Ezechiel  


Capitolul 28
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, spune voievodului Tirului: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis*: ‹Eu sunt Dumnezeu şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu, în mijlocul** mărilor›, măcar că nu eşti decât om şi nu eşti Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu.
 • * Ezec 28:9; ** Ezec 27:3; Ezec 27:4; Isa 31:3;
 • 3 Iată că eşti mai înţelept* decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine;
 • * Zah 9:2;
 • 4 prin înţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai făcut avere şi ţi-ai grămădit aur şi argint în vistieriile tale;
 • 5 prin marea ta înţelepciune* şi prin negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile şi, prin bogăţiile tale, inima ţi s-a îngâmfat foarte mult.»
 • * Ps 62:10; Zah 9:3;
 • 6 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu,
 • 7 iată că voi aduce împotriva ta nişte străini, pe cele mai* asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare şi-ţi vor pângări frumuseţea.
 • * Ezec 30:11; Ezec 31:12; Ezec 32:12;
 • 8 Te vor arunca în groapă şi vei muri ca cei ce cad străpunşi de lovituri în mijlocul mărilor.
 • 9 Vei mai* zice tu atunci în faţa ucigaşului tău: ‹Sunt Dumnezeu›, măcar că eşti om, şi nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide?
 • * Ezec 28:2;
 • 10 Vei muri de moartea celor netăiaţi împrejur*, de mâna străinilor! Căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu.’”
 • * Ezec 31:18; Ezec 32:19; Ezec 32:21; Ezec 32:25; Ezec 32:27;
 • 11 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 12 „Fiul omului, fă un cântec de jale* asupra împăratului Tirului şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune** şi desăvârşit în frumuseţe.
 • * Ezec 27:2; ** Ezec 27:3; Ezec 28:3;
 • 13 Stăteai în Eden*, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele** şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
 • * Ezec 31:8; Ezec 31:9; ** Ezec 26:13;
 • 14 Erai un heruvim* ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele** cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
 • * Exod 25:20; Ezec 28:16; ** Ezec 20:40;
 • 15 Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
 • 16 Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor*, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
 • * Ezec 28:14;
 • 17 Ţi s-a îngâmfat* inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.
 • * Ezec 28:2; Ezec 28:5;
 • 18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.
 • 19 Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit* şi nu vei mai fi niciodată!»’”
 • * Ezec 26:21; Ezec 27:36;
 • 20 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 21 „Fiul omului, întoarce-ţi* faţa spre Sidon** şi proroceşte împotriva lui!
 • * Ezec 6:2; Ezec 25:2; Ezec 29:2; ** Isa 23:4; Isa 23:12; Ier 25:22; Ier 27:3; Ezec 32:30;
 • 22 Spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată* că am necaz pe tine, Sidonule, şi voi fi proslăvit în mijlocul tău, ca să se ştie** că Eu sunt Domnul când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui şi când Îmi voi arăta sfinţenia în mijlocul lui.
 • * Exod 14:4; Exod 14:17; Ezec 39:13; ** Ps 9:16; Ezec 20:41; Ezec 36:23; Ezec 28:25;
 • 23 Voi trimite ciuma* în el, voi face să curgă sângele pe uliţele lui; vor cădea morţii în mijlocul lui, ucişi de sabia care va veni din toate părţile să-i lovească, şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.
 • * Ezec 38:22;
 • 24 Atunci, el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin* care înţeapă, un mărăcine aducător de dureri printre toţi cei ce-l înconjoară şi-l dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’
 • * Num 33:55; Ios 23:13;
 • 25 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Când voi strânge* iarăşi casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia** înaintea neamurilor şi vor locui în ţara lor pe care am dat-o robului meu Iacov.
 • * Isa 11:12; Ezec 11:17; Ezec 20:41; Ezec 34:13; Ezec 37:21; ** Ezec 28:22;
 • 26 Vor locui* liniştiţi în ea, vor zidi case** şi vor sădi vii; da, vor locui liniştiţi în ea când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară şi-i dispreţuiesc. Şi vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.’”
 • * Ier 23:6; Ezec 36:28; ** Isa 65:21; Amos 9:14; Ier 31:5;
  Ezechiel, capitolul 28