Ezechiel  


Capitolul 43
 • 1 M-a dus la poartă, la poarta dinspre* răsărit.
 • * Ezec 10:19; Ezec 44:1; Ezec 46:1;
 • 2 Şi iată* că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul** Său era ca urletul unor ape mari şi pământul strălucea de slava Sa.
 • * Ezec 11:23; ** Ezec 1:24; Apoc 1:15; Apoc 14:2; Apoc 19:1; Apoc 19:6; Ezec 10:4; Apoc 18:1;
 • 3 Vedenia aceasta semăna* cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc** cetatea şi vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Şi am căzut cu faţa la pământ.
 • * Ezec 1:4; Ezec 1:28; Ezec 8:4; ** Ier 1:10; Ezec 1:3; Ezec 3:23;
 • 4 Slava* Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit.
 • * Ezec 10:19; Ezec 44:2;
 • 5 Atunci, Duhul* m-a răpit şi m-a dus în curtea dinăuntru. Şi casa era plină de slava Domnului!
 • * Ezec 3:12; Ezec 3:14; Ezec 8:3; 1 Imp 8:10; 1 Imp 8:11; Ezec 44:4;
 • 6 Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă şi un om* stătea lângă mine.
 • * Ezec 40:3;
 • 7 El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul* scaunului Meu de domnie, locul** unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veşnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel şi împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări†† Numele Meu cel sfânt prin curviile lor şi prin trupurile*† moarte ale împăraţilor lor la moartea lor
 • * Ps 99:1; ** 1 Cron 28:2; Ps 99:5; Exod 29:45; Ps 68:16; Ps 132:14; Ioel 3:17; Ioan 1:14; 2 Cor 6:16; †† Ezec 39:7; *† Lev 26:30; Ier 16:18;
 • 8 ca atunci când îşi puneau pragul* lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei şi nu era decât un zid între Mine şi ei. Aşa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârşit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea.
 • * 2 Imp 16:14; 2 Imp 21:4; 2 Imp 21:5; 2 Imp 21:7; Ezec 8:3; Ezec 23:39; Ezec 44:7;
 • 9 Acum vor depărta de la Mine curviile lor şi trupurile moarte* ale împăraţilor lor şi voi** locui veşnic în mijlocul lor.
 • * Ezec 43:7; ** Ezec 43:7;
 • 10 Tu însă, fiul omului, arată* Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul şi să roşească de nelegiuirile lor.
 • * Ezec 40:4;
 • 11 Dacă vor roşi de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieşirile şi intrările ei, toate planurile şi toate legile ei; zugrăveşte-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei şi toate orânduirile ei şi să facă întocmai după ele.
 • 12 Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui*, tot locul pe care-l va cuprinde ea este preasfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei.
 • * Ezec 40:2;
 • 13 Iată măsurile altarului în coţi; fiecare cot* era cu o palmă mai lung decât cotul obişnuit. Temelia era înaltă de un cot şi lată de un cot, şi pervazul dimprejur avea o lăţime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului.
 • * Ezec 40:5; Ezec 41:8;
 • 14 De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coţi şi o lăţime de un cot; şi de la pervazul cel mic până la cel mare, erau patru coţi şi un cot lăţime.
 • 15 Altarul avea o vatră de patru coţi şi din vatra altarului se înălţau patru coarne.
 • 16 Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coţi, o lăţime de doisprezece coţi şi cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat.
 • 17 Pervazul avea paisprezece coţi lungime pe paisprezece coţi lăţime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur şi treptele* erau îndreptate spre răsărit.”
 • * Exod 20:26;
 • 18 El mi-a zis: „Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot şi să stropească* sângele.
 • * Lev 1:5;
 • 19 Să dai preoţilor*, leviţilor care sunt din sămânţa lui Ţadoc şi care se apropie de Mine ca să-Mi slujească’, zice Domnul Dumnezeu, ‘un viţel** pentru jertfa de ispăşire.
 • * Ezec 44:15; ** Exod 29:10; Exod 29:12; Lev 8:14; Lev 8:15; Ezec 45:18; Ezec 45:19;
 • 20 Să iei din sângele lui şi să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului şi marginea care-l înconjoară; să curăţeşti astfel altarul şi să faci ispăşire pentru el.
 • 21 Să iei viţelul pentru ispăşire şi să-l ardă* într-un loc anume lângă casă, afară** din Sfântul Locaş.
 • * Exod 29:14; ** Evr 13:11;
 • 22 În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispăşire un ţap fără cusur, ca să curăţească altarul cum l-au curăţit cu viţelul.
 • 23 După ce vei isprăvi de făcut ispăşirea, să aduci un viţel fără cusur şi un berbec din turmă fără cusur.
 • 24 Să-i aduci înaintea Domnului; preoţii* să-i presare cu sare şi să-i aducă Domnului ca ardere-de-tot.
 • * Lev 2:13;
 • 25 Timp de şapte* zile, să jertfeşti în fiecare zi un ţap ca jertfă de ispăşire; să jertfească şi un viţel şi un berbec din turmă, amândoi fără cusur.
 • * Exod 29:35; Exod 29:36; Lev 8:23;
 • 26 Timp de şapte zile, vor face ispăşirea şi curăţirea altarului şi-l vor sfinţi astfel.
 • 27 După ce* se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoţii să aducă pe altar arderile-de-tot şi jertfele voastre de mulţumire. Şi vă voi** fi binevoitor’, zice Domnul Dumnezeu.”
 • * Lev 9:1; ** Iov 42:8; Ezec 20:40; Ezec 20:41; Rom 12:1; 1 Pet 2:5;
  Ezechiel, capitolul 43