Ezechiel  


Capitolul 46
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Poarta curţii dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele şase zile de lucru, dar se va deschide în ziua Sabatului şi va fi deschisă şi în ziua lunii noi.
 • 2 Domnitorul* va intra pe drumul care dă în tinda porţii de afară şi va sta lângă uşorii porţii. Apoi, preoţii vor aduce arderea-de-tot şi jertfele lui de mulţumire. El se va închina pe pragul porţii, apoi va ieşi iarăşi afară şi poarta nu se va închide până seara.
 • * Ezec 44:3; Ezec 46:8;
 • 3 Poporul ţării se va închina şi el înaintea Domnului la intrarea acestei porţi în zilele de Sabat şi la lunile noi.
 • 4 Arderea-de-tot pe care o va aduce Domnului domnitorul* în ziua Sabatului va fi de şase miei fără cusur şi un berbec fără cusur,
 • * Ezec 45:17;
 • 5 iar darul* lui de mâncare va fi o efă de berbec şi un dar de bunăvoie pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă.
 • * Ezec 45:24; Ezec 46:7; Ezec 46:11;
 • 6 În ziua lunii noi va da un viţel fără cusur, şase miei şi un berbec, toţi fără cusur.
 • 7 Şi darul lui de mâncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec şi cât va voi pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă.
 • 8 Când va intra, domnitorul* va intra pe drumul din tinda porţii şi va ieşi pe acelaşi drum.
 • * Ezec 46:2;
 • 9 Dar, când va veni poporul ţării înaintea* Domnului la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miazănoapte ca să se închine va ieşi pe poarta de miazăzi, iar cel ce va intra pe poarta de miazăzi va ieşi pe poarta de miazănoapte; nu trebuie să se întoarcă pe aceeaşi poartă pe care vor intra, ci vor ieşi drept înainte pe cealaltă.
 • * Exod 23:14-17; Deut 16:16;
 • 10 Domnitorul va intra cu ei când vor intra şi vor ieşi împreună când vor ieşi.
 • 11 La sărbători şi la praznice, darul* de mâncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec şi cât va voi pentru miei, împreună cu un hin de untdelemn de fiecare efă.
 • * Ezec 46:5;
 • 12 Dacă însă domnitorul aduce Domnului o ardere-de-tot de bunăvoie sau o jertfă de mulţumire de bunăvoie, îi vor deschide* poarta dinspre răsărit şi el îşi va aduce arderea-de-tot şi jertfa de mulţumire aşa cum le aduce în ziua Sabatului; apoi va ieşi afară şi, după ce va ieşi, vor închide iarăşi poarta.
 • * Ezec 44:3; Ezec 46:2;
 • 13 În fiecare zi vei aduce* Domnului ca ardere-de-tot un miel de un an fără cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineaţă.
 • * Exod 29:38; Num 28:3;
 • 14 Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineaţă, a şasea parte dintr-o efă şi a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului; aceasta este o lege veşnică, pentru totdeauna!
 • 15 În fiecare dimineaţă vor aduce astfel mielul şi darul de mâncare împreună cu untdelemnul, ca o ardere-de-tot veşnică.»
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Dacă domnitorul dă unuia din fiii săi un dar luat din moştenirea sa, darul acesta va rămâne al fiilor săi, ca moşia lor prin drept de moştenire.
 • 17 Dar, dacă dă unuia din slujitorii lui un dar luat din moştenirea lui, darul acela va fi al lui până în anul slobozeniei*, apoi se va întoarce înapoi domnitorului; numai fiii lui vor stăpâni ce le va da din moştenirea lui.
 • * Lev 25:10;
 • 18 Domnitorul* nu va lua nimic din moştenirea poporului, nu-l va despuia de moşiile lui. Ci, ce va da de moştenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca niciunul din poporul Meu să nu fie îndepărtat din moşia lui!»’”
 • * Ezec 45:8;
 • 19 M-a dus, pe intrarea de lângă poartă, în odăile sfinte rânduite preoţilor şi care se află spre miazănoapte. Şi iată că în fund era un loc, înspre apus.
 • 20 El mi-a zis: „Acesta este locul unde vor fierbe* preoţii carnea de la jertfele pentru vină şi pentru ispăşire şi unde vor coace** darurile de mâncare, ca să se ferească să le ducă în curtea de afară şi să sfinţească astfel poporul prin ele.”
 • * 2 Cron 35:13; ** Lev 2:4; Lev 2:5; Lev 2:7; Ezec 44:19;
 • 21 M-a dus apoi în curtea de afară şi m-a făcut să trec pe lângă cele patru colţuri ale curţii. Şi iată că era o curte la fiecare colţ al curţii.
 • 22 Şi în cele patru colţuri ale curţii erau nişte curţi despărţite, lungi de patruzeci de coţi şi late de treizeci; câteşipatru aveau aceeaşi măsură şi erau în colţuri.
 • 23 Câteşipatru erau înconjurate cu un zid şi la picioarele zidului de jur împrejur erau nişte vetre pentru gătit.
 • 24 El mi-a zis: „Acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe* slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor.”
 • * Ezec 46:20;
  Ezechiel, capitolul 46