Ezechiel  


Capitolul 44
 • 1 M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaş, dinspre* răsărit. Dar era închisă.
 • * Ezec 43:1;
 • 2 Şi Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide şi nimeni nu va trece pe ea, căci* Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă!
 • * Ezec 43:4;
 • 3 În ce priveşte pe voievod, voievodul va putea să şadă sub ea, ca să mănânce* pâinea de jertfă înaintea Domnului. El** va intra pe drumul care dă în tinda porţii şi va ieşi pe acelaşi drum.”
 • * Gen 31:54; 1 Cor 10:18; ** Ezec 46:2; Ezec 46:8;
 • 4 M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am uitat şi iată* că slava Domnului umplea Casa Domnului! Şi am căzut** cu faţa la pământ.
 • * Ezec 3:23; Ezec 43:5; ** Ezec 1:28;
 • 5 Domnul mi-a zis: „Fiul omului*, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi şi ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului şi cu privire la toate legile ei; priveşte cu băgare de seamă intrarea casei şi toate ieşirile Sfântului Locaş!
 • * Ezec 40:4;
 • 6 Şi spune celor îndărătnici*, casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Ajungă-vă** toate urâciunile voastre, casa lui Israel!
 • * Ezec 2:5; ** Ezec 45:9; 1 Pet 4:3;
 • 7 Aţi băgat* în Locaşul Meu cel Sfânt nişte străini** cu inima netăiată împrejur şi cu carnea netăiată împrejur ca să-Mi spurce casa; aţi adus pâinea Mea††, grăsimea*† şi sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre şi aţi rupt astfel legământul Meu.
 • * Ezec 43:8; Ezec 44:9; Fapte 21:28; ** Lev 22:25; Lev 26:41; Deut 10:16; Fapte 7:51; †† Lev 21:6; Lev 21:8; Lev 21:17; Lev 21:21; *† Lev 3:16; Lev 17:11;
 • 8 N-aţi păzit* ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-aţi pus în locul vostru, ca să facă slujbă în Locaşul Meu cel Sfânt.»
 • * Lev 22:2;
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Niciun străin* netăiat împrejur cu inima şi netăiat împrejur cu trupul să nu intre în Locaşul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel.
 • * Ezec 44:7;
 • 10 Mai mult, leviţii* care s-au depărtat de Mine când se rătăcea Israel şi se abătea de la Mine ca să-şi urmeze idolii vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor:
 • * 2 Imp 23:8; 2 Cron 29:4; 2 Cron 29:5; Ezec 48:11;
 • 11 ei vor fi în Locaşul Meu cel Sfânt ca slugi, vor păzi* porţile casei şi vor face slujbă în casă; vor junghia** pentru popor vitele rânduite pentru arderile-de-tot şi pentru celelalte jertfe şi vor sta înaintea lui ca să-i slujească.
 • * 1 Cron 26:1; ** 2 Cron 29:34; Num 16:9;
 • 12 Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui şi au făcut* să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna** asupra lor», zice Domnul Dumnezeu, «ca să-şi poarte pedeapsa nelegiuirii lor.
 • * Isa 9:16; Mal 2:8; ** Ps 106:26;
 • 13 Nu se vor* apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele preasfinte, ci vor purta** pedeapsa ruşinii lor şi urâciunilor pe care le-au săvârşit.
 • * Num 18:3; 2 Imp 23:9; ** Ezec 32:30; Ezec 36:7;
 • 14 Totuşi le voi da paza* casei, îi voi întrebuinţa la toată slujba ei şi la tot ce trebuie făcut în ea.
 • * Num 18:4; 1 Cron 23:28; 1 Cron 23:32;
 • 15 Dar* preoţii, leviţii, fiii** lui Ţadoc, care au păzit slujba Locaşului Meu celui Sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească şi vor sta†† înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime*† şi sânge», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 40:46; Ezec 43:19; ** 1 Sam 2:35; Ezec 44:10; †† Deut 10:8; *† Ezec 44:7;
 • 16 «Ei vor intra în Locaşul Meu cel Sfânt, se vor apropia de masa* Mea ca să-Mi slujească şi vor fi în slujba Mea.
 • * Ezec 41:22;
 • 17 Când vor trece pe porţile curţii dinăuntru, se vor îmbrăca* în haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porţile curţii dinăuntru şi în casă.
 • * Exod 28:39; Exod 28:40; Exod 28:43; Exod 39:27; Exod 39:28;
 • 18 Vor avea pe cap* şi scufii de in şi izmene de in pe coapsele lor, nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea,
 • * Exod 28:40; Exod 28:42; Exod 39:28;
 • 19 iar când vor ieşi să se ducă în curtea de afară, la popor, vor lepăda veşmintele* cu care fac slujba şi le vor pune în odăile Sfântului Locaş; se vor îmbrăca în altele ca să nu sfinţească poporul cu veşmintele lor.
 • * Ezec 42:14; Ezec 46:20; Exod 29:37; Exod 30:29; Lev 6:27; Mat 23:17; Mat 23:19;
 • 20 Nu-şi* vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci va trebui să-şi taie părul.
 • * Lev 21:5;
 • 21 Niciun preot* nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru.
 • * Lev 10:9;
 • 22 Nu vor lua de nevastă nicio văduvă*, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel, totuşi vor putea să ia şi pe văduva unui preot.
 • * Lev 21:7; Lev 21:13; Lev 21:14;
 • 23 Vor* învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat.
 • * Lev 10:10; Lev 10:11; Ezec 22:26; Mal 2:7;
 • 24 Vor judeca în neînţelegeri* şi vor hotărî după legile Mele. Vor păzi, de asemenea, legile şi poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele şi vor sfinţi** Sabatele Mele.
 • * Deut 17:8; 2 Cron 19:8; 2 Cron 19:10; ** Ezec 22:26;
 • 25 Un preot nu se va duce la un* mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate şi pentru o soră care nu era măritată.
 • * Lev 21:1;
 • 26 După curăţire*, i se vor număra şapte zile.
 • * Num 6:10; Num 19:11;
 • 27 În ziua când va intra în Locaşul Meu cel Sfânt, în curtea* dinăuntru, ca să facă slujba în Sfântul Locaş, îşi va aduce** jertfa de ispăşire», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 44:17; ** Lev 4:3;
 • 28 «Iată moştenirea pe care o vor avea: Eu voi fi* moştenirea lor. Să nu le daţi nicio moşie în Israel: Eu voi fi moşia lor!
 • * Num 18:20; Deut 10:9; Deut 18:1; Deut 18:2; Ios 13:14; Ios 13:33;
 • 29 Dar se vor hrăni* cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispăşire şi de vină şi tot ce va fi închinat** Domnului prin făgăduinţă în Israel va fi al lor.
 • * Lev 6:18; Lev 6:29; Lev 7:6; ** Lev 27:21; Lev 27:28; Num 18:14;
 • 30 Cele mai bune* din cele dintâi roade de orice fel şi partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veţi aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor şi pârga** făinii voastre, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră.
 • * Exod 13:2; Exod 22:29; Exod 22:30; Exod 23:19; Num 3:13; Num 18:12; Num 18:13; ** Num 15:20; Neem 10:37; Prov 3:9; Prov 3:10; Mal 3:10;
 • 31 Preoţii însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moartă* ori sfâşiată de fiară.
 • * Exod 22:31; Lev 22:8;
  Ezechiel, capitolul 44