Ezechiel  


Capitolul 4
 • Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului
 • 1 Şi tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta şi sapă pe ea cetatea Ierusalimului.
 • 2 Înfăţişeaz-o împresurată, zideşte întărituri în jurul ei, înconjoar-o cu un şanţ de apărare, pune tabere de ostaşi împrejurul ei şi ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur.
 • 3 Ia o tigaie de fier şi pune-o ca un zid de fier între tine şi cetate; îndreaptă-ţi faţa împotriva ei, ca să fie împresurată şi s-o strâmtorezi. Aceasta* să fie un semn pentru casa lui Israel!
 • * Ezec 12:6; Ezec 12:11; Ezec 24:24; Ezec 24:27;
 • 4 Apoi culcă-te pe coasta stângă şi pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor.
 • 5 Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume trei sute nouăzeci de zile în care* să porţi nelegiuirea casei lui Israel.
 • * Num 14:34;
 • 6 După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an.
 • 7 Apoi întoarce-ţi faţa şi braţul dezgolit spre Ierusalimul împresurat şi proroceşte împotriva lui.
 • 8 Şi iată, voi pune* funii peste tine, ca să nu poţi să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării tale.
 • * Ezec 3:25;
 • 9 Ia-ţi şi grâu, orz, bob, linte, mei şi alac, pune-le într-un vas şi fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele.
 • 10 Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul, şi anume câte douăzeci de sicli pe zi; să mănânci din ea din când în când.
 • 11 Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, şi anume câte o şesime de hin; vei bea din ea din când în când.
 • 12 Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în faţa lor cu balegă de om.”
 • 13 Şi Domnul a zis: „Aşa* îşi vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni.”
 • * Osea 9:3;
 • 14 Eu am zis: „Ah*, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinereţea mea şi până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort** sau sfâşiat şi nicio carne necurată n-a intrat în gura mea.”
 • * Fapte 10:14; ** Exod 22:31; Lev 11:40; Lev 17:15; Deut 14:3; Isa 65:4;
 • 15 El mi-a răspuns: „Ei bine, iată că îţi dau balegă de bou, în loc de balegă omenească, şi-ţi vei face pâinea pe ea.”
 • 16 El mi-a mai zis: „Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii* la Ierusalim, aşa că vor mânca pâine cu cântarul** şi cu necaz şi vor bea apă cu măsură şi cu groază.
 • * Lev 26:26; Ps 105:16; Isa 3:1; Ezec 5:16; Ezec 14:13; ** Ezec 4:10; Ezec 12:19; Ezec 4:11;
 • 17 Vor duce lipsă de pâine şi de apă, se vor uimi unii de alţii şi se vor sfârşi* din pricina nelegiuirii lor.
 • * Lev 26:39; Ezec 24:23;
  Ezechiel, capitolul 4