Ezechiel  


Capitolul 45
 • 1 Când veţi împărţi* ţara ca moştenire prin sorţi, să ridicaţi** ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din ţară, lungă de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei.
 • * Ezec 47:22; ** Ezec 48:8;
 • 2 Din bucata aceasta veţi lua pentru Sfântul Locaş cinci sute* de coţi în lung şi cinci sute de coţi în lat, în patru laturi, şi cincizeci de coţi ca loc slobod de jur împrejur.
 • * Ezec 42:20;
 • 3 Din această întindere să măsori o bucată lungă de douăzeci şi cinci de mii şi lată de zece mii pentru* Sfântul Locaş, pentru Locul Preasfânt.
 • * Ezec 48:10;
 • 4 Aceasta* este partea sfântă din ţară: ea va fi a preoţilor care fac slujba în Sfântul Locaş, care se apropie de Domnul să-I slujească; acolo vor fi casele lor şi acesta va fi un loc sfânt pentru Locaşul cel Sfânt.
 • * Ezec 45:1; Ezec 48:10;
 • 5 Leviţilor care slujesc în casă să li se dea în stăpânire un ţinut de douăzeci şi cinci de mii* de coţi în lung şi zece mii în lat, pentru cetăţile în care vor locui, împreună cu douăzeci de odăi**.
 • * Ezec 48:13; ** Ezec 40:17;
 • 6 Să daţi* şi cetăţii o moşie de cinci mii de coţi în lat şi douăzeci şi cinci de mii în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru Sfântul Locaş; aceasta va fi pentru toată casa lui Israel.
 • * Ezec 48:15;
 • 7 Pentru domnitor* veţi deosebi un loc lângă cele două laturi ale părţii sfinte şi ale moşiei cetăţii, de-a lungul părţii sfinte şi de-a lungul moşiei cetăţii, la apus de partea de apus şi la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părţi, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit.
 • * Ezec 48:21;
 • 8 Acesta va fi pământul lui, moşia lui în Israel, şi domnitorii* Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărţi casei lui Israel cealaltă parte a ţării, după seminţiile ei.»
 • * Ier 22:17; Ezec 22:27; Ezec 46:18;
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Destul*, domnitori ai lui Israel! Încetaţi** cu silnicia şi răpirile, faceţi judecată şi dreptate! Înlăturaţi stoarcerile voastre de la poporul Meu», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 44:6; ** Ier 22:3;
 • 10 «Să aveţi cumpene* drepte, o efă dreaptă şi un bat drept.
 • * Lev 19:35; Lev 19:36; Prov 11:1;
 • 11 Efa şi batul să aibă aceeaşi măsură; batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer şi efa, a zecea parte dintr-un omer; măsura lor se va potrivi după omer.
 • 12 Siclul* să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli!
 • * Exod 30:13; Lev 27:25; Num 3:47;
 • 13 Iată darul de mâncare pe care-l veţi ridica: a şasea parte dintr-o efă la un omer de grâu şi a şasea parte din efă la un omer de orz.
 • 14 Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veţi datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece baţi, căci zece baţi fac un omer.
 • 15 O oaie dintr-o turmă de două sute de oi din toate seminţiile lui Israel să fie dată ca dar de mâncare, ardere-de-tot şi jertfă de mulţumire, pentru ca să slujească drept jertfă* de ispăşire», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Lev 1:4;
 • 16 «Tot poporul din ţară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel.
 • 17 Domnitorul va fi dator să dea arderile-de-tot, darurile de mâncare şi jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispăşitoare, de darul de mâncare, de arderea-de-tot şi de jertfa de mulţumire, ca să se facă ispăşire pentru casa lui Israel.»
 • 18 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «În cea dintâi zi a lunii întâi, vei lua un viţel fără cusur şi vei face ispăşire* pentru Sfântul Locaş.
 • * Lev 16:16;
 • 19 Preotul* va lua din sângele jertfei ispăşitoare şi va pune pe uşorii casei, pe cele patru colţuri ale pervazului altarului şi pe uşorii porţii curţii dinăuntru.
 • * Ezec 43:20;
 • 20 Tot aşa vei face şi în ziua întâi a lunii a şaptea, în ziua întâi a lunii* noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechibzuinţă; şi astfel veţi curăţi casa.
 • * Lev 4:27;
 • 21 În ziua a paisprezecea a lunii întâi*, veţi prăznui Paştele. Sărbătoarea va ţine şapte zile, timp în care se vor mânca azimi.
 • * Exod 12:18; Lev 23:5; Lev 23:6; Num 9:2; Num 9:3; Num 28:16; Num 28:17; Deut 16:1;
 • 22 Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el şi pentru tot poporul ţării, un viţel* ca jertfă de ispăşire.
 • * Lev 4:14;
 • 23 În timpul celor şapte* zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere-de-tot Domnului şapte viţei şi şapte berbeci fără cusur în fiecare** din cele şapte zile şi un ţap ca jertfă de ispăşire în fiecare zi.
 • * Lev 23:8; ** Num 28:15; Num 28:22; Num 28:30; Num 29:5;
 • 24 Va adăuga* şi darul de mâncare: câte o efă de fiecare viţel şi o efă de fiecare berbec, cu câte un hin de untdelemn de efă.
 • * Ezec 46:5; Ezec 46:7;
 • 25 În ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea, la sărbătoare*, va aduce timp de şapte zile aceleaşi jertfe de ispăşire, aceleaşi arderi-de-tot şi acelaşi dar de mâncare împreună cu untdelemnul.»
 • * Lev 23:34; Num 29:12; Deut 16:13;
  Ezechiel, capitolul 45