Ezechiel  


Capitolul 27
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Şi tu, fiul omului, rosteşte* această cântare de jale asupra Tirului!
 • * Ezec 19:1; Ezec 26:17; Ezec 28:12; Ezec 32:2;
 • 3 Spune Tirului: ‘Tu, care* stai pe malul mării şi faci negoţ** cu popoarele unui mare număr de ostroave, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Tirule, tu ziceai: ‹Eu sunt de o desăvârşită frumuseţe!›
 • * Ezec 28:2; ** Isa 23:3; Ezec 28:12;
 • 4 Ţinutul tău este în inima mărilor şi cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârşit de frumos.
 • 5 Cu chiparoşi din Senir* ţi-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ţi ridice catargele;
 • * Deut 3:9;
 • 6 lopeţile ţi le-au făcut din stejari de Basan şi laviţele, cu fildeş prins în cimişir, adus din ostroavele* Chitim.
 • * Ier 2:10;
 • 7 Pânzele care-ţi slujeau ca steag erau de in subţire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră şi roşie, din ostroavele Elişei.
 • 8 Locuitorii Sidonului şi Arvadului îţi erau vâslaşi şi cei mai înţelepţi din mijlocul tău, Tirule, îţi erau cârmaci.
 • 9 Bătrânii* Ghebalului şi lucrătorii lui iscusiţi erau la tine şi-ţi dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine.
 • * 1 Imp 5:18; Ps 83:7;
 • 10 Cei din Persia, din Lud şi din Put* slujeau în oastea ta ca oameni de război; ei îşi spânzurau în tine scutul şi coiful şi-ţi dădeau strălucire.
 • * Ier 46:9; Ezec 30:5; Ezec 38:5;
 • 11 Cei din Arvad îţi umpleau zidurile cu războinicii tăi şi oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei îşi atârnau pavezele pe toate zidurile tale şi-ţi desăvârşeau astfel frumuseţea*.
 • * Ezec 27:3;
 • 12 Cei din Tars* făceau negoţ cu tine cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belşug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor şi cu plumb.
 • * Gen 10:4; 2 Cron 20:36;
 • 13 Iavanul*, Tubalul şi Meşecul făceau negoţ cu tine; dădeau robi şi unelte de aramă** în schimbul mărfurilor tale.
 • * Gen 10:2; ** Apoc 18:13;
 • 14 Cei din casa Togarmei* aduceau la târgul tău cai, călăreţi şi catâri.
 • * Gen 10:3; Ezec 38:6;
 • 15 Cei din Dedan* făceau negoţ cu tine; negoţul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îţi aduceau ca bir coarne de fildeş şi de abanos.
 • * Gen 10:7;
 • 16 Siria făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură şi materii pestriţe, cu in subţire, mărgean şi agat.
 • 17 Iuda şi ţara lui Israel făceau negoţ cu tine; îţi dădeau grâu* de Minit**, turte, miere, untdelemn şi leac alinător în schimbul mărfurilor tale.
 • * 1 Imp 5:9; 1 Imp 5:11; Ezra 3:7; Fapte 12:20; ** Jud 11:33; Ier 8:22;
 • 18 Damascul făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belşug; îţi dădea vin din Helbon şi lână albă.
 • 19 Vedanul şi Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău: fier lucrat, casie şi trestie mirositoare erau schimbate cu tine.
 • 20 Dedanul* făcea negoţ cu tine cu învelitori de pus pe cal.
 • * Gen 25:3;
 • 21 Arabia şi toţi voievozii Chedarului* erau negustorii tăi şi-ţi aduceau miei, berbeci şi ţapi.
 • * Gen 25:13; Isa 60:7;
 • 22 Negustorii din Seba* şi din Raema făceau negoţ cu tine; îţi plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe şi aur mărfurile tale.
 • * Gen 10:7; 1 Imp 10:1; 1 Imp 10:2; Ps 72:10; Ps 72:15; Isa 60:6;
 • 23 Haranul*, Canehul şi Edenul, negustorii din Seba**, din Asiria, din Chilmad făceau negoţ cu tine;
 • * Gen 11:31; 2 Imp 19:12; ** Gen 25:3;
 • 24 făceau negoţ cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră şi cusături la gherghef, de covoare scumpe, puse în lăzi de funii, sucite şi bine împletite, aduse la târgul tău.
 • 25 Corăbiile* din Tars îţi aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăţiei şi slavei, în inima** mărilor!
 • * Ps 48:7; Isa 2:16; Isa 23:14; ** Ezec 27:4;
 • 26 Vâslaşii tăi te duceau pe ape mari, dar un vânt* de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor!
 • * Ps 48:7;
 • 27 Bogăţiile tale*, târgurile tale şi mărfurile tale, marinarii şi cârmacii tăi, cei ce îţi dreg crăpăturile corăbiilor şi cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toţi oamenii de război care sunt în tine şi toată mulţimea care este în mijlocul tău se vor prăbuşi în inima mărilor în ziua căderii tale.
 • * Prov 11:4; Ezec 27:34; Apoc 18:9;
 • 28 Toate valurile mării se vor cutremura* de ţipetele cârmacilor tăi!
 • * Ezec 26:15; Ezec 26:18;
 • 29 Şi toţi vâslaşii*, marinarii, toţi cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii şi vor păşi pe uscat.
 • * Apoc 18:17;
 • 30 Vor striga cu glas tare din pricina ta şi vor scoate ţipete amarnice. Îşi vor arunca ţărână* în cap şi se vor tăvăli** în cenuşă.
 • * Iov 2:12; Apoc 18:19; ** Estera 4:1; Estera 4:3; Ier 6:26;
 • 31 Îşi vor rade* capul din pricina ta şi se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât şi cu mâhnire mare.
 • * Ier 16:6; Ier 47:5; Mica 1:16;
 • 32 În durerea lor, vor* face un cântec de jale asupra ta, te vor boci şi vor zice: ‹Cine era** ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării?
 • * Ezec 26:17; Ezec 27:2; ** Apoc 18:18;
 • 33 Când* ieşeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belşugul avuţiilor şi mărfurilor tale, îmbogăţeai pe împăraţii pământului.
 • * Apoc 18:19;
 • 34 Acum însă eşti sfărâmat* de mări, negoţul** tău a pierit în adâncimea apelor şi toată mulţimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine!
 • * Ezec 26:19; ** Ezec 27:27;
 • 35 Toţi locuitorii* ostroavelor stau înmărmuriţi din pricina ta, împăraţii lor stau cu părul vâlvoi de groază şi le tremură faţa!
 • * Ezec 26:15; Ezec 26:16;
 • 36 Negustorii popoarelor fluieră* asupra ta! Eşti nimicit** de tot şi te-ai dus pentru totdeauna!›»’”
 • * Ier 18:16; ** Ezec 26:21;
  Ezechiel, capitolul 27