Ezechiel  


Capitolul 18
 • Răsplătirile dumnezeieşti
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Pentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta în ţara lui Israel: ‘Părinţii* au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii’?
 • * Ier 31:29; Plang 5:7;
 • 3 Pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că nu veţi mai avea prilej să spuneţi zicătoarea aceasta în Israel.
 • 4 Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul* care păcătuieşte, acela va muri.
 • * Ezec 18:20; Rom 6:23;
 • 5 Omul care este drept, care face judecată şi dreptate,
 • 6 care nu mănâncă pe munţi* carne jertfită idolilor şi nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinsteşte** nevasta aproapelui său şi nu se apropie de nevastă-sa în timpul necurăţiei ei,
 • * Ezec 22:9; ** Lev 18:20; Lev 20:10; Lev 18:19; Lev 20:18;
 • 7 care n-asupreşte* pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul**, care nu răpeşte nimic, care dă din pâinea lui celui flămând şi înveleşte cu o haină pe cel gol,
 • * Exod 22:21; Lev 19:15; Lev 25:14; ** Exod 22:26; Deut 24:12; Deut 24:13; Deut 15:7; Deut 15:8; Isa 58:7;
 • 8 care nu împrumută cu dobândă* şi nu ia camătă, care îşi abate mâna de la nelegiuire şi judecă** după adevăr între un om şi altul,
 • * Exod 22:25; Lev 25:36; Lev 25:37; Deut 23:19; Neem 5:7; Ps 15:5; ** Deut 1:16; Zah 8:16;
 • 9 care urmează legile Mele şi păzeşte poruncile Mele, lucrând cu credincioşie – omul acela este drept şi va trăi* negreşit”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 20:11; Amos 5:4;
 • 10 „Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă* sânge sau care face ceva de felul acesta,
 • * Gen 9:6; Exod 21:12; Num 35:34;
 • 11 dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munţi, necinsteşte pe nevasta aproapelui său,
 • 12 asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, răpeşte, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idoli şi face* urâciuni,
 • * Ezec 8:6; Ezec 8:17;
 • 13 împrumută cu dobândă şi ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săvârşit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele* lui să cadă asupra capului lui!
 • * Lev 20:9; Lev 20:11-13; Lev 20:16; Lev 20:27; Ezec 3:18; Ezec 33:4; Fapte 18:6;
 • 14 Dar, dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel,
 • 15 dacă fiul acela nu mănâncă* pe munţi şi nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu necinsteşte pe nevasta aproapelui său,
 • * Ezec 18:6;
 • 16 nu asupreşte pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu răpeşte, ci dă din pâinea lui celui flămând şi acoperă cu o haină pe cel gol,
 • 17 îşi abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzeşte poruncile Mele şi urmează legile Mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreşit.
 • 18 Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alţii, a făcut în mijlocul poporului său ce nu este bine, el va* muri pentru nelegiuirea lui!
 • * Ezec 3:18;
 • 19 Voi însă ziceţi: ‘Pentru ce* nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său?’ Pentru că fiul a lucrat după neprihănire şi dreptate, a păzit şi a împlinit toate legile Mele; el va trăi negreşit!
 • * Exod 20:5; Deut 5:9; 2 Imp 23:26; 2 Imp 24:3; 2 Imp 24:4;
 • 20 Sufletul* care păcătuieşte, acela va muri. Fiul** nu va purta nelegiuirea tatălui său şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el şi răutatea†† celui rău va fi peste el.
 • * Ezec 18:4; ** Deut 24:16; 2 Imp 14:6; 2 Cron 25:4; Ier 31:29; Ier 31:30; Isa 3:10; Isa 3:11; †† Rom 2:9;
 • 21 Dar, dacă* cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit şi păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.
 • * Ezec 18:27; Ezec 33:12; Ezec 33:19;
 • 22 Toate* fărădelegile pe care le-a făcut i se vor uita! El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit.
 • * Ezec 33:16;
 • 23 Doresc* Eu moartea păcătosului?”, zice Domnul Dumnezeu. „Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?
 • * Ezec 18:32; Ezec 33:11; 1 Tim 2:4; 2 Pet 3:9;
 • 24 Însă, dacă* cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea** lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire şi la păcat, de aceea va muri în ele.
 • * Ezec 3:20; Ezec 33:12; Ezec 33:13; Ezec 33:18; ** 2 Pet 2:20;
 • 25 Voi ziceţi: ‘Calea* Domnului nu este dreaptă!’ Ascultaţi dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?
 • * Ezec 18:29; Ezec 33:17; Ezec 33:20;
 • 26 Dacă* cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea şi moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârşit-o.
 • * Ezec 18:24;
 • 27 Dar, dacă* cel rău se întoarce de la răutatea lui şi face ce este drept şi bine, îşi va păstra sufletul viu.
 • * Ezec 18:21;
 • 28 Pentru că* îşi deschide ochii şi se abate de la toate fărădelegile pe care le-a săvârşit, va trăi şi nu va muri.
 • * Ezec 18:14;
 • 29 Casa* lui Israel zice: ‘Calea Domnului nu este dreaptă!’ Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?
 • * Ezec 18:25;
 • 30 De aceea* vă voi judeca, pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă** şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire!
 • * Ezec 7:3; Ezec 33:20; ** Mat 3:2; Apoc 2:5;
 • 31 Lepădaţi* de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă** nouă şi un duh nou! Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?
 • * Efes 4:22; Efes 4:23; ** Ier 32:39; Ezec 11:19; Ezec 36:26;
 • 32 Căci Eu nu doresc* moartea celui ce moare”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu şi veţi trăi!”
 • * Plang 3:33; Ezec 18:23; Ezec 33:11; 2 Pet 3:9;
  Ezechiel, capitolul 18