Ezechiel  


Capitolul 6
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului*, întoarce-ţi faţa spre munţii** lui Israel, proroceşte împotriva lor
 • * Ezec 20:46; Ezec 21:2; Ezec 25:2; ** Ezec 36:1;
 • 3 şi zi: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, către munţi şi dealuri, către văgăuni şi văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră şi vă voi nimici* înălţimile.
 • * Lev 26:30;
 • 4 Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voştri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi şi voi face* ca morţii voştri să cadă înaintea idolilor voştri.
 • * Lev 26:30;
 • 5 Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor şi vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.
 • 6 Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite şi înălţimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate şi părăsite, idolii voştri vor fi sfărâmaţi şi vor pieri, stâlpii voştri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi şi lucrările voastre, nimicite.
 • 7 Morţii vor cădea în mijlocul vostru şi veţi şti* că Eu sunt Domnul.
 • * Ezec 6:13; Ezec 7:4; Ezec 7:9; Ezec 11:10; Ezec 11:12; Ezec 12:15;
 • 8 Dar* voi lăsa câteva rămăşiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veţi fi risipiţi în felurite ţări.
 • * Ier 44:28; Ezec 5:2; Ezec 5:12; Ezec 12:16; Ezec 14:22;
 • 9 Şi cei ce vor scăpa din voi îşi vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi* inima preacurvară şi necredincioasă şi ochii** care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înşişi din pricina mişeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor.
 • * Ps 78:40; Isa 7:13; Isa 43:24; Isa 63:10; ** Num 15:39; Ezec 20:7; Ezec 20:24; Lev 26:39; Iov 42:6; Ezec 20:43; Ezec 36:31;
 • 10 Şi vor şti că Eu sunt Domnul şi că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.»
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini*, dă din picioare şi zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va** cădea lovită de sabie, de foamete şi de ciumă.
 • * Ezec 21:14; ** Ezec 5:12;
 • 12 Cine va fi departe va muri de ciumă şi cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne şi va fi împresurat va pieri de foame. Aşa* Îmi voi potoli urgia asupra lor.
 • * Ezec 5:13;
 • 13 Şi veţi şti* că Eu sunt Domnul când morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt**, pe toate vârfurile munţilor, sub†† orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.
 • * Ezec 6:7; ** Ier 2:20; Osea 4:13; †† Isa 57:5;
 • 14 Îmi voi întinde* mâna împotriva lor şi voi face ţara deşartă şi pustie, de la pustie până la Dibla**, pretutindeni unde locuiesc. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.›»’”
 • * Isa 5:25; ** Num 33:46; Ier 48:22;
  Ezechiel, capitolul 6