Ezechiel  


Capitolul 21
 • 1 Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului*, întoarce-ţi faţa spre Ierusalim şi vorbeşte** împotriva locurilor sfinte, proroceşte împotriva ţării lui Israel!
 • * Ezec 20:46; ** Deut 32:2; Amos 7:16; Mica 2:6; Mica 2:11;
 • 3 Spune ţării lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă şi voi nimici cu desăvârşire în mijlocul tău pe cel neprihănit* şi pe cel rău.
 • * Iov 9:22;
 • 4 Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârşire din mijlocul tău pe cel neprihănit şi pe cel rău, sabia Mea va ieşi din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la* miazăzi până la miazănoapte.
 • * Ezec 20:47;
 • 5 Şi orice făptură va şti că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă şi nu* se va mai întoarce înapoi în ea.»’
 • * Isa 45:23; Isa 55:11;
 • 6 Şi tu, fiul omului, gemi*! Cu rărunchii zdrobiţi şi cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor!
 • * Isa 22:4;
 • 7 Şi, dacă te vor întreba: ‘Pentru ce gemi?’, să răspunzi: ‘Pentru că vine o veste… Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile* vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni şi toţi genunchii se vor topi ca apa!… Iată că vine, a sosit’, zice Domnul Dumnezeu.”
 • * Ezec 7:17;
 • 8 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 9 „Fiul omului, proroceşte şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul.’ Zi: ‘Sabia, da, sabia* este ascuţită şi lustruită.
 • * Deut 32:41; Ezec 21:15; Ezec 21:28;
 • 10 Este ascuţită pentru măcel şi lustruită ca să lucească!… O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului meu, care nesocoteşte orice lemn…
 • 11 A dat-o la lustruit ca s-o apuce cu mâna; este ascuţită sabia şi lustruită ca să înarmeze mâna celui ce* măcelăreşte.’
 • * Ezec 21:19;
 • 12 Strigă şi vaită-te, fiul omului! Căci este scoasă împotriva poporului Meu, împotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt daţi pradă sabiei împreună cu poporul Meu; de aceea, bate-te* pe coapsă!
 • * Ier 31:19;
 • 13 Da, încercarea* s-a făcut. Şi ce va fi dacă toiagul acesta de cârmuire care nesocoteşte totul va fi** nimicit?”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Iov 9:23; 2 Cor 8:2; ** Ezec 21:27;
 • 14 „Şi tu, fiul omului, proroceşte şi bate* din mâini! Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmăreşte** din toate părţile.
 • * Num 24:10; Ezec 21:17; Ezec 6:11; ** 1 Imp 20:30; 1 Imp 22:25;
 • 15 Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulţesc pe cei loviţi, de aceea am tras sabia, ameninţându-i la toate porţile lor. Vai, e făcută* să fulgere şi ascuţită pentru măcel!
 • * Ezec 21:10; Ezec 21:28;
 • 16 Strânge-ţi* puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Aşază-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ţi ascuţişul în toate părţile!
 • * Ezec 14:17;
 • 17 Şi Eu voi bate* din mâini de bucurie şi Îmi voi** potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!”
 • * Ezec 21:14; Ezec 22:13; ** Ezec 5:13;
 • 18 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 19 „Fiul omului, croieşte-ţi două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului! Amândouă trebuie să iasă din aceeaşi ţară. Fă un semn pe drum, fă-l la începutul drumului care duce într-o cetate.
 • 20 Să faci unul din aceste drumuri aşa ca sabia să vină la Raba*, cetatea copiilor lui Amon, şi pe celălalt, aşa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită.
 • * Ier 49:2; Ezec 25:5; Amos 1:14;
 • 21 Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgeţile, întreabă terafimii şi cercetează ficatul.
 • 22 Sorţul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel şi să scoată strigăte* de război; vor ridica berbeci** împotriva porţilor, vor ridica întărituri şi vor face şanţuri de apărare.
 • * Ier 51:14; ** Ezec 4:2;
 • 23 Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât nişte vrăjitorii deşarte, ei, care au făcut jurăminte* mincinoase. Dar împăratul Babilonului îşi aduce aminte de nelegiuirea lor, aşa că vor fi prinşi.
 • * Ezec 17:13; Ezec 17:15; Ezec 17:16; Ezec 17:18;
 • 24 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că vă făliţi cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fărădelegile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre; pentru că vă făliţi cu ele, veţi fi prinşi de mâna lui!
 • 25 Şi tu, domn* nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi** vine tocmai când nelegiuirea este la culme!
 • * 2 Cron 36:13; Ier 52:2; Ezec 17:19; ** Ezec 21:29; Ezec 35:5;
 • 26 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va* fi înălţat şi ce este înălţat va fi plecat!
 • * Ezec 17:24; Luca 1:52;
 • 27 Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi* da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea şi în mâna căruia o voi încredinţa.»’
 • * Gen 49:10; Ezec 21:13; Luca 1:32; Luca 1:33; Ioan 1:49;
 • 28 Şi tu, fiul omului, proroceşte şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon* şi despre ocara lor.’ Spune: ‘Sabia, da, sabia** este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru nimicire, ca să lucească!
 • * Ier 49:1; Ezec 25:2; Ezec 25:3; Ezec 25:6; Tef 2:8-10; ** Ezec 21:9; Ezec 21:10;
 • 29 În mijlocul vedeniilor* cu care te înşală ei şi în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ţi le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror** zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme.
 • * Ezec 12:24; Ezec 22:28; ** Ezec 21:25; Iov 18:20; Ps 37:13;
 • 30 Bagă-ţi sabia* înapoi în teacă! În locul în care ai fost făcut, în ţara ta** de naştere, te voi judeca!
 • * Ier 47:6; Ier 47:7; ** Gen 15:14; Ezec 16:38; Ezec 16:3;
 • 31 Îmi voi vărsa* mânia peste tine, voi sufla** împotriva ta cu focul urgiei Mele şi te voi da în mâinile unor oameni care nu lucrează decât la nimicire.
 • * Ezec 7:8; Ezec 14:19; Ezec 22:22; ** Ezec 22:20; Ezec 22:21;
 • 32 Vei fi ars de foc; sângele tău va curge în mijlocul ţării! Nu-şi* vor mai aduce aminte de tine! Căci Eu, Domnul, am vorbit.’”
 • * Ezec 25:10;
  Ezechiel, capitolul 21