Ezechiel  


Capitolul 24
 • Dărâmarea Ierusalimului
 • 1 În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta* se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim.
 • * 2 Imp 25:1; Ier 39:1; Ier 52:4;
 • 3 Spune o pildă acestei case* de îndărătnici şi zi-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pune, pune cazanul** şi toarnă apă în el!
 • * Ezec 17:12; ** Ier 1:13; Ezec 11:3;
 • 4 Pune bucăţi de carne în el, toate bucăţile cele bune, coapsa şi spata, şi umple-l cu cele mai bune oase.
 • 5 Alege ce e mai bun din turmă şi pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare şi să fiarbă şi oasele din el!»
 • 6 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă* de sânge, cazanul cel plin de rugină şi de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi** la sorţi!
 • * Ezec 22:3; Ezec 23:37; Ezec 24:9; ** 2 Sam 8:2; Ioel 3:3; Obad 1:11; Naum 3:10;
 • 7 Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat* pe pământ, ca să-l acopere apoi cu ţărână.
 • * Lev 17:13; Deut 12:16; Deut 12:24;
 • 8 Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat* sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit.»
 • * Mat 7:2;
 • 9 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vai* de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare!
 • * Ezec 24:6; Naum 3:1; Hab 2:12;
 • 10 Îngrămădeşte multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă şi ciolanele!
 • 11 Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească* murdăria dinăuntru şi să i se şteargă rugina.
 • * Ezec 22:15;
 • 12 Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipeşte de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc,
 • 13 şi tu doreşti iarăşi nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ şi nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta până* Îmi voi potoli mânia asupra ta.
 • * Ezec 5:13; Ezec 8:18; Ezec 16:42;
 • 14 Eu, Domnul*, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, şi Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu** voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta şi după faptele tale»’, zice Domnul Dumnezeu.”
 • * 1 Sam 15:29; ** Ezec 5:11;
 • 15 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 16 „Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jeleşti, nici să nu plângi şi să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea.
 • 17 Suspină în tăcere, dar nu plânge* ca la morţi! Leagă-ţi turbanul**, pune-ţi încălţămintea în picioare, nu-ţi acoperi†† barba şi nu mânca pâinea de jale!”
 • * Ier 16:5; Ier 16:6; Ier 16:7; ** Lev 10:6; Lev 21:10; 2 Sam 15:30; †† Mica 3:7;
 • 18 Vorbisem poporului dimineaţa, şi seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise.
 • 19 Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămureşti* ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?”
 • * Ezec 12:9; Ezec 37:18;
 • 20 Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 21 ‘Spune casei lui Israel: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‹Iată, voi pângări* Locaşul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump** în ochi, lucrul iubit de voi; şi fiii voştri şi fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea ucişi de sabie.
 • * Ier 7:14; Ezec 7:20-22; ** Ps 27:4; Ezec 23:47;
 • 22 Şi atunci veţi face cum am făcut şi eu. Nu* vă veţi acoperi barba şi nu veţi mânca pâinea de jale,
 • * Ier 16:6; Ier 16:7; Ezec 24:17;
 • 23 veţi sta cu turbane pe cap şi cu încălţămintea în picioare, nu* vă veţi jeli şi nici nu veţi plânge, ci veţi tânji** pentru nelegiuirile voastre şi vă veţi văita între voi.
 • * Iov 27:15; Ps 78:64; ** Lev 26:39; Ezec 33:10;
 • 24 Ezechiel* va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Şi**, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.›»’
 • * Isa 20:3; Ezec 4:3; Ezec 12:6; Ezec 12:11; ** Ier 17:15; Ioan 13:19; Ioan 14:29; Ezec 6:7; Ezec 25:5;
 • 25 Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria* lor, bucuria şi fala lor, ce le este scump ochilor şi lucrul iubit de ei, pe fiii şi fiicele lor,
 • * Ezec 24:21;
 • 26 în ziua aceea, va veni un fugar* la tine, ca să-ţi dea de ştire şi să auzi cu urechile tale.
 • * Ezec 33:21; Ezec 33:22;
 • 27 În* ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi şi nu vei mai fi mut. Vei fi** un semn pentru ei şi vor şti că Eu sunt Domnul.”
 • * Ezec 3:26; Ezec 3:27; Ezec 29:21; Ezec 33:22; ** Ezec 24:24;
  Ezechiel, capitolul 24  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta