Ezechiel  


Capitolul 25
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, întoarce-ţi* faţa spre copiii** lui Amon şi proroceşte împotriva lor!
 • * Ezec 6:2; Ezec 35:2; ** Ier 49:1; Ezec 21:28; Amos 1:13; Tef 2:9;
 • 3 Spune copiilor lui Amon: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că* ai zis: ‹Ha! Ha!› Sfântului Meu Locaş când era pângărit, ţării lui Israel când era pustiită şi casei lui Iuda când se ducea în robie,
 • * Prov 17:5; Ezec 26:2;
 • 4 de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei îşi vor aşeza staulele în mijlocul tău şi îşi vor face locuinţele în tine; îţi vor mânca roadele şi îţi vor bea laptele.
 • 5 Voi face din Raba* un ocol** de cămile şi din ţara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul!»
 • * Ezec 21:20; ** Isa 17:2; Isa 32:14; Tef 2:14; Tef 2:15; Ezec 24:24; Ezec 26:6; Ezec 35:9;
 • 6 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut din mâini* şi ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat** în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului de ţara lui Israel,
 • * Iov 27:23; Plang 2:15; Tef 2:15; ** Ezec 36:5; Tef 2:8; Tef 2:10;
 • 7 de aceea, iată că Îmi întind* mâna peste tine şi te dau pradă neamurilor; te şterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor şi te nimicesc. Şi vei şti că Eu sunt Domnul!»
 • * Ezec 35:3;
 • 8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul* şi Seirul** au zis: ‹Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!›,
 • * Ier 48:1; Amos 2:1; ** Ezec 35:2; Ezec 35:5; Ezec 35:12;
 • 9 de aceea deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui de la hotare, care sunt podoaba ţării, şi anume: Bet-Ieşimotul, Baal-Meonul şi Chiriataimul,
 • 10 îl deschid şi-l dau în stăpânire fiilor* Răsăritului, împreună cu ţara amoniţilor, ca să nu mai fie pomeniţi** printre neamuri copiii lui Amon.
 • * Ezec 25:4; ** Ezec 21:32;
 • 11 Îmi voi împlini judecăţile împotriva Moabului! Şi vor şti că Eu sunt Domnul.»
 • 12 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul* s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat şi s-a răzbunat pe ea,
 • * 2 Cron 28:17; Ps 137:7; Ier 49:7; Ezec 35:2; Amos 1:11; Obad 1:10;
 • 13 de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‹Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârşire oamenii şi vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviţi de sabie.
 • 14 Mă voi răzbuna* pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia şi urgia Mea, ca să vadă răzbunarea Mea›, zice Domnul Dumnezeu.»
 • * Isa 11:14; Ier 49:2;
 • 15 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că* filistenii** s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche,
 • * Ier 25:20; Ier 47:1; Ioel 3:4; Amos 1:6; ** 2 Cron 28:18;
 • 16 aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‹Iată că Îmi întind mâna* împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârşire pe cheretiţi** şi prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării,
 • * Tef 2:4; ** 1 Sam 30:14; Ier 47:4;
 • 17 Mă voi năpusti* cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Şi vor şti** că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.›»’”
 • * Ezec 5:15; ** Ps 9:16;
  Ezechiel, capitolul 25