Ezechiel  


Capitolul 13
 • Împotriva prorocilor mincinoşi
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, proroceşte împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc şi spune celor ce* prorocesc după gustul inimii** lor: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului!’”
 • * Ezec 13:17; ** Ier 14:14; Ier 23:16; Ier 23:26;
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor şi nu văd nimic!
 • 4 Prorocii tăi, Israele, sunt ca nişte şacali* în mijlocul dărâmăturilor!
 • * Cant 2:15;
 • 5 Voi nu* v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneţi tari în luptă în ziua Domnului.
 • * Ps 106:23; Ps 106:30; Ezec 22:30;
 • 6 Vedeniile* lor sunt înşelătoare şi prorociile lor, mincinoase. Ei zic: ‘Aşa vorbeşte Domnul!’, măcar că Domnul nu i-a trimis, şi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.
 • * Ezec 13:23; Ezec 12:24; Ezec 22:28;
 • 7 Nu sunt înşelătoare vedeniile pe care le aveţi şi nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: ‘Aşa vorbeşte Domnul!’ în timp ce Eu n-am vorbit.”
 • 8 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneţi lucruri înşelătoare şi vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi”, zice Domnul Dumnezeu.
 • 9 „Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înşelătoare şi ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scrişi în cartea* casei lui Israel, nici nu vor** intra în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.
 • * Ezra 2:59; Ezra 2:62; Neem 7:5; Ps 69:28; ** Ezec 20:39; Ezec 11:12;
 • 10 Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ‘Pace*!’ când nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid şi ei îl tencuiesc** cu ipsos.
 • * Ier 6:14; Ier 8:11; ** Ezec 22:28;
 • 11 De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuşi, va veni o ploaie* cu vifor, pietrele de grindină vor cădea şi se va dezlănţui furtuna.
 • * Ezec 38:22;
 • 12 Iată, vi se prăbuşeşte zidul! Şi atunci vi se va zice: ‘Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?’”
 • 13 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor şi vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.
 • 14 Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ şi i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuşi şi veţi pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Şi veţi şti* că Eu sunt Domnul.
 • * Ezec 13:9; Ezec 13:21; Ezec 13:23; Ezec 14:8;
 • 15 Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului şi împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos şi vă voi spune: ‘Nu mai este niciun zid! Şi s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!
 • 16 S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului şi au vedenii* de pace asupra lui când nu este pace’”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ier 16:14; Ier 28:9;
 • 17 „Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi* privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc** după gustul inimii lor şi proroceşte împotriva lor!
 • * Ezec 20:46; Ezec 21:2; ** Ezec 13:2;
 • 18 Spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vai de cele ce cos pernuţe pentru subsuori şi fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele* poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre?
 • * 2 Pet 2:14;
 • 19 Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu pentru câţiva* pumni de orz şi câteva bucăţi de pâine, ucigând nişte suflete care n-ar trebui să moară şi făcând să trăiască nişte suflete care n-ar trebui să trăiască, înşelând astfel pe poporul Meu, care ascultă minciunile voastre.»
 • * Prov 28:21; Mica 3:5;
 • 20 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe pernuţele voastre prin care prindeţi sufletele ca păsările, de aceea vi le voi smulge de la braţe şi voi da drumul sufletelor, şi anume sufletelor pe care le prindeţi ca păsările!
 • 21 Vă voi rupe maramele şi voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre, şi veţi şti* că Eu sunt Domnul.
 • * Ezec 13:9;
 • 22 Pentru că întristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu Însumi nu l-am întristat, şi pentru că întăriţi* mâinile celui rău ca să-l împiedicaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa,
 • * Ier 23:14;
 • 23 de aceea nu veţi* mai avea vedenii înşelătoare şi nu veţi mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu şi veţi şti** că Eu sunt Domnul.»’”
 • * Ezec 13:6; Ezec 12:24; Mica 3:6; ** Ezec 13:9; Ezec 14:8; Ezec 15:7;
  Ezechiel, capitolul 13