Ezechiel  


Capitolul 14
 • Împotriva celor ce se alipesc de idoli
 • 1 Câţiva din bătrânii lui Israel au venit* la mine şi au şezut înaintea mea.
 • * Ezec 8:1; Ezec 20:1; Ezec 33:31;
 • 2 Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 3 „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă* în nelegiuire! Să Mă** las Eu să fiu întrebat de ei?
 • * Ezec 7:19; Ezec 14:4; Ezec 14:7; ** 2 Imp 3:13;
 • 4 De aceea vorbeşte-le şi spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Orice om din casa lui Israel care îşi poartă idolii în inimă şi care îşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui,
 • 5 ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.»’
 • 6 De aceea, spune casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la idolii voştri, întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre!
 • 7 Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care îşi poartă idolii în inima lui şi nu-şi ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine Însumi îi voi răspunde.
 • 8 Îmi voi întoarce* Faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn** şi de pomină şi îl voi nimici cu desăvârşire din mijlocul poporului Meu. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul!
 • * Lev 17:10; Lev 20:3; Lev 20:5; Lev 20:6; Ier 44:11; Ezec 15:7; ** Num 26:10; Deut 28:37; Ezec 5:15; Ezec 6:7;
 • 9 Dacă prorocul se va lăsa amăgit* să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.
 • * 1 Imp 22:23; Iov 12:16; Ier 4:10;
 • 10 Îşi vor purta astfel păcatul lor şi pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă,
 • 11 ca să nu se mai rătăcească* de la Mine casa lui Israel şi să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul** Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor»’”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * 2 Pet 2:15; ** Ezec 11:20; Ezec 37:27;
 • Dreptatea pedepselor Domnului
 • 12 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 13 „Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, dedându-se la fărădelege, şi Îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul* pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârşire oamenii şi vitele,
 • * Lev 26:26; Isa 3:1; Ezec 4:16; Ezec 5:16;
 • 14 chiar de ar fi* în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea** lor”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ier 15:1; Ezec 14:16; Ezec 14:18; Ezec 14:20; Ier 7:16; Ier 11:14; Ier 14:11; ** Prov 11:4;
 • 15 „Dacă aş lăsa ca ţara să fie cutreierată de fiare sălbatice*, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare
 • * Lev 26:22;
 • 16 şi ar fi în mijlocul ei aceşti* trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, şi ţara ar ajunge un pustiu.
 • * Ezec 14:14; Ezec 14:18; Ezec 14:20;
 • 17 Sau, dacă aş* aduce sabie împotriva ţării acesteia, dacă aş zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aş nimici** cu desăvârşire oamenii şi vitele
 • * Lev 26:25; Ezec 5:12; Ezec 21:3; Ezec 21:4; Ezec 29:8; Ezec 38:21; ** Ezec 25:13; Tef 1:3;
 • 18 şi* ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar mai scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa.
 • * Ezec 14:14;
 • 19 Sau, dacă aş trimite ciuma* în ţara aceasta, dacă Mi-aş vărsa** urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârşire oamenii şi vitele,
 • * 2 Sam 24:15; Ezec 38:22; ** Ezec 7:8;
 • 20 şi ar fi* în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei şi-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.”
 • * Ezec 14:14;
 • 21 Totuşi aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Măcar că trimit* împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice şi ciuma, ca să nimicesc cu desăvârşire din el oamenii şi vitele,
 • * Ezec 5:17; Ezec 33:27;
 • 22 tot va fi o rămăşiţă* care va scăpa, care va ieşi din el, şi anume fii şi fiice. Iată, aceştia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea** şi faptele şi vă veţi mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.
 • * Ezec 6:8; ** Ezec 20:43;
 • 23 Ei vă vor mângâia când le veţi vedea purtarea şi faptele şi veţi cunoaşte că nu fără* temei fac Eu tot ce fac împotriva Ierusalimului”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ier 22:8; Ier 22:9;
  Ezechiel, capitolul 14