Ezechiel  


Capitolul 17
 • Pedepsirea lui Zedechia
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel
 • 3 şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Un* vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestriţe, a venit în Liban şi a luat** vârful unui cedru.
 • * Ezec 17:12; ** 2 Imp 24:12;
 • 4 A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o ţară de negoţ şi a pus-o într-o cetate de negustori;
 • 5 a luat şi din sămânţa ţării şi a pus-o într-un pământ roditor*; a pus-o lângă o apă mare şi a sădit-o ca pe** o salcie.
 • * Deut 8:7; Deut 8:8; Deut 8:9; ** Isa 44:4;
 • 6 Lăstarul acesta a crescut şi s-a făcut un butuc de viţă întins, dar nu prea* înalt; viţele îi erau îndreptate spre vultur şi rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viţă, a dat lăstari şi a făcut mlădiţe.
 • * Ezec 17:14;
 • 7 Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripi lungi şi cu pene multe. Şi iată că, din pământul unde era sădită, viţa* aceasta şi-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el şi şi-a îndreptat ramurile spre el, ca s-o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită.
 • * Ezec 17:15;
 • 8 Viţa era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, aşa ca să facă mlădiţe, să dea rod şi să se facă o viţă minunată.»’
 • 9 Spune”, zice Domnul Dumnezeu, „îi va merge bine ei oare? Nu-i* va smulge vulturul dintâi rădăcinile şi-i va tăia rodul şi i se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca şi nu va trebui niciun braţ puternic, nici multă lume, ca s-o scoată din rădăcinile ei.
 • * 2 Imp 25:7;
 • 10 Iată că este sădită: îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca* ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit.”
 • * Ezec 19:12; Osea 13:15;
 • 11 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 12 „Spune casei acesteia* răzvrătite: ‘Nu ştiţi ce înseamnă aceasta?’ Şi spune: ‘Iată, împăratul** Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul şi pe căpeteniile lui şi i-a dus cu el în Babilon.
 • * Ezec 2:5; Ezec 12:9; ** Ezec 17:3; 2 Imp 24:11-16;
 • 13 A luat un* vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el şi l-a pus** să jure, dar pe mai-marii ţării i-a luat cu el,
 • * 2 Imp 24:17; ** 2 Cron 36:13;
 • 14 ca împărăţia să rămână* smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-şi ţină legământul, rămânându-i credincios.
 • * Ezec 17:6; Ezec 29:14;
 • 15 Dar el s-a răsculat* împotriva lui şi a trimis soli în Egipt, ca să-i dea** cai şi un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare, va scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul?
 • * 2 Imp 24:20; 2 Cron 36:13; ** Deut 17:16; Isa 31:1; Isa 31:3; Isa 36:6; Isa 36:9; Ezec 17:9;
 • 16 Pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘că, în ţara* împăratului care l-a pus să domnească, faţă de care şi-a călcat jurământul şi al cărui legământ l-a rupt, lângă el, în mijlocul Babilonului va muri!
 • * Ier 32:5; Ier 34:3; Ier 52:11; Ezec 12:13;
 • 17 Aşa că nici Faraon* nu va veni cu o oaste mare şi popor mult să-l ajute în război când se vor ridica întărituri** şi se vor face şanţuri pentru nimicirea multor suflete.
 • * Ier 37:7; ** Ier 52:4; Ezec 4:2;
 • 18 El a nesocotit jurământul până într-atât, că a rupt legământul, ba încă şi-a dat mâna* şi a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!’”
 • * 1 Cron 29:24; Plang 5:6;
 • 19 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pe viaţa Mea că, întrucât a nesocotit jurământul făcut în Numele Meu şi a rupt legământul Meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta.
 • 20 Îmi voi* întinde mreaja peste el şi va fi prins în laţul Meu. Îl voi duce în Babilon şi acolo îl voi** judeca pentru abaterea săvârşită de el faţă de Mine.
 • * Ezec 12:13; Ezec 32:3; ** Ezec 20:36;
 • 21 Dar toţi fugarii* din toate oştile lui vor cădea loviţi de sabie, şi cei ce vor mai rămâne vor fi risipiţi în toate vânturile. Şi veţi şti că Eu, Domnul, am spus aceste lucruri.”
 • * Ezec 12:14;
 • 22 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Eu Însumi voi lua o rămurea* din vârful unui cedru mare şi o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiţă fragedă** şi o voi sădi pe un munte înalt şi ridicat.
 • * Isa 11:1; Ier 23:5; Zah 3:8; ** Isa 53:2; Ps 2:6;
 • 23 Şi anume o voi sădi pe un munte* înalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod şi se va face un cedru măreţ. Păsări** de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui.
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Ezec 20:40; Mica 4:1; ** Ezec 31:6; Dan 4:12;
 • 24 Şi toţi copacii de pe câmp vor şti că Eu, Domnul, am* coborât copacul care se înălţa şi am înălţat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde şi am înverzit copacul cel uscat. Eu**, Domnul, am vorbit şi voi şi face.”
 • * Luca 1:52; ** Ezec 22:14; Luca 24:14;
  Ezechiel, capitolul 17