţara le va fi jefuită* de tot ce are din pricina silniciei** tuturor celor ce o locuiesc.
 • * Zah 7:14; ** Ps 107:34;
 • 20 Cetăţile pline cu popor vor fi nimicite şi ţara va fi pustiită, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul.»’”
 • 21 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 22 „Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care-l întrebuinţaţi în ţara lui Israel: ‘Zilele se* lungesc şi toate vedeniile rămân neîmplinite’?
 • * Ezec 12:27; Ezec 11:3; Amos 6:3; Amos 6:9; 2 Pet 3:4;
 • 23 De aceea spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură şi nu se va mai întrebuinţa în Israel.»’ De aceea spune-le: ‘Se apropie* zilele şi toate vedeniile se vor împlini!
 • * Ioel 2:1; Tef 1:14;
 • 24 Căci nu* vor mai fi vedenii** mincinoase, nici prorociri înşelătoare în mijlocul casei lui Israel!
 • * Ezec 13:23; ** Plang 2:14;
 • 25 Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune* se va împlini şi nu va mai fi amânat; da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt şi-l voi împlini’”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Isa 55:11; Ezec 12:28; Dan 9:12; Luca 21:33;
 • 26 Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel:
 • 27 „Fiul omului*, iată, casa lui Israel zice: ‘Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească şi proroceşte pentru vremuri** depărtate!’
 • * Ezec 12:22; ** 2 Pet 3:4;
 • 28 De aceea* spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele, ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini»’”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 12:23; Ezec 12:25;
  Ezechiel, capitolul 12