Ezechiel  


Capitolul 34
 • Împotriva căpeteniilor lui Israel. Făgăduinţe
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor* sufleteşti ai lui Israel! Proroceşte şi spune-le lor, păstorilor: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vai** de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma?
 • * Ezec 33:24; ** Ier 23:1; Zah 11:17;
 • 3 Voi mâncaţi* grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi** ce e gras, dar nu paşteţi oile.
 • * Isa 56:11; Zah 11:16; ** Ezec 33:25; Ezec 33:26; Mica 3:1-3; Zah 11:5;
 • 4 Nu întăriţi pe cele slabe*, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită, n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi** pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!
 • * Ezec 34:16; Zah 11:16; ** Luca 15:4; 1 Pet 5:3;
 • 5 Astfel, ele* s-au risipit**, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit.
 • * Ezec 33:21; Ezec 33:28; ** 1 Imp 22:17; Mat 9:36; Isa 56:9; Ier 12:9; Ezec 34:8;
 • 6 Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!»
 • 7 De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului:
 • 8 «Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «pentru că oile Mele au ajuns de jaf şi sunt* prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau** numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele,
 • * Ezec 34:5; Ezec 34:6; ** Ezec 34:2; Ezec 34:10;
 • 9 de aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!
 • 10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‹Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi* lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile şi nu se vor mai paşte** nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor şi nu le vor mai sluji ca hrană!›»
 • * Ezec 3:18; Evr 13:17; ** Ezec 34:2; Ezec 34:8;
 • 11 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, Mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele şi le voi cerceta!
 • 12 Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori* şi negură.
 • * Ezec 30:3; Ioel 2:2;
 • 13 Le voi* scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor şi în toate locurile locuite ale ţării.
 • * Isa 65:9; Isa 65:10; Ier 23:3; Ezec 28:25; Ezec 36:24; Ezec 37:21; Ezec 37:22;
 • 14 Le voi* paşte pe o păşune bună şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo** se vor odihni într-un staul plăcut şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel.
 • * Ps 23:2; ** Ier 33:12;
 • 15 Eu Însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă», zice Domnul Dumnezeu.
 • 16 «Voi* căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase** şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.»
 • * Ezec 34:4; Isa 40:11; Mica 4:6; Mat 18:11; Marc 2:17; Luca 5:32; ** Isa 10:16; Amos 4:1; Ier 10:24;
 • 17 Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi* judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
 • * Ezec 20:37; Ezec 20:38; Ezec 34:20; Ezec 34:22; Zah 10:3; Mat 25:32; Mat 25:33;
 • 18 Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunii voastre? Că beţi o apă limpede, de mai tulburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?
 • 19 Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre şi să bea ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!»
 • 20 De aceea, aşa le vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată că voi* judeca între oaia grasă şi oaia slabă.
 • * Ezec 34:17;
 • 21 Pentru că aţi izbit cu coasta şi cu umărul şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit,
 • 22 voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, şi voi judeca între oaie* şi oaie.
 • * Ezec 34:17;
 • 23 Voi pune peste ele un singur păstor*, care le va paşte, şi anume pe Robul** Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul lor.
 • * Isa 40:11; Ier 23:4; Ier 23:5; Ioan 10:11; Evr 13:20; 1 Pet 2:25; 1 Pet 5:4; ** Ier 30:9; Ezec 37:24; Ezec 37:25; Osea 3:5;
 • 24 Eu*, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod** în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!
 • * Exod 29:45; Ezec 34:30; Ezec 37:27; ** Ezec 37:22; Luca 1:32; Luca 1:33;
 • 25 Voi încheia* cu ele un legământ de pace şi voi** îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustie şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor.
 • * Ezec 37:26; ** Lev 26:5; Isa 11:6-9; Isa 35:9; Osea 2:18; Ier 23:6; Ezec 34:28;
 • 26 Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului* Meu, o pricină de binecuvântare**; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie†† binecuvântată!
 • * Isa 56:7; Ezec 20:40; ** Gen 12:2; Isa 19:24; Zah 8:13; Lev 26:4; †† Ps 68:9; Mal 3:10;
 • 27 Pomul* de pe câmp îşi va da rodul şi pământul îşi va da roadele. Ele vor fi liniştite în ţara lor şi vor şti că Eu sunt Domnul când voi** rupe legăturile jugului lor şi când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc.
 • * Lev 26:4; Ps 85:12; Isa 4:2; ** Lev 26:13; Ier 2:20; Ier 25:14;
 • 28 Nu vor* mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din ţară, ci vor** locui în linişte şi nu le va mai tulbura nimeni.
 • * Ezec 34:8; Ezec 36:4; ** Ier 30:10; Ier 46:27; Ezec 34:25;
 • 29 Le voi pune un răsad* căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară şi nu vor mai purta** ocara neamurilor.
 • * Isa 11:1; Ier 23:5; ** Ezec 36:3; Ezec 36:6; Ezec 36:15;
 • 30 Şi vor şti astfel că Eu*, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel», zice Domnul Dumnezeu.’
 • * Ezec 34:24; Ezec 37:27;
 • 31 Voi sunteţi oile* Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ps 100:3; Ioan 10:11;
  Ezechiel, capitolul 34