Ezechiel  


Capitolul 33
 • Datoriile prorocilor
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, vorbeşte copiilor* poporului tău şi spune-le: ‘Când** voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare şi-l va pune ca străjer,
 • * Ezec 3:11; ** Ezec 14:17; 2 Sam 18:24; 2 Sam 18:25; 2 Imp 9:17; Ezec 33:7; Osea 9:8;
 • 3 dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din trâmbiţă şi va da de ştire poporului
 • 4 şi dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri şi va veni sabia şi-l va prinde, sângele* lui să cadă asupra capului lui.
 • * Ezec 18:13;
 • 5 Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei şi nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui, dar, dacă se va feri, îşi va scăpa viaţa.
 • 6 Dacă însă străjerul va vedea venind sabia şi nu va suna din trâmbiţă şi dacă poporul nu va fi înştiinţat şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii* lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.’
 • * Ezec 33:8;
 • 7 Acum, fiul omului*, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea.
 • * Ezec 3:17;
 • 8 Când zic celui rău: ‘Răule, vei muri negreşit!’ şi tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.
 • 9 Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul.
 • 10 Spune dar, fiul omului, casei lui Israel: ‘Voi cu drept cuvânt ziceţi: «Fărădelegile şi păcatele noastre sunt asupra noastră şi din pricina lor tânjim* – cum** am putea să trăim?»’
 • * Ezec 24:23; ** Isa 49:14; Ezec 37:11;
 • 11 Spune-le: ‘Pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘că nu doresc* moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce** vreţi să muriţi, voi, casa lui Israel?’
 • * 2 Sam 14:14; Ezec 18:23; Ezec 18:32; 2 Pet 3:9; ** Ezec 18:31;
 • 12 Şi tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: ‘Neprihănirea* celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fărădelegii lui şi cel rău nu va cădea** lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârşi o fărădelege.’
 • * Ezec 3:20; Ezec 18:24; Ezec 18:26; Ezec 18:27; ** 2 Cron 7:14;
 • 13 Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit, dacă se încrede* în neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârşit-o.
 • * Ezec 3:20; Ezec 18:24;
 • 14 Dimpotrivă, când* zic celui rău: ‘Vei muri!’, dacă se întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut,
 • * Ezec 3:18; Ezec 3:19; Ezec 18:27;
 • 15 dacă dă înapoi* zălogul, întoarce** ce a răpit, urmează învăţăturile care dau viaţa şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va trăi negreşit şi nu va muri.
 • * Ezec 18:7; ** Exod 22:2; Exod 22:4; Lev 6:2; Lev 6:4; Lev 6:5; Num 5:6; Num 5:7; Luca 19:8; Lev 18:5; Ezec 20:11; Ezec 20:13; Ezec 20:21;
 • 16 Toate* păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit!
 • * Ezec 18:22;
 • 17 Copiii* poporului tău zic: ‘Calea Domnului nu este dreaptă!’ Totuşi mai degrabă calea lor nu este dreaptă!
 • * Ezec 33:20; Ezec 18:25; Ezec 18:29;
 • 18 Dacă* cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta.
 • * Ezec 18:26; Ezec 18:27;
 • 19 Dar, dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui şi face ce este bine şi plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta!
 • 20 Fiindcă ziceţi: ‘Calea* Domnului nu este dreaptă!’, vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel!”
 • * Ezec 33:17; Ezec 18:25; Ezec 18:29;
 • 21 În al doisprezecelea an*, în ziua a cincea a lunii a zecea a robiei noastre, un om** care scăpase din Ierusalim a venit la mine şi a zis: „Cetatea a fost luată!”
 • * Ezec 1:2; ** Ezec 24:26; 2 Imp 25:4;
 • 22 Dar mâna* Domnului venise peste mine seara, înainte de venirea fugarului la mine, şi Domnul îmi deschisese** gura până a venit el la mine dimineaţa. Gura îmi era deschisă şi nu mai eram mut.
 • * Ezec 1:3; ** Ezec 24:27;
 • 23 Atunci, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 24 „Fiul omului, cei ce* locuiesc în dărâmăturile** acelea în ţara lui Israel zic: ‘Avraam era singur, şi tot a moştenit ţara; dar noi†† suntem mulţi şi ţara ne-a fost dată în stăpânire!’
 • * Ezec 34:2; ** Ezec 33:27; Ezec 36:4; Isa 51:2; Fapte 7:5; †† Mica 3:11; Mat 3:9; Ioan 8:39;
 • 25 De aceea spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Voi mâncaţi* carne cu sânge, vă ridicaţi** ochii spre idolii voştri şi vărsaţi sânge. Şi voi să stăpâniţi ţara?
 • * Gen 9:4; Lev 3:17; Lev 7:26; Lev 17:10; Lev 19:26; Deut 12:16; ** Ezec 18:6; Ezec 22:6; Ezec 22:9;
 • 26 Voi vă bizuiţi pe sabia voastră, săvârşiţi urâciuni, fiecare din voi necinsteşte* pe nevasta aproapelui său. Şi voi să stăpâniţi ţara?»’
 • * Ezec 18:6; Ezec 22:11;
 • 27 De aceea spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pe viaţa Mea că cei ce* locuiesc în aceste dărâmături vor cădea ucişi de sabie, pe cei ce sunt pe câmp îi voi da de mâncare fiarelor**, iar cei ce sunt în întărituri şi în peşteri vor muri de ciumă.
 • * Ezec 33:24; ** Ezec 39:4; Jud 6:2; 1 Sam 13:6;
 • 28 Voi preface* ţara într-o pustietate şi într-un pustiu; mândria** tăriei ei se va sfârşi, munţii lui Israel vor fi pustiiţi şi nimeni nu va mai trece prin ei.
 • * Ier 44:2; Ier 44:6; Ier 44:22; Ezec 36:34; Ezec 36:35; ** Ezec 7:24; Ezec 24:21; Ezec 30:6; Ezec 30:7; Ezec 6:2; Ezec 6:3; Ezec 6:6;
 • 29 Şi vor şti că Eu sunt Domnul când voi preface ţara într-o pustietate şi într-un pustiu din pricina tuturor urâciunilor pe care le-au săvârşit.»’
 • 30 Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri şi pe la uşile caselor şi zic* unul altuia, fiecare fratelui său: ‘Veniţi dar şi ascultaţi care este cuvântul ieşit de la Domnul!’
 • * Isa 29:13;
 • 31 Şi vin* cu grămada la tine, stau** înaintea ta ca popor al Meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima†† umblă tot după poftele lor.
 • * Ezec 14:1; Ezec 20:1; ** Ezec 8:1; Ps 78:36; Ps 78:37; Isa 29:13; †† Mat 13:22;
 • 32 Iată că tu eşti pentru ei ca un cântăreţ plăcut, cu un glas frumos şi iscusit la cântare pe coarde. Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc.
 • 33 Când* se vor întâmpla însă aceste lucruri – şi iată că se întâmplă! – vor şti** că era un proroc în mijlocul lor.”
 • * 1 Sam 3:20; ** Ezec 2:5;
  Ezechiel, capitolul 33