Ezechiel  


Capitolul 5
 • 1 Şi tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras şi trece-o* peste cap şi barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit şi împarte părul.
 • * Lev 21:5; Isa 7:20; Ezec 44:20;
 • 2 O treime* din el arde-o în foc, în mijlocul cetăţii**, când se vor împlini zilele împresurării; o treime ia-o şi taie-o cu sabia de jur împrejurul cetăţii; iar o treime risipeşte-o în vânt, căci voi trage sabia după ei.
 • * Ezec 5:12; ** Ezec 4:1; Ezec 4:8; Ezec 4:9;
 • 3 Totuşi* ia vreo câţiva peri şi strânge-i în poalele hainei tale.
 • * Ier 40:6; Ier 52:16;
 • 4 Din aceştia să mai iei iarăşi vreo câţiva*, să-i arunci în foc şi să-i arzi în foc. Din ei va ieşi un foc împotriva întregii case a lui Israel.
 • * Ier 41:1; Ier 41:2; Ier 44:14;
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor şi de jur împrejurul lui sunt ţări.
 • 6 Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor şi poruncilor Mele şi s-a făcut mai vinovat decât neamurile şi ţările de primprejur, căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.’
 • 7 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că aţi fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-aţi urmat poruncile Mele şi n-aţi împlinit legile Mele şi n-aţi lucrat nici măcar după* legile neamurilor care vă înconjoară,
 • * Ier 2:10; Ier 2:11; Ezec 16:47;
 • 8 din pricina aceasta, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine şi voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecăţile Mele, sub ochii neamurilor.
 • 9 Din pricina tuturor urâciunilor tale, îţi voi face* ce n-am făcut niciodată şi nici nu voi mai face vreodată.
 • * Plang 4:6; Dan 9:12; Amos 3:2;
 • 10 De aceea, părinţii vor mânca* pe copiii lor în mijlocul tău şi copiii vor mânca pe părinţii lor; Îmi voi împlini judecăţile împotriva ta şi voi risipi** în toate vânturile pe toţi cei ce vor mai rămâne din tine.»
 • * Lev 26:29; Deut 28:53; 2 Imp 6:29; Ier 19:9; Plang 2:20; Plang 4:10; ** Lev 26:33; Deut 28:64; Ezec 5:12; Ezec 12:14; Zah 2:6;
 • 11 De aceea, pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘pentru că Mi-ai pângărit* Locaşul Meu cel Sfânt cu toţi idolii şi toate urâciunile** tale, şi Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu va fi fără milă şi nu Mă voi îndura.
 • * 2 Cron 36:14; Ezec 7:20; Ezec 8:5; Ezec 23:38; ** Ezec 11:21; Ezec 7:4; Ezec 7:9; Ezec 8:18; Ezec 9:10;
 • 12 O treime* din locuitorii tăi va muri de ciumă şi va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău şi o treime o voi risipi** în toate vânturile şi voi scoate sabia după ei.
 • * Ezec 5:2; Ier 15:2; Ier 21:9; Ezec 6:12; ** Ier 9:16; Ezec 5:2; Ezec 5:10; Ezec 6:8; Lev 26:33; Ezec 5:2; Ezec 12:14;
 • 13 Îmi voi potoli* astfel mânia, Îmi voi domoli** astfel urgia cu ei şi Mă voi răzbuna ca să ştie†† că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-Mi urgia peste ei.
 • * Plang 4:11; Ezec 6:12; Ezec 7:8; ** Ezec 21:17; Deut 32:36; Isa 1:24; †† Ezec 36:6; Ezec 38:19;
 • 14 Te voi preface* într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor.
 • * Lev 26:31; Lev 26:32; Neem 2:17;
 • 15 Vei ajunge de ocară* şi de ruşine, vei fi o pildă şi o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecăţile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie şi cu** pedepse aspre – Eu, Domnul, o spun – când voi arunca împotriva lor săgeţile nimicitoare ale foametei, care dau moartea şi pe care le voi trimite să vă nimicească.
 • * Deut 28:37; 1 Imp 9:7; Ps 79:4; Ier 24:9; Plang 2:15; ** Ezec 25:17; Deut 32:23; Deut 32:24;
 • 16 Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga şi foametea şi vă voi sfărâma toiagul* pâinii.
 • * Lev 26:26; Ezec 4:16; Ezec 14:13;
 • 17 Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci şi fiarele* sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma** şi vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău; voi aduce peste tine şi sabia. Eu, Domnul, vorbesc.’”
 • * Lev 26:22; Deut 32:24; Ezec 14:21; Ezec 33:27; Ezec 34:25; ** Ezec 38:22;
  Ezechiel, capitolul 5