Ezechiel  


Capitolul 38
 • Prorocie împotriva lui Gog
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul* omului, întoarce-te** cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului†† şi Tubalului, şi proroceşte împotriva lui!
 • * Ezec 39:1; ** Ezec 35:2; Ezec 35:3; Apoc 20:8; †† Ezec 32:26;
 • 3 Şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!
 • 4 Te voi* târî şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi** îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză şi care toţi mânuiesc sabia;
 • * 2 Imp 19:28; Ezec 29:4; Ezec 39:2; ** Ezec 23:12;
 • 5 împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif,
 • 6 Gomerul* cu toate oştile lui, ţara Togarmei**, din fundul miazănopţii, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!
 • * Gen 10:2; ** Ezec 27:14;
 • 7 Pregăteşte-te* dar, fii gata, tu şi toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor!
 • * Isa 8:9; Isa 8:10; Ier 46:3; Ier 46:4; Ier 46:14; Ier 51:12;
 • 8 După multe* zile, vei fi** în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii†† lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi liniştiţi în*† locuinţele lor.
 • * Gen 49:1; Deut 4:30; Ezec 38:16; ** Isa 29:6; Ezec 38:12; Ezec 34:13; †† Ezec 36:1; Ezec 36:4; Ezec 36:8; *† Ier 23:6; Ezec 28:26; Ezec 34:25; Ezec 34:28; Ezec 38:11;
 • 9 Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună*, vei fi ca un nor** negru care va acoperi ţara, tu cu toate oştile tale şi multe popoare cu tine.»
 • * Isa 28:2; ** Ier 4:13; Ezec 38:16;
 • 10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte şi vei urzi planuri rele.
 • 11 Vei zice: ‹Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli* peste oamenii aceştia liniştiţi, care stau** fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri şi neavând nici zăvoare, nici porţi!
 • * Ier 49:31; ** Ezec 38:8;
 • 12 Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături* locuite din nou, pe poporul** acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii şi locuieşte în mijlocul pământului.›
 • * Ezec 36:34; Ezec 36:35; ** Ezec 38:8;
 • 13 Seba* şi Dedan**, negustorii din Tars şi toţi puii lor†† de lei îţi vor zice: ‹Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să iei argint şi aur, ca să iei turme şi avuţii şi să faci o pradă mare?›»’
 • * Ezec 27:22; Ezec 27:23; ** Ezec 27:15; Ezec 27:20; Ezec 27:12; †† Ezec 19:3; Ezec 19:5;
 • 14 De aceea, proroceşte, fiul omului, şi spune lui Gog: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Da, în ziua* când poporul Meu Israel va trăi** în linişte, vei porni din ţara ta
 • * Isa 4:1; ** Ezec 38:8;
 • 15 şi vei veni* din fundul miazănopţii, tu** şi multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime şi o puternică oştire!
 • * Ezec 39:2; ** Ezec 38:6;
 • 16 Vei* înainta împotriva poporului Meu Israel ca un nor care va acoperi ţara. În zilele** de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască neamurile când voi fi sfinţit în tine sub ochii lor, Gog!»
 • * Ezec 38:9; ** Ezec 38:8; Exod 14:4; Ezec 36:23; Ezec 39:21;
 • 17 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Nu eşti tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor?
 • 18 În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «Mi se va sui în nări mânia aprinsă.
 • 19 O spun* în gelozia şi în focul mâniei** Mele: ‹În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.
 • * Ezec 36:5; Ezec 36:6; Ezec 39:25; ** Ps 89:46; Hag 2:6; Hag 2:7; Apoc 16:18;
 • 20 Peştii* mării şi păsările cerului vor tremura de Mine şi fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii** se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi şi toate zidurile vor cădea la pământ.›
 • * Osea 4:3; ** Ier 4:24; Naum 1:5; Naum 1:6;
 • 21 Atunci voi chema* groaza** împotriva lui pe toţi munţii Mei», zice Domnul Dumnezeu; «sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.
 • * Ps 105:16; ** Ezec 14:17; Jud 7:22; 1 Sam 14:20; 2 Cron 20:23;
 • 22 Îl voi judeca* prin ciumă** şi sânge, printr-o ploaie năprasnică şi prin pietre de grindinㆆ; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui şi peste popoarele cele multe care vor fi cu el.
 • * Isa 66:16; Ier 25:31; ** Ezec 5:17; Ps 11:6; Isa 29:6; Isa 30:30; †† Ezec 13:11; Apoc 16:21;
 • 23 Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia*, Mă voi face cunoscut** înaintea mulţimii neamurilor şi vor şti că Eu sunt Domnul.»’
 • * Ezec 36:23; ** Ps 9:16; Ezec 37:28; Ezec 38:16; Ezec 39:7;
  Ezechiel, capitolul 38