Ezechiel  


Capitolul 3
 • 1 El mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă* sulul acesta şi du-te de vorbeşte casei lui Israel!”
 • * Ezec 2:8; Ezec 2:9;
 • 2 Am deschis gura şi mi-a dat să mănânc sulul acesta.
 • 3 El mi-a zis: „Fiul omului, hrăneşte-ţi trupul şi umple-ţi măruntaiele cu sulul acesta pe care ţi-l dau!” L-am mâncat*, şi în gura mea a fost dulce ca mierea**.
 • * Apoc 10:9; Ier 15:16; ** Ps 19:10; Ps 119:103;
 • 4 El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la casa lui Israel şi spune-le cuvintele Mele!
 • 5 Căci nu eşti trimis la un popor cu o vorbire încurcată şi cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel.
 • 6 Nu la nişte popoare mari, cu o vorbire încurcată şi cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poţi pricepe. Negreşit*, dacă te-aş trimite la ele, te-ar asculta!
 • * Mat 11:21; Mat 11:23;
 • 7 Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că* nu vrea să M-asculte, căci** toată casa lui Israel are fruntea încruntată şi inima împietrită.
 • * Ioan 15:20; ** Ezec 2:4;
 • 8 Iată, îţi voi face faţa tot aşa de aspră ca şi feţele lor şi fruntea tot aşa de aspră ca fruntea lor.
 • 9 Îţi voi face fruntea ca un diamant*, mai aspră decât stânca. Nu te teme** şi nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici!”
 • * Isa 50:7; Ier 1:18; Ier 15:20; Mica 3:8; ** Ier 1:8; Ier 1:17; Ezec 2:6;
 • 10 El mi-a zis: „Fiul omului, primeşte în inima ta şi ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ţi le spun!
 • 11 Du-te la prinşii de război, la copiii poporului tău, vorbeşte-le şi, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: ‘Aşa* vorbeşte Domnul Dumnezeu!’”
 • * Ezec 2:5; Ezec 2:7; Ezec 3:27;
 • 12 Şi Duhul m-a* răpit şi am auzit înapoia mea dârdâitul unui mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei.
 • * Ezec 3:14; Ezec 8:3; 1 Imp 18:12; 2 Imp 2:16; Fapte 8:39;
 • 13 Am auzit şi vâjâitul aripilor făpturilor vii, care se loveau una de alta, huruitul roţilor de lângă ele şi dârdâitul unui mare cutremur de pământ.
 • 14 Când m-a răpit* Duhul şi m-a luat, mergeam amărât şi mânios şi mâna** Domnului apăsa tare peste mine.
 • * Ezec 3:12; Ezec 8:3; ** 2 Imp 3:15; Ezec 1:3; Ezec 8:1; Ezec 37:1;
 • 15 Am ajuns la Tel-Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul* unde se aflau, şi am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor, şapte zile.
 • * Iov 2:13; Ps 137:1;
 • 16 După şapte zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 17 „Fiul* omului, te pun păzitor** peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea!
 • * Ezec 33:7; Ezec 33:8; Ezec 33:9; ** Isa 52:8; Isa 56:10; Isa 62:6; Ier 6:17;
 • 18 Când voi zice celui rău: ‘Vei muri negreşit!’, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri* prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
 • * Ezec 33:6; Ioan 8:21; Ioan 8:24;
 • 19 Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui* sufletul!
 • * Isa 49:4; Isa 49:5; Fapte 20:26;
 • 20 Dacă un om neprihănit* se va abate de la neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, va muri prin păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
 • * Ezec 18:24; Ezec 33:12; Ezec 33:13;
 • 21 Dar, dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască şi nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!”
 • 22 Şi mâna Domnului a venit* peste mine acolo şi mi-a zis: „Scoală-te, du-te în vale** şi acolo îţi voi vorbi!”
 • * Ezec 3:14; Ezec 1:3; ** Ezec 8:4;
 • 23 M-am sculat şi m-am dus în vale şi iată că slava* Domnului s-a arătat acolo, aşa cum o văzusem** la râul Chebar. Atunci am căzut cu faţa la pământ.
 • * Ezec 1:28; ** Ezec 1:1; Ezec 1:28;
 • 24 Duhul a intrat* în mine şi m-a făcut să stau pe picioare. Şi Domnul mi-a vorbit şi mi-a zis: „Du-te şi închide-te în casă!
 • * Ezec 2:2;
 • 25 Căci iată, fiul omului, vor pune peste* tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poţi ieşi în mijlocul lor.
 • * Ezec 4:8;
 • 26 Îţi voi lipi* limba de cerul gurii ca să rămâi mut şi să nu-i poţi mustra, căci sunt** o casă de îndărătnici!
 • * Ezec 24:27; Luca 1:20; Luca 1:22; ** Ezec 2:5-7;
 • 27 Dar, când* îţi voi vorbi, îţi voi deschide gura ca să le spui: ‘Aşa** vorbeşte Domnul Dumnezeu.’ Cine vrea să asculte, să asculte; cine nu vrea, să n-asculte! Căci sunt o casă de îndărătnici!
 • * Ezec 24:27; Ezec 33:22; ** Ezec 3:11; Ezec 3:9; Ezec 3:26; Ezec 12:2; Ezec 12:3;
  Ezechiel, capitolul 3  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta