Ezechiel  


Capitolul 19
 • Plângeri asupra domnitorilor lui Israel
 • 1 „Tu însă fă o plângere* asupra domnului lui Israel
 • * Ezec 26:17; Ezec 27:2;
 • 2 şi zi: ‘Ce era mamă-ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii şi îşi creştea puii în mijlocul puilor de lei.
 • 3 A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuţ* învăţat să sfâşie prada şi a mâncat oameni.
 • * Ezec 19:6; 2 Imp 23:31; 2 Imp 23:32;
 • 4 Neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui şi a fost prins în groapa lor; i-au pus un belciug în nări şi l-au dus în ţara Egiptului*.
 • * 2 Imp 23:33; 2 Cron 36:4; Ier 22:11; Ier 22:12;
 • 5 Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aştepta şi că s-a înşelat în nădejdea ei, a luat un alt* pui şi l-a făcut leuţ.
 • * 2 Imp 23:34;
 • 6 El a* umblat cu leii, s-a făcut leuţ**, a învăţat să sfâşie prada şi a mâncat oameni.
 • * Ier 22:13-17; ** Ezec 19:3;
 • 7 A năvălit în palatele lor şi le-a nimicit cetăţile; aşa că ţara, cu tot ce se află în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui.
 • 8 Dar împotriva lui s-au înşiruit neamurile* din toate ţinuturile de primprejur. I-au întins laţuri şi a fost prins** în groapa lor.
 • * 2 Imp 24:2; ** Ezec 19:4;
 • 9 I-au pus un belciug în nări, l-au pus într-o cuşcă şi l-au dus* la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetăţuie, ca să nu i se mai audă glasul pe munţii** lui Israel.
 • * 2 Cron 36:6; Ier 22:18; ** Ezec 6:2;
 • 10 Mamă-ta, ca şi tine*, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare** şi încărcată de mlădiţe din pricina belşugului apelor.
 • * Ezec 17:6; ** Deut 8:7; Deut 8:8; Deut 8:9;
 • 11 Ramurile ei erau aşa de tari, că se puteau face toiege de cârmuitori din ele; prin înălţimea ei* întrecea ramurile stufoase şi atrăgea privirile cu înălţimea ei şi prin mulţimea mlădiţelor ei.
 • * Ezec 31:3; Dan 4:11;
 • 12 Dar a fost smulsă cu mânie şi aruncată la pământ; vântul* de răsărit i-a uscat rodul; mlădiţele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat şi le-a mâncat focul.
 • * Ezec 17:10; Osea 13:15;
 • 13 Şi acum este sădită în pustie, într-un pământ uscat şi fără apă.
 • 14 Din mlădiţele ei a ieşit* foc şi i-a mâncat rodul; aşa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale şi va sluji drept cântare de jale**.’”
 • * Jud 9:15; 2 Imp 24:20; Ezec 17:18; ** Plang 4:20;
  Ezechiel, capitolul 19