Ezechiel  


Capitolul 37
 • Întoarcerea lui Israel şi unirea celor două împărăţii
 • 1 Mâna* Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul** Domnului şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
 • * Ezec 1:3; ** Ezec 3:14; Ezec 8:3; Ezec 11:24; Luca 4:1;
 • 2 M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.
 • 3 El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu ştii* lucrul acesta!”
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:6; Ioan 5:21; Rom 4:17; 2 Cor 1:9;
 • 4 El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: ‘Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: «Iată că voi face* să intre în voi un duh şi veţi învia!
 • * Ps 104:30; Ezec 37:9;
 • 6 Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi şi veţi învia. Şi veţi şti* că Eu sunt Domnul.»’”
 • * Ezec 6:7; Ezec 35:12; Ioel 2:27; Ioel 3:17;
 • 7 Am prorocit cum mi se poruncise. Şi, pe când proroceam, s-a făcut un vuiet şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele!
 • 8 M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele.
 • 9 El mi-a zis: „Proroceşte şi vorbeşte duhului! Proroceşte, fiul omului, şi zi duhului: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Duhule, vino* din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceştia, ca să învieze!»’”
 • * Ps 104:30; Ezec 37:5;
 • 10 Am prorocit cum mi se poruncise. Şi a intrat* duhul în ei şi au înviat şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.
 • * Apoc 11:11;
 • 11 El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ‘Ni s-au uscat oasele*, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!’
 • * Ps 141:7; Isa 49:14;
 • 12 De aceea, proroceşte şi spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu*, şi vă voi aduce** iarăşi în ţara lui Israel.
 • * Isa 26:19; Osea 13:14; ** Ezec 36:24; Ezec 37:25;
 • 13 Şi veţi şti că Eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!
 • 14 Voi pune Duhul Meu* în voi şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am făcut», zice Domnul.’”
 • * Ezec 36:27;
 • 15 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 16 „Fiul omului, ia* o bucată de lemn şi scrie pe ea: ‘Pentru Iuda şi pentru copiii** lui Israel, care sunt tovarăşii lui.’ Ia apoi o altă bucată de lemn şi scrie pe ea: ‘Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, şi pentru toată casa lui Israel, care este tovarăşa lui.’
 • * Num 17:2; ** 2 Cron 11:12; 2 Cron 11:13; 2 Cron 11:16; 2 Cron 15:9; 2 Cron 30:11; 2 Cron 30:18;
 • 17 După aceea, împreună-le* una cu alta într-o singură bucată, aşa încât să fie una în mâna ta.
 • * Ezec 37:22; Ezec 37:24;
 • 18 Şi, când îţi vor zice copiii poporului tău: ‘Nu vrei* să ne lămureşti ce înseamnă lucrul acesta?’,
 • * Ezec 12:9; Ezec 24:19;
 • 19 să le răspunzi*: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată că voi lua toiagul** de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, şi al seminţiilor lui Israel, care-i sunt tovarăşe, le voi uni cu toiagul lui Iuda şi voi face un singur lemn, aşa că vor fi una în mâna Mea.»’
 • * Zah 10:6; ** Ezec 37:16; Ezec 37:17;
 • 20 Toiegele de lemn pe care vei scrie să le ţii astfel în mâna ta, sub ochii* lor.
 • * Ezec 12:3;
 • 21 Şi să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi lua* pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.
 • * Ezec 36:24;
 • 22 Voi face* din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur** împărat şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.
 • * Isa 11:13; Ier 3:18; Ier 50:4; Osea 1:11; ** Ezec 34:23; Ezec 34:24; Ioan 10:16;
 • 23 Nici nu* se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate** din toate abaterile cu care au păcătuit şi-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul lor.
 • * Ezec 36:25; ** Ezec 36:25;
 • 24 Robul* Meu David va fi împărat peste ei şi toţi vor avea un singur** păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele şi le vor împlini.
 • * Ezec 36:28; Ezec 36:29; Isa 40:11; Ier 23:5; Ier 30:9; Ezec 34:23; Ezec 34:24; Osea 3:5; Luca 1:32; ** Ezec 37:22; Ioan 10:16; Ezec 36:27;
 • 25 Vor locui* iarăşi în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie şi Robul Meu** David va fi voievodul lor în veci.
 • * Ezec 36:28; ** Ezec 37:24; Ioan 12:34; Isa 60:21; Ioel 3:20; Amos 9:15;
 • 26 Voi încheia cu ei un legământ de pace*, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi** şi voi pune Locaşul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
 • * Ps 89:3; Isa 55:3; Ier 32:40; Ezec 34:25; ** Ezec 36:10; Ezec 36:37; 2 Cor 6:16;
 • 27 Locuinţa* Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul** lor şi ei vor fi poporul Meu.
 • * Lev 26:11; Lev 26:12; Ezec 43:7; Ioan 1:14; ** Ezec 11:20; Ezec 14:11; Ezec 36:28;
 • 28 Şi neamurile vor şti* că Eu sunt Domnul, care sfinţeşte** pe Israel, când Locaşul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.»’”
 • * Ezec 36:23; ** Ezec 20:12;
  Ezechiel, capitolul 37