Ezechiel  


Capitolul 9
 • 1 Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: „Apropiaţi-vă, voi, care trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!”
 • 2 Şi iată că au venit şase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un* om îmbrăcat într-o haină de in şi cu o călimară la brâu. Au venit şi s-au aşezat lângă altarul de aramă.
 • * Lev 16:4; Ezec 10:2; Ezec 10:6; Ezec 10:7; Apoc 15:6;
 • 3 Slava* Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era şi s-a îndreptat spre pragul casei, şi El a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea călimara la brâu.
 • * Ezec 3:23; Ezec 8:4; Ezec 10:4; Ezec 10:18; Ezec 11:22; Ezec 11:23;
 • 4 Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un* semn pe fruntea oamenilor care suspină** şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.”
 • * Exod 12:7; Apoc 7:3; Apoc 9:4; Apoc 13:16; Apoc 13:17; Apoc 20:4; ** Ps 119:53; Ps 119:136; Ier 13:17; 2 Cor 12:21; 2 Pet 2:8;
 • 5 Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după el în cetate şi loviţi; ochiul vostru* să fie fără milă şi să nu vă înduraţi!
 • * Ezec 9:10; Ezec 5:11;
 • 6 Ucideţi* şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei, dar să nu vă atingeţi** de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt!” Ei†† au început cu bătrânii care erau înaintea Templului.
 • * 2 Cron 36:17; ** Apoc 9:4; Ier 25:28; 1 Pet 4:17; †† Ezec 8:11; Ezec 8:12; Ezec 8:16;
 • 7 Şi El le-a zis: „Spurcaţi casa şi umpleţi curţile cu morţi!… Ieşiţi!…” Ei au ieşit şi au început să ucidă în cetate.
 • 8 Pe când ucideau ei astfel şi eu stăteam încă singur acolo, am* căzut cu faţa la pământ şi am strigat: „Ah**, Doamne Dumnezeule, vrei să nimiceşti oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ţi urgia asupra Ierusalimului?”
 • * Num 14:5; Num 16:4; Num 16:22; Num 16:45; Ios 7:6; ** Ezec 11:13;
 • 9 El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri şi cetatea este plină* de nedreptate, căci ei zic: ‘Domnul** a părăsit ţara şi Domnul nu vede nimic!’
 • * 2 Imp 21:16; Ezec 8:17; ** Ezec 8:12; Ps 10:11; Isa 29:15;
 • 10 De aceea şi Eu* voi fi fără milă şi nu Mă voi îndura, ci voi face** să cadă asupra capului lor faptele lor.”
 • * Ezec 5:11; Ezec 7:4; Ezec 8:18; ** Ezec 11:21;
 • 11 Şi iată că omul cel îmbrăcat în haina de in şi care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: „Am făcut ce mi-ai poruncit!”
  Ezechiel, capitolul 9