Ezechiel  


Capitolul 39
 • 1 Fiul omului*, proroceşte acum împotriva lui Gog şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!
 • * Ezec 38:2; Ezec 38:3;
 • 2 Te voi* târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănopţii şi te voi aduce pe munţii lui Israel.
 • * Ezec 38:15;
 • 3 Îţi voi doborî arcul din mâna stângă şi voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă.
 • 4 Vei cădea pe munţii lui Israel, tu* şi toate oştile tale şi popoarele care vor fi cu tine; te** voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, şi fiarelor câmpului.
 • * Ezec 38:21; Ezec 39:17; ** Ezec 33:27;
 • 5 Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu.
 • 6 «Voi pune* foc Magogului şi celor ce locuiesc liniştiţi în** ostroave, ca să ştie că Eu sunt Domnul.
 • * Ezec 38:22; Amos 1:4; ** Ps 72:10;
 • 7 Îmi voi face cunoscut* Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel şi nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească** Numele Meu cel sfânt, ci vor şti neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel!
 • * Ezec 39:22; ** Lev 18:21; Ezec 20:39; Ezec 38:16; Ezec 38:23;
 • 8 Iată* că lucrurile acestea vin şi se întâmplă», zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care** am vorbit.
 • * Apoc 16:17; Apoc 21:6; ** Ezec 38:17;
 • 9 Atunci, locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi, vor arde şi vor da pradă flăcărilor armele, pavezele şi scuturile, arcurile şi săgeţile, lăncile şi suliţele; şi şapte ani vor face focul cu ele.
 • 10 Nu vor lua lemne de pe câmp şi nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui* pe cei ce i-au jefuit şi vor prăda pe cei ce i-au prădat», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Isa 14:2;
 • 11 «În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, şi mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui şi vor numi valea aceasta: Valea mulţimii lui Gog.
 • 12 Şapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curăţească* ţara.
 • * Deut 21:23; Ezec 39:14; Ezec 39:16;
 • 13 Tot poporul ţării îi va îngropa şi i se va duce vestea în ziua când voi fi* proslăvit», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 28:22;
 • 14 «Apoi, vor alege nişte oameni care vor cutreiera neîncetat ţara şi care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să curăţească* ţara; după şapte luni, vor începe să cerceteze.
 • * Ezec 39:12;
 • 15 Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera şi, când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până îl vor îngropa groparii în Valea mulţimii lui Gog.
 • 16 Tot acolo va mai fi şi o cetate numită Hamona (Mulţime). Aşa vor* curăţi ţara.»’
 • * Ezec 39:12;
 • 17 Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Spune* păsărilor de orice soi şi tuturor fiarelor câmpului: «Adunaţi-vă** şi veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne şi beţi sânge,
 • * Apoc 19:17; ** Isa 18:6; Isa 34:6; Ier 12:9; Tef 1:7; Ezec 39:4;
 • 18 mâncaţi* carnea vitejilor şi beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrăşaţi** din Basan!
 • * Apoc 19:18; ** Deut 32:14; Ps 22:12;
 • 19 Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura şi beţi sânge până vă veţi îmbăta din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi!
 • 20 Săturaţi-vă* la masa Mea de carnea cailor şi a călăreţilor, de carnea vitejilor** şi a tuturor oamenilor de război», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ps 76:6; Ezec 38:4; ** Apoc 19:18;
 • 21 «Îmi voi* arăta slava între neamuri, şi toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face şi pedepsele cu care îi va lovi mâna** Mea.
 • * Ezec 38:16; Ezec 38:23; ** Exod 7:4;
 • 22 Cei din casa lui Israel vor şti* că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea şi de atunci înainte.
 • * Ezec 39:7; Ezec 39:28;
 • 23 Şi neamurile* vor cunoaşte că, din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârşite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns** Faţa Mea şi i-am dat în mâinile vrăjmaşilor lor, ca să piară toţi ucişi de sabie.
 • * Ezec 36:18-20; Ezec 36:23; ** Deut 31:17; Isa 59:2; Lev 26:25;
 • 24 Le-am făcut după necurăţiile* lor şi după fărădelegile lor şi le-am ascuns Faţa Mea.»’
 • * Ezec 36:19;
 • 25 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Acum* voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată** casa lui Israel şi voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt.
 • * Ier 30:3; Ier 30:18; Ezec 34:13; Ezec 36:24; ** Ezec 20:40; Osea 1:11;
 • 26 Atunci îşi vor uita* ocara şi toate fărădelegile pe care le-au săvârşit împotriva Mea când locuiau** liniştiţi în ţara lor şi când nu-i tulbura nimeni.
 • * Dan 9:16; ** Lev 26:5; Lev 26:6;
 • 27 Când îi voi aduce* înapoi dintre popoare şi îi voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit** de ei înaintea multor neamuri.
 • * Ezec 28:25; Ezec 28:26; ** Ezec 36:23; Ezec 36:24; Ezec 38:16;
 • 28 Şi vor şti* că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo
 • * Ezec 34:30; Ezec 39:22;
 • 29 şi nu le* voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna** Duhul Meu pentru casa lui Israel’, zice Domnul Dumnezeu.”
 • * Isa 54:8; ** Ioel 2:28; Zah 12:10; Fapte 2:17;
  Ezechiel, capitolul 39