Ezechiel  


Capitolul 36
 • Aşezarea din nou a lui Israel
 • 1 Tu, fiul omului, proroceşte asupra munţilor* lui Israel şi spune: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului!
 • * Ezec 6:2; Ezec 6:3;
 • 2 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că* vrăjmaşul a zis despre voi: ‹Ha! Ha! Aceste înălţimi** veşnice au ajuns moştenirea noastră!›»’,
 • * Ezec 25:3; Ezec 26:2; ** Deut 32:13; Ezec 35:10;
 • 3 proroceşte şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Da, pentru că din toate părţile au voit să vă pustiască şi să vă înghită, ca să ajungeţi moştenirea altor neamuri, şi pentru că aţi fost* de batjocura şi de ocara popoarelor,
 • * Deut 28:37; 1 Imp 9:7; Plang 2:15; Dan 9:16;
 • 4 de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul munţilor şi dealurilor, râurilor şi văilor, dărâmăturilor pustii şi cetăţilor părăsite, care au ajuns* de prada şi de râsul** celorlalte neamuri dimprejur,
 • * Ezec 34:28; ** Ps 79:4;
 • 5 aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‹Da, în* focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri şi împotriva întregului Edom, care şi-au însuşit** ţara Mea şi s-au bucurat din toată inima lor şi cu tot dispreţul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.›»’
 • * Deut 4:24; Ezec 38:19; ** Ezec 35:10; Ezec 35:12;
 • 6 De aceea, proroceşte despre ţara lui Israel şi spune munţilor şi dealurilor, râurilor şi văilor: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, vorbesc în gelozia şi urgia Mea, pentru că suferiţi ocară* din partea neamurilor!»
 • * Ps 123:3; Ps 123:4; Ezec 34:29; Ezec 36:15;
 • 7 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Îmi ridic* mâna şi jur că neamurile care vă înconjoară îşi vor purta ele însele ocara!
 • * Ezec 20:5;
 • 8 Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple.
 • 9 Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi şi veţi fi lucraţi şi semănaţi.
 • 10 Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile*.
 • * Isa 58:12; Isa 61:4; Ezec 36:33; Amos 9:14;
 • 11 Voi înmulţi* pe voi oamenii şi vitele care vor creşte şi se vor înmulţi; voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte şi vă voi face mai mult bine decât odinioară şi veţi şti** că Eu sunt Domnul.
 • * Ier 31:27; Ier 33:12; ** Ezec 35:9; Ezec 37:6; Ezec 37:13;
 • 12 Voi face să umble pe voi oameni, şi anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpâni* şi tu vei fi moştenirea lor şi nu-i vei mai** nimici.»
 • * Obad 1:17; ** Ier 15:7;
 • 13 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi se zice: ‹Tu*, ţară, ai mâncat oameni, ţi-ai nimicit chiar şi neamul tău›,
 • * Num 13:32;
 • 14 din pricina aceasta de acum încolo nu vei mai mânca oameni şi nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu.
 • 15 «De acum, nu te voi mai face* să auzi batjocurile neamurilor şi nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu.’”
 • * Ezec 34:29;
 • 16 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 17 „Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o* prin purtarea lor şi prin faptele lor; aşa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea** unei femei în timpul necurăţiei ei.
 • * Lev 18:25; Lev 18:27; Lev 18:28; Ier 2:7; ** Lev 15:19;
 • 18 Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui* pe care-l vărsaseră în ţară şi din pricina idolilor cu care o spurcaseră.
 • * Ezec 16:36; Ezec 16:38; Ezec 23:37;
 • 19 I-am risipit* printre neamuri şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am** judecat după purtarea şi faptele lor rele.
 • * Ezec 22:15; ** Ezec 7:3; Ezec 18:30; Ezec 39:24;
 • 20 Când au venit printre neamuri, oriîncotro se duceau, pângăreau* Numele Meu cel sfânt, aşa încât se zicea despre ei: ‘Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.’
 • * Isa 52:5; Rom 2:24;
 • 21 Şi am vrut să scap cinstea Numelui* Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese.
 • * Ezec 20:9; Ezec 20:14;
 • 22 De aceea, spune casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu* celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers.
 • * Ps 106:8;
 • 23 De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul», zice Domnul Dumnezeu, «când voi fi sfinţit* în voi sub ochii lor.
 • * Ezec 20:41; Ezec 28:22;
 • 24 Căci vă voi scoate* dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.
 • * Ezec 34:13; Ezec 37:21;
 • 25 Vă voi stropi* cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi** de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
 • * Isa 52:15; Evr 10:22; ** Ier 33:8;
 • 26 Vă voi* da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
 • * Ier 32:39; Ezec 11:19;
 • 27 Voi pune Duhul* Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.
 • * Ezec 11:19; Ezec 37:14;
 • 28 Veţi locui* în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu** şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.
 • * Ezec 28:25; Ezec 37:25; ** Ier 30:22; Ezec 11:20; Ezec 37:27;
 • 29 Vă voi* izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema** grâul şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi.
 • * Mat 1:21; Rom 11:26; ** Ps 105:16; Ezec 34:29;
 • 30 Voi înmulţi* rodul pomilor şi venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri.
 • * Ezec 34:27;
 • 31 Atunci vă veţi* aduce aminte de purtarea voastră cea rea şi de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.
 • * Ezec 16:61; Ezec 16:63; Lev 26:39; Ezec 6:9; Ezec 20:43;
 • 32 Şi toate aceste lucruri nu* le fac din pricina voastră», zice Domnul Dumnezeu, «să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!»
 • * Deut 9:5; Ezec 36:22;
 • 33 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite şi dărâmăturile* vor fi zidite din nou;
 • * Ezec 36:10;
 • 34 ţara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.
 • 35 Şi se va spune atunci: ‹Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului* şi cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!›
 • * Isa 51:3; Ezec 28:13; Ioel 2:3;
 • 36 Şi neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat şi am sădit ce era pustiit. Eu*, Domnul, am vorbit şi voi şi face.»
 • * Ezec 17:24; Ezec 22:14; Ezec 37:14;
 • 37 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată în ce privinţă Mă voi* lăsa înduplecat de casa lui Israel şi iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi** pe oameni ca pe o turmă de oi.
 • * Ezec 14:3; Ezec 20:3; Ezec 20:31; ** Ezec 36:10;
 • 38 Cetăţile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.»’”
  Ezechiel, capitolul 36