Ezechiel  


Capitolul 16
 • Ierusalimul, închipuit printr-o curvă
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, arată* Ierusalimului urâciunile lui
 • * Ezec 20:4; Ezec 22:2; Ezec 36:7-9;
 • 3 şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului: «Prin obârşia şi naşterea* ta eşti din ţara canaaniţilor; tatăl** tău era amorit şi mama ta, hetită.
 • * Ezec 21:30; ** Ezec 16:45;
 • 4 La naştere, în ziua* când te-ai născut, buricul nu ţi s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă, ca să fii curăţită, nici n-ai fost frecată cu sare şi nici n-ai fost înfăşată în scutece.
 • * Osea 2:3;
 • 5 Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ţi facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp, aşa de scârbă le era de tine în ziua naşterii tale.
 • 6 Atunci, Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău şi am zis: ‹Trăieşte chiar şi în sângele tău!› Da, ţi-am zis: ‹Trăieşte chiar şi în sângele tău!›
 • 7 Te-am înmulţit* cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp. Şi ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumuseţe desăvârşită, ţi s-au rotunjit ţâţele, ţi-a crescut părul. Dar erai tot goală, goală de tot.
 • * Exod 1:7;
 • 8 Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine şi iată că îţi venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala* hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine», zice Domnul Dumnezeu, «şi ai fost** a Mea!
 • * Rut 3:9; ** Exod 19:5; Ier 2:2;
 • 9 Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine şi te-am uns cu untdelemn.
 • 10 Ţi-am dat haine cusute cu fir şi o încălţăminte de piele de viţel de mare, te-am încins cu in subţire şi te-am îmbrăcat în mătase.
 • 11 Te-am împodobit cu scule scumpe, ţi-am pus brăţări* la mână şi o salbă** la gât;
 • * Gen 24:22; Gen 24:47; ** Prov 1:9;
 • 12 ţi-am pus o verigă în nas, cercei în urechi şi o cunună minunată pe cap.
 • 13 Astfel, ai fost împodobită cu aur şi cu argint şi ai fost îmbrăcată cu in subţire, cu mătase şi cusături cu fir. Ai mâncat* floarea făinii, miere şi untdelemn. Erai de o frumuseţe desăvârşită**, ba ajunseseşi chiar împărăteasă.
 • * Deut 32:13; Deut 32:14; ** Ps 48:2;
 • 14 Ţi s-a dus vestea* printre neamuri pentru frumuseţea ta, căci era desăvârşită de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Plang 2:15;
 • 15 «Dar te-ai încrezut* în frumuseţea ta şi ai** curvit la adăpostul numelui tău celui mare; ţi-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor şi te-ai dat lor.
 • * Deut 32:15; Ier 7:4; Mica 3:11; ** Isa 1:21; Isa 57:8; Ier 2:20; Ier 3:2; Ier 3:6; Ier 3:20; Ezec 23:3; Ezec 23:8; Ezec 23:11; Ezec 23:12; Osea 1:2;
 • 16 Ai luat* şi din hainele tale, ţi-ai făcut înălţimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile şi ai curvit pe ele: aşa cum nu s-a întâmplat şi nici nu se va mai întâmpla vreodată.
 • * 2 Imp 23:7; Ezec 7:20; Osea 2:8;
 • 17 Ţi-ai luat până şi minunatele tale podoabe de aur şi de argint pe care ţi le dădusem şi ţi-ai făcut nişte chipuri de bărbaţi cu care ai curvit.
 • 18 Ţi-ai luat şi hainele cusute la gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele şi ai adus acestor chipuri untdelemnul Meu şi tămâia Mea.
 • 19 Pâinea* pe care ţi-o dădusem, floarea făinii, untdelemnul şi mierea cu care te hrăneam, le-ai adus înaintea lor ca nişte tămâie cu un miros plăcut. Iată ce s-a întâmplat», zice Domnul Dumnezeu!
 • * Osea 2:8;
 • 20 «Apoi ţi-ai* luat fiii şi fiicele pe care Mi-i născuseşi şi i-ai jertfit lor, ca să le slujească de mâncare. Nu erau oare de ajuns curviile tale,
 • * 2 Imp 16:3; Ps 106:37; Ps 106:38; Isa 57:5; Ier 7:31; Ier 32:35; Ezec 20:26; Ezec 23:37;
 • 21 de Mi-ai mai înjunghiat fiii şi i-ai dat, trecându-i prin foc în cinstea lor?
 • 22 Şi, în mijlocul tuturor urâciunilor şi curviilor tale, nu ţi-ai adus aminte de vremea tinereţii* tale, când erai goală**, goală de tot, şi te zbăteai în sângele tău!
 • * Ier 2:2; Ezec 16:43; Ezec 16:60; Osea 11:1; ** Ezec 16:4-6;
 • 23 După toate aceste răutăţi ale tale (‹Vai, vai de tine!›, zice Domnul Dumnezeu),
 • 24 ţi-ai zidit* case de curvie, ţi-ai făcut** înălţimi în toate pieţele.
 • * Ezec 16:31; ** Isa 57:5; Isa 57:7; Ier 2:20; Ier 3:2;
 • 25 La toate colţurile* uliţelor ţi-ai făcut înălţimi, ţi-ai necinstit frumuseţea, ţi-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai multe curvii.
 • * Prov 9:14;
 • 26 Ai curvit cu egiptenii*, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă, şi ţi-ai înmulţit curviile, ca să Mă mânii.
 • * Ezec 8:10; Ezec 8:14; Ezec 20:7; Ezec 20:8; Ezec 23:19-21;
 • 27 Dar iată că Mi-am întins mâna împotriva ta, am micşorat partea de întreţinere pe care ţi-o rânduisem, te-am lăsat în voia vrăjmaşelor tale, fiicele filistenilor*, care au roşit de purtarea ta nelegiuită.
 • * 2 Cron 28:18; 2 Cron 28:19; Ezec 16:57;
 • 28 Apoi ai curvit* cu asirienii, pentru că erai fără saţ; ai curvit cu ei, şi tot nu te-ai săturat.
 • * 2 Imp 16:7; 2 Imp 16:10; 2 Cron 28:23; Ier 2:18; Ier 2:36; Ezec 23:12;
 • 29 Ţi-ai înmulţit curviile cu ţara Canaanului şi până în Haldeea*, dar nici acolo nu te-ai săturat.
 • * Ezec 23:14;
 • 30 Ce slăbiciune de inimă ai avut», zice Domnul Dumnezeu, «de ai făcut toate aceste lucruri, care sunt fapta unei ibovnice dedate la curvie,
 • 31 zidindu-ţi case de curvie* la toate colţurile uliţelor şi făcându-ţi înălţimi în toate pieţele! N-ai fost nici măcar ca o curvă care-şi cere plata.
 • * Ezec 16:24; Ezec 16:39;
 • 32 Ai fost femeia preacurvă, care primeşte pe străini în locul bărbatului ei!
 • 33 Tuturor curvelor li se plăteşte o plată, dar* tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai câştigat prin daruri, ca să-i tragi la tine din toate părţile şi să curveşti cu ei.
 • * Isa 30:6; Osea 8:9;
 • 34 Ai fost cu totul altfel decât celelalte curve, întrucât nimeni nu umbla după tine, ci tu plăteai celor ce veneau la tine, în loc ca tu să fii plătită de ei. De aceea ai fost cu totul altfel decât altele.»
 • 35 De aceea, ascultă, curvo, cuvântul Domnului!
 • 36 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi-ai risipit banii în felul acesta şi ţi-ai descoperit goliciunea în curviile tale cu ibovnicii tăi şi cu toţi idolii tăi urâcioşi şi din pricina sângelui* copiilor tăi, pe care li i-ai dat,
 • * Ezec 16:20; Ier 2:34;
 • 37 de aceea, iată, voi strânge* pe toţi ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toţi aceia pe care i-ai iubit şi pe toţi aceia pe care i-ai urât, da, îi voi strânge împotriva ta din toate părţile, îţi voi dezveli goliciunea înaintea lor şi îţi vor vedea toată goliciunea.
 • * Ier 13:22; Ier 13:26; Plang 1:8; Ezec 23:9; Ezec 23:10; Ezec 23:22; Ezec 23:29; Osea 2:10; Osea 8:10; Naum 3:5;
 • 38 Te voi judeca aşa cum se judecă femeile preacurve* şi ucigătoare de copii şi voi face din tine o jertfă sângeroasă** a urgiei şi geloziei.
 • * Lev 20:10; Deut 22:22; Ezec 23:45; ** Gen 9:6; Exod 21:12; Ezec 16:20; Ezec 16:36;
 • 39 Te voi da în mâinile lor; îţi vor surpa casele* de curvie şi îţi vor nimici înălţimile; te vor dezbrăca** de hainele tale, îţi vor lua toată podoaba de pietre scumpe şi te vor lăsa goală, goală de tot.
 • * Ezec 16:24; Ezec 16:31; ** Ezec 23:26; Osea 2:3;
 • 40 Vor aduce* gloata împotriva ta, te vor** ucide cu pietre şi te vor străpunge cu lovituri de sabie.
 • * Ezec 23:46; Ezec 23:47; ** Ioan 8:5; Ioan 8:7;
 • 41 Îţi vor arde* casele cu foc şi se vor răzbuna pe tine** înaintea unei mulţimi de femei. Voi face să înceteze astfel curvia ta şi nu vei mai da plată de curvă.
 • * Deut 13:16; 2 Imp 25:9; Ier 39:8; Ier 52:13; ** Ezec 5:8; Ezec 23:10; Ezec 23:48; Ezec 23:27;
 • 42 Îmi voi potoli* mânia împotriva ta şi nu voi mai fi gelos pe tine; Mă voi linişti, nu voi mai fi supărat.
 • * Ezec 5:13;
 • 43 Pentru că nu ţi-ai adus aminte* de vremea tinereţii tale, ci M-ai aţâţat prin toate aceste lucruri, iată, voi face** ca purtarea ta să cadă asupra capului tău», zice Domnul Dumnezeu, «ca să nu mai săvârşeşti alte nelegiuiri cu toate urâciunile tale!
 • * Ps 78:42; Ezec 16:22; ** Ezec 9:10; Ezec 11:21; Ezec 22:31;
 • 44 Iată că toţi cei ce spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta: ‹Cum este mama, aşa şi fata!›
 • 45 Tu eşti fata mamei tale, care s-a dezgustat de bărbatul şi copiii ei. Tu eşti sora surorilor tale, care s-au dezgustat de bărbaţii şi copiii lor. Mama voastră era o hetită* şi tatăl vostru, un amorit.
 • * Ezec 16:3;
 • 46 Sora ta* cea mai mare, care locuieşte la miazănoapte de tine, este Samaria, ea şi fiicele ei, şi sora ta cea mai mică este Sodoma, şi fiicele ei, şi locuieşte la miazăzi de tine.
 • * Deut 32:32; Isa 1:10;
 • 47 Tu nu numai că ai umblat pe căile lor şi ai săvârşit aceleaşi urâciuni, ci, ca şi cum atât ar fi fost prea puţin, ai fost mai stricată* decât ele în toate purtările tale.
 • * 2 Imp 21:9; Ezec 5:6; Ezec 5:7; Ezec 16:48;
 • 48 Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că sora ta Sodoma* şi fiicele ei n-au făcut ce aţi făcut voi, tu şi fiicele tale.
 • * Mat 10:15; Mat 11:24;
 • 49 Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug* şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit.
 • * Gen 13:10;
 • 50 Ele s-au semeţit şi au făcut urâciuni* blestemate înaintea Mea, de aceea le-am** şi nimicit când am văzut lucrul acesta.
 • * Gen 13:13; Gen 18:20; Gen 19:5; ** Gen 19:24;
 • 51 Samaria n-a făcut nici jumătate din păcatele tale; urâciunile tale au fost mai multe decât ale ei, aşa că ai uşurat* vina surorilor tale prin toate urâciunile pe care le-ai făcut acum.
 • * Ier 3:11; Mat 12:41; Mat 12:42;
 • 52 Tu, care uşurai vina surorilor tale prin purtarea ta, suferă acum urmările răutăţii tale; prin păcatele tale, prin care te-ai făcut mai urâcioasă decât ele, acum le faci mai uşoară vina decât a ta, de aceea acoperă-te de ruşine şi poartă-ţi ocara, fiindcă ai uşurat vina surorilor tale!
 • 53 Voi aduce* înapoi pe prinşii lor de război, pe prinşii de război ai Sodomei** şi ai fiicelor ei, pe prinşii de război ai Samariei şi ai fiicelor ei şi pe prinşii tăi de război în mijlocul lor,
 • * Isa 1:9; Ezec 16:60; Ezec 16:61; ** Ier 20:16;
 • 54 ca să-ţi suferi ocara şi să roşeşti pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mângâiere*.
 • * Ezec 14:22; Ezec 14:23;
 • 55 Astfel, surorile tale: Sodoma şi fiicele ei se vor întoarce iarăşi la starea lor de mai înainte şi Samaria şi fiicele ei se vor întoarce iarăşi la starea lor de mai înainte, şi tu şi fiicele tale vă veţi întoarce iarăşi la starea voastră de mai înainte.
 • 56 Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma în vremea mândriei tale,
 • 57 mai înainte de vădirea răutăţii tale, când ai primit batjocurile* fiicelor Siriei, ale tuturor vecinilor tăi şi ale fiicelor filistenilor**, care te dispreţuiesc de jur împrejur!
 • * 2 Imp 16:5; 2 Cron 28:18; Isa 7:1; Isa 14:28; ** Ezec 16:27;
 • 58 Trebuie să-ţi porţi*, în adevăr, nelegiuirile şi urâciunile», zice Domnul.
 • * Ezec 23:49;
 • 59 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Îţi voi face întocmai cum ai făcut şi tu, care ai nesocotit* jurământul**, rupând legământul!
 • * Ezec 17:13; Ezec 17:16; ** Deut 29:12; Deut 29:14;
 • 60 Dar Îmi voi aduce aminte* de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereţii tale şi voi face cu tine un legământ** veşnic.
 • * Ps 106:45; ** Ier 32:40; Ier 50:5;
 • 61 Atunci îţi vei aduce aminte* de purtarea ta, te vei ruşina când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari şi mai mici, pe care ţi le voi da ca fiice**, dar nu pe temeiul legământului făcut cu tine.
 • * Ezec 20:43; Ezec 36:31; ** Isa 54:1; Isa 60:4; Gal 4:26; Ier 31:31;
 • 62 Voi face* legământul Meu cu tine şi vei şti că Eu sunt Domnul,
 • * Osea 2:19; Osea 2:20;
 • 63 ca să-ţi aduci aminte* de trecut şi să roşeşti şi să nu mai deschizi** gura de ruşine când îţi voi ierta tot ce ai făcut», zice Domnul Dumnezeu.’”
 • * Ezec 16:61; ** Rom 3:19;
  Ezechiel, capitolul 16