Ezechiel  


Capitolul 35
 • Prorocie împotriva edomiţilor
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, întoarce-te* cu faţa spre muntele** Seir, proroceşte împotriva lui
 • * Ezec 6:2; ** Deut 2:5; Ier 49:7; Ier 49:8; Ezec 25:12; Amos 1:11; Obad 1:10;
 • 3 şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind* mâna împotriva ta şi te prefac într-o pustietate şi într-un pustiu!
 • * Ezec 6:14;
 • 4 Îţi voi preface cetăţile* în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să ştii că Eu sunt Domnul!
 • * Ezec 35:9;
 • 5 Pentru că aveai o ură* veşnică şi ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea** era la culme,
 • * Ezec 25:12; Obad 1:10; ** Ps 137:7; Ezec 21:25; Ezec 21:29; Dan 9:24; Obad 1:11;
 • 6 de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că te voi face sânge şi te va urmări sângele; fiindcă* n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări.
 • * Ps 109:17;
 • 7 Voi preface muntele Seir într-o pustietate şi într-un pustiu şi voi nimici cu desăvârşire din el şi pe cei ce se duc*, şi pe cei ce se întorc.
 • * Jud 5:6; Ezec 29:11;
 • 8 Îi voi umple* munţii cu morţi şi cei ucişi de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale şi în toate puhoaiele tale.
 • * Ezec 31:12; Ezec 32:5;
 • 9 Te voi preface* în nişte pustietăţi veşnice, cetăţile nu-ţi vor mai fi locuite şi veţi şti** că Eu sunt Domnul.
 • * Ier 49:17; Ier 49:18; Ezec 35:4; Ezec 25:13; Mal 1:3; Mal 1:4; ** Ezec 6:7; Ezec 7:4; Ezec 7:9; Ezec 36:11;
 • 10 Pentru că ai zis: ‹Aceste două neamuri şi aceste două ţări vor fi ale mele şi le vom lua* în stăpânire›, măcar că Domnul** era acolo,
 • * Ps 83:4; Ps 83:12; Ezec 36:5; Obad 1:13; ** Ps 48:1; Ps 48:3; Ps 132:13; Ps 132:14; Ezec 48:35;
 • 11 de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Mă voi purta cu tine după mânia* şi urgia pe care le-ai arătat şi tu, în ura ta, împotriva lor şi Mă voi face cunoscut în mijlocul lor, când te voi judeca.
 • * Mat 7:2; Iac 2:13;
 • 12 Vei şti* însă că Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ai rostit împotriva munţilor lui Israel când ai zis: ‹Sunt pustiiţi şi ne sunt daţi ca pradă!›
 • * Ps 9:16; Ezec 6:7;
 • 13 V-aţi fălit astfel împotriva Mea prin vorbirile* voastre şi v-aţi înmulţit cuvintele împotriva Mea: am auzit!»
 • * 1 Sam 2:3; Apoc 13:6;
 • 14 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Când* toată ţara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate!
 • * Isa 65:13; Isa 65:14;
 • 15 Din pricina bucuriei* pe care ai simţit-o că moştenirea casei lui Israel era pustiită, îţi voi face şi ţie la fel. Vei ajunge** o pustietate, munte al Seirului, tu şi tot Edomul, şi se va şti că Eu sunt Domnul.»’
 • * Obad 1:12; Obad 1:15; ** Ezec 35:3; Ezec 35:4;
  Ezechiel, capitolul 35