Ezechiel  


Capitolul 29
 • Împotriva Egiptului
 • 1 În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, întoarce-te cu faţa* spre Faraon, împăratul Egiptului, şi proroceşte împotriva lui şi împotriva întregului** Egipt!
 • * Ezec 28:21; ** Isa 19:1; Ier 25:19; Ier 46:2; Ier 46:25;
 • 3 Vorbeşte şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată că* am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil** mare, care te culci în mijlocul râurilor tale şi zici: ‹Râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut!›
 • * Ier 44:30; Ezec 28:22; Ezec 29:10; ** Ps 74:13; Ps 74:14; Isa 27:1; Isa 51:9; Ezec 32:2; Ezec 28:2;
 • 4 Îţi voi pune* însă un cârlig în fălci, voi lipi peştii râurilor tale de solzii tăi şi te voi scoate din mijlocul râurilor tale cu toţi peştii care se află în ele şi care se vor lipi de solzii tăi.
 • * Isa 37:29; Ezec 38:4;
 • 5 Te voi arunca în pustie, pe tine şi pe toţi peştii din râurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat*, nici îngropat, ci te voi** da de mâncare fiarelor pământului şi păsărilor cerului.
 • * Ier 8:2; Ier 16:4; Ier 25:33; ** Ier 7:33; Ier 34:20;
 • 6 Şi toţi locuitorii Egiptului vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie* pentru casa lui Israel.
 • * 2 Imp 18:21; Isa 36:6;
 • 7 Când au pus mâna* pe tine, te-ai rupt şi le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat şi le-ai scrântit şoldurile.»
 • * Ier 37:5; Ier 37:7; Ier 37:11; Ezec 17:17;
 • 8 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aduce sabia* împotriva ta şi voi nimici cu desăvârşire din mijlocul tău oamenii şi vitele.
 • * Ezec 14:17; Ezec 32:11-13;
 • 9 Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi un pustiu şi vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: ‹Nilul este al meu, eu l-am făcut!›
 • 10 De aceea, iată că am necaz pe tine şi pe râurile tale şi voi* preface ţara Egiptului într-un pustiu şi într-o pustietate, de la** Migdol până la Siena şi până la hotarele Etiopiei.
 • * Ezec 30:12; ** Ezec 30:6;
 • 11 Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea şi va rămâne patruzeci de ani fără să fie locuită.
 • 12 Voi preface* ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite, şi cetăţile ei vor fi pustii între alte cetăţi pustii timp de patruzeci de ani. Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri şi-i voi împrăştia în felurite ţări.»
 • * Ezec 30:7; Ezec 30:26;
 • 13 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «După* patruzeci de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi.
 • * Isa 19:23; Ier 46:26;
 • 14 Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în ţara lor de baştină, şi vor alcătui acolo o împărăţie* slabă.
 • * Ezec 17:6; Ezec 17:14;
 • 15 Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii şi nu se va mai înălţa peste neamuri; îi voi împuţina, ca să nu stăpânească peste neamuri.
 • 16 Împărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere*, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Şi vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’”
 • * Isa 30:2; Isa 30:3; Isa 36:4; Isa 36:6;
 • 17 În al douăzeci şi şaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 18 „Fiul omului, Nebucadneţar*, împăratul Babilonului, şi-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleşuve, toţi umerii sunt jupuiţi şi n-a luat de la Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui.
 • * Ier 27:6; Ezec 26:7; Ezec 26:8;
 • 19 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda şi o va jefui; aceasta va fi plata oştii lui!
 • 20 Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau ţara Egiptului, căci pentru Mine s-au* ostenit, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ier 25:9;
 • 21 În ziua aceea, voi da tărie* casei lui Israel şi-ţi voi deschide** gura veselă în mijlocul lor; şi vor şti că Eu sunt Domnul.’”
 • * Ps 132:17; ** Ezec 24:27;
  Ezechiel, capitolul 29