Ezechiel  


Capitolul 47
 • 1 M-a adus înapoi la uşa casei. Şi iată că ieşea apă* de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci faţa casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului.
 • * Ioel 3:18; Zah 13:1; Zah 14:8; Apoc 22:1;
 • 2 M-a scos pe poarta de miazănoapte şi m-a făcut să ocolesc pe dinafară până la poarta de răsărit. Şi iată că apa curgea din partea dreaptă.
 • 3 Când a înaintat omul* acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi şi m-a trecut prin apă; apa îmi venea până la glezne.
 • * Ezec 40:3;
 • 4 A mai măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a pus să trec prin apă, şi apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a trecut prin ea, şi apa îmi venea până la şolduri.
 • 5 A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă, încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece.
 • 6 El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Şi m-a luat şi m-a adus înapoi pe malul râului.
 • 7 Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci* pe amândouă părţile.
 • * Ezec 47:12; Apoc 22:2;
 • 8 El mi-a zis: „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în câmpie şi se varsă în mare şi, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca.
 • 9 Orice făptură vie, care se mişcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul şi vor fi o mulţime de peşti; căci, pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase şi, pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă.
 • 10 Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi până la En-Eglaim, şi vor întinde mrejele; vor fi peşti de felurite soiuri, ca peştii Mării* celei Mari, şi vor fi foarte mulţi.
 • * Num 34:6; Ios 23:4; Ezec 48:28;
 • 11 Mlaştinile şi gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării.
 • 12 Dar, lângă* râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza** lor nu se va veşteji şi roadele lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană şi frunzele lor, ca leac.”
 • * Ezec 47:7; ** Iov 8:16; Ps 1:3; Ier 17:8; Apoc 22:2;
 • 13 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif* va avea două părţi.
 • * Gen 48:5; 1 Cron 5:1; Ezec 48:4; Ezec 48:5;
 • 14 O veţi stăpâni unul ca şi altul, cum am jurat cu mâna* ridicată că o voi da părinţilor voştri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţeală ca moştenire**.
 • * Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:7; Gen 17:8; Gen 26:3; Gen 28:13; Ezec 20:5; Ezec 20:6; Ezec 20:28; Ezec 20:42; ** Ezec 48:29;
 • 15 Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul* Hetlonului până la Ţedad**,
 • * Ezec 48:1; ** Num 34:8;
 • 16 Humat*, Berota**, Sibraim, între hotarul Damascului şi hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului.
 • * Num 34:8; ** 2 Sam 8:8;
 • 17 Astfel, hotarul va fi de la mare până la Haţar-Enon* şi, la miazănoapte de el, hotarul Damascului, Ţafonului şi hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte.
 • * Num 34:9; Ezec 48:1;
 • 18 În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad şi ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte până la marea de răsărit, şi anume până la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.
 • 19 Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar până la apele Meriba*, de la Cades până la pârâul Egiptului şi până la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi.
 • * Num 20:13; Deut 32:51; Ps 81:7; Ezec 48:28;
 • 20 Hotarul de apus va fi Marea cea Mare până la locul unde apucă spre Hamat; acesta va fi hotarul de apus.
 • 21 Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel.
 • 22 O veţi împărţi însă ca moştenire prin sorţi între voi şi între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini* care vor naşte copii în mijlocul vostru. Pe aceştia îi veţi privi ca pe nişte băştinaşi** între copiii lui Israel. Ei să aibă moştenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel.
 • * Efes 3:6; Apoc 7:9; Apoc 7:10; ** Rom 10:12; Gal 3:28; Col 3:11;
 • 23 Străinului îi veţi da moştenirea lui în seminţia în care va locui”, zice Domnul Dumnezeu.
  Ezechiel, capitolul 47